Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parallel operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The basic scenario of the power system recovery after catastrophic failure is to start the thermal power units that have been shut-down in an emergency by supplying voltage and starting power from self-starting hydroelectric power plants. The consequence of implementing such a plan is the formation of a local island system powered by the hydro plant units in parallel with a turboset of the started thermal power plant. The paper presents the results of measurements recorded in a system test of starting a 264 MW unit at the Turów Power Plant with input from Dychów hydro electric Plant. In particular, the ability to synchronize the unit started at Turów with the hydro sets at Dychów loaded with auxiliaries and pumps was assessed.
PL
Podczas odbudowy systemu elektroenergetycznego, po wystąpieniu awarii katastrofalnej podstawowym scenariuszem jest uruchomienie bloków elektrowni cieplnych, które zostały odstawione awaryjnie, przez podanie napięcia i mocy rozruchowej z samostartujących elektrowni wodnych. Konsekwencją realizacji takiego planu jest tworzenie lokalnego układu wyspowego, w którym źródłem mocy elektrycznej będą równolegle pracujące hydrozespoły elektrowni wodnej i turbozespół uruchomionej elektrowni cieplnej. W referacie przedstawione zostaną wyniki pomiarów zarejestrowane w trakcie próby systemowej uruchomienia bloku energetycznego o mocy 264 MW w Elektrowni Turów z Elektrowni Wodnej Dychów. W szczególności ocenie poddane zostaną możliwości synchronizacji uruchomionego bloku w Elektrowni Turów z hydrogeneratorami EW Dychów, obciążonymi potrzebami własnymi jednostek wytwórczych i pompami w EW Dychów.
PL
Przetwornica DC/DC 42 V/14 V jest istotnym elementem dwunapięciowych instalacji elektrycznych w samochodach. Pierwsza część artykułu opisuje wymagania stawiane takiej przetwornicy i prace autorów nad skonstruowaniem przetwornicy równoległej. W drugiej części zawarto przegląd literatury dotyczącej problematyki tych przetwornic, w którym w szczególności przedstawiono przetwornice z przeplotem i przetwornice bezindukcyjne oraz zasygnalizowano sposoby optymalizacji przetwornic, zwłaszcza pod kątem ich sprawności i objętości.
EN
A DC/DC 42 V/14 V converter is a vital part of dual voltage electrical systems in cars. The first part of the article presents requirements for such a converter and the authors’ work on the design of a parallel converter. The second part includes an overview of literature tackling problems that relate to such converters. In particular interleaved and inductorless converters are presented as well as ways of optimizing the converters from the point of view of their efficiency and volume are discussed.
3
Content available remote Stability of discrete-time systems on basis of generalized sampling expansion
EN
Dynamic changes of parameters of energy sources and receivers are reasons for decreasing the accuracy of output signals in relation to the reference signals. The fundamental problem with developing such time-discrete systems, working in a closed feedback loop, is time delay in the signal path together with aliasing effects. The paper presents analysis of work of a current regulator with a multi-dimensional sampling system on a basis of extension of the Whittaker-Kotelnikov-Shannon (WKS) sampling theorem. The regulator is a part of the wideband power electronics controlled current source.
PL
Zadaniem energoelektronicznych układów przekształtnikowych jest przekształcanie energii elektrycznej pobieranej ze źródła o określonych parametrach na napięcie lub prąd o parametrach wymaganych przez odbiornik energii elektrycznej. Występujące tam zjawiska związane z opóźnieniami wnoszonymi przez dyskretną modulację impulsową oraz efekty nakładania się widm sygnałów muszą być uwzględniane przy ich projektowaniu w celu zapewnienia ich stabilnej pracy. W artykule dokonano analizy działania oraz zaprezentowano model matematyczny (sygnałowy) i symulacyjny energoelektronicznego szerokopasmowego sterowanego źródła prądu z regulatorem prądu wykorzystującym wielowymiarowy system próbkujący – na bazie rozszerzenia teorii próbkowania Whittakera-Kotelnikowa-Shannona.
EN
In the paper the parallel operation of the induction generators with capacitor excitation is analysed. The most simple methods of paralleling generators are briefly discussed. A mathematical model for the stationary states of the generators operating in parallel has been presented. The conditions of the best use of the power of the generators operating in parallel have been determined.
PL
W artykule rozpatrzono pracę równoległą prądnic indukcyjnych o wzbudzeniu kondensatorowym. Omówiono krótko najprostsze sposoby włączenia prądnic do pracy równoległej. Przedstawiono model matematyczny prądnic pracujących równolegle dla stanów statycznych. Określono warunki najlepszego wykorzystania mocy prądnic pracujących równolegle.
5
Content available remote Sterowanie rozproszone systemem zasilania bezprzerwowego
PL
W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy sterowania poszczególnymi modułami zaprojektowano tak, aby zapewniały wysoką jakość napięcia wyjściowego przy obciążeniu odbiorami zarówno liniowymi jak i nieliniowymi. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych układu z modułami o mocy 5kVA.
EN
The paper presents the single phase uninterruptible power supply (UPS) system with galvanic separated DC-AC-DC-AC converters operating in parallel. The CAN physical layer based system of communication between converters has been developed and applied, which allow to utilize a decentralized master-slave control providing high availability factor of the whole UPS system. The control system of particular converters has been developed to ensure a high quality of the output voltage for both linear and nonlinear load. The selected simulations and experimental results obtained for 5kVA prototype modules are presented.
6
Content available remote Modułowy przekształtnik IGBT dla grzejnictwa indukcyjnego
PL
Artykuł przedstawia strukturę sterowania i topologię obwodu silnoprądowego, falownika napięcia przeznaczonego do zasilania pieców indukcyjnych średniej częstotliwości. Układ sterowania gwarantuje synchronizm pracy systemu w pełnym zakresie zmian dobroci i częstotliwości rezonansowej obwodu obciążenia. Opisana w referacie zasada sterowania wraz z przyjętą topologią obwodu wyjściowego zapewniają niezależność parametrów obwodu rezonansowego od obwodu falownika co umożliwia prostą, modułową konstrukcję przekształtnika. Obecne aplikacje przedstawionego rozwiązania obejmują zakres mocy od 100kW do 1MW.
EN
The paper presents the control structure and power electronics circuit topology of VS inverter fed medium frequency induction furnace. The control system guaranties fully synchronous operation in whole resonant load parameter changes. The described control concept and proposed converter topology results in resonant load independence on inverter parameters. It allows simple, modular converter construction. The present application of system under consideration covers range power from 100kW till 1MW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.