Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tariff system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Współczesne wyzwania w zakresie usług komunikacji zbiorowej wskazują na konieczność łączenia kwestii kształtowania cen przewozów zbiorowych ze zintegrowanym systemem zarządzania usługami publicznymi w mieście. Rozwiązaniem spełniającym ważną rolę w tym zakresie jest system taryfowy usług przewozowych, który integruje przewozy w układzie komunikacyjnym miasta oraz oddziałuje, poprzez cenę, na atrakcyjność świadczonych usług. Celem rozważań ujętych w artykule jest analiza porównawcza systemów taryfowych w wybranych miastach w Polsce, jako elementu zintegrowanego zarządzania usługami publicznymi.
EN
Contemporary challenges for public transport services indicate the need to connect the issue of collective transport pricing with integrated management of public services in the city. The solution which is having an important role in this respect is the transport service tariff system that integrates the communication system of transport in the city and affected by the price, the attractiveness of the services provided. The aim of the considerations contained in the article is a comparative analysis of tariff systems in selected cities in Poland , as part of an integrated management of public services.
PL
Integracja taryfowo-biletowa jest jednym z najistotniejszych kryteriów oceny funkcjonowania transportu miejskiego na obszarach zurbanizowanych. Na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej dostrzeżono konieczność wprowadzenia zintegrowanych rozwiązań taryfowo- biletowych. W 2008 roku MZKZG, którego celem jest pełna integracja transportu miejskiego, zaoferował użytkownikom transportu „wspólne bilety” zarówno komunalne, jak i kolejowo-komunalne, które stanowią uzupełniającą ofertę w stosunku do dotychczas obowiązujących biletów. Nowy wspólny bilet to dodatkowa propozycja przede wszystkim dla pasażerów, którzy wykonują przejazdy o charakterze metropolitalnym, wykorzystując środki miejskiego transportu zbiorowego różnych organizatorów i/lub operatorów kolejowych. Jednocześnie bilety metropolitalne stanowią przejrzystą ofertę dla turystów. Ułatwiają korzystanie z miejskiego transportu zbiorowego na obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej bez konieczności poznawania specyfiki rozwiązań taryfowo- biletowych. Ma to szczególne znaczenie na terenie tych gmin, w których usługi świadczy dwóch organizatorów, np. w Sopocie obsługiwanym zarówno przez pojazdy ZKM w Gdyni, jak i ZTM w Gdańsku. Ważnym uczestnikiem integracji taryfowo-biletowej jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który dzięki akceptacji wspólnych metropolitalnych biletów ułatwia pasażerom miejskiego transportu zbiorowego realizowanie podróży metropolitalnych. Wyniki sprzedaży zintegrowanych biletów metropolitalnych i pozytywny odbiór społeczny zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej w Metropolii Zatoki Gdańskiej wskazują, że wprowadzone rozwiązanie uzyskało akceptację ze strony pasażerów. Istotne jest także to, że integracja taryfowo-biletowa sprzyja realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu.
EN
The tariff and tickets integration is one of the most important criteria for the evaluation of the functioning of public transport in urban areas. In the Gdansk Bay Metropolis there is a need for tariff and tickets integration. In 2008, the MZKZG (Metropolitan Transport Union of Gdańsk Bay), the aim of which is full integration of public transport in the Gdansk Bay Metropolis offered to transport users “joint ticket” for buses, trolleybuses, trams and trains, which represents a complementary offer in relation to the previously existing tariffs and tickets. New “joint ticket” is an additional offer for passengers traveling all over the metropolitan area. The offer of metropolitan tickets first of all is dedicated to the passengers who make metropolitan trips by different means of transport. The metropolitan tickets are very useful for tourists, who do not have to acquaint with tariffs and tickets of different organizers and operators. An important participant in the tariff and tickets integration is the Public Transport Authority in Gdynia, which has accepted the idea of “joint ticket” providing to the passengers easy travel by public transport in the Gdansk Bay Metropolis. The sale results of the integrated metropolitan tickets show positive effects and reception of this integrated solution. It is also important that the tariff and tickets integration supports implementation of sustainable transport policy.
3
Content available remote Taryfa szyta na miarę
PL
Wprowadzenie Karty Warszawiaka obniżyło wielu osobom koszty codziennych dojazdów do pracy czy szkoły. Niestety nie wszystkie grupy mieszkających w stolicy pasażerów komunikacji miejskiej mogły zostać nią objęte, co wzbudziło ich głośne protesty. Coraz głośniej narzekać zaczęli również mieszkańcy gmin ościennych, którzy za przejazdy płacą znacznie więcej od osób mieszkających w Warszawie.
EN
The problem of right pay for a given job has existed form many years. It is still alive and actual because the pay is the most essential element in the motivation system. The right pay for a work should take into account the most relevant requirements and hazards connected with the work, that means required knowledge and skills, responsibility, effort and work environment. The foundation of pay differentiation system is job evaluation and employees appraisal integrated together. The job evaluation is the process of analyzing and assessing the content of jobs, in order to place them in an acceptable rank order. It provides a disciplined framework for managerial pay decision and expresses the concept of "equal pay for work of equal worth". It is important that during the job evaluation only the job is evaluated; not the person doing it. Therefore the employees appraisal system is also needed because, in turn, it enables to differentiate the pay according to personal values, as for example performance, service time for a company, professional qualifications. In unit and small batch production the product range and production program are changeable. This situation causes the required quantity and quality of staff is changeable, too. That is why in these conditions the flexible workers who are able to do different jobs, to cope with different tasks due to current company's program are demanded. For that reason the aim of modern enterprises is to have high-qualified and flexible workers. It is advantageous for the company because the more skilled staff the easier to introduce changes in products, machines, manufacturing techniques and in consequence the better satisfaction of a clients needs. It is also advantageous for a manual, because the multi-skilled worker is more useful for the company and more competitive on the labour market. Than, the company should motivate workers toward up-to-dating their knowledge and enlarging their skills, The way of solution the problem is to develop the pay differentiation system so that the individual basic rate is dependent on the worker's multi-occupational level. To this effect the process of pay differentiation involves the following stages: - job evaluation for developing the hierarchical relation-ships of one jobs to another in order to differentiate basic pay in relation to job content (this is called here as the vertical pay differentiation), - employee appraisal for assessing multi-occupational level of a worker in order to assign him/her the appropriate personal category and next, the sailable basic rate (this is the horizontal pay differentiation), - determination of the rules for compensating by the basic rate considering both job category and personal category. Properly developed rules in the pay differentiation system are very helpful in the personnel management area because having them the company is able to plan and control of the labour costs. It may define and forecast the effects of different pay strategies. The useful tool for that is model ling and simulation, which makes possible to follow how the labour cost would change due to changes in quantity and quality of staff.
PL
Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia związane z "taryfowaniem" na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W szczególności omówiono podstawowe problemy, jakie zrodziły się w związku z wprowadzonymi ostatnio rozwiązaniami systemowymi. Problemy te związane były zarówno z prawidłowym, tj. zgodnym z przepisami opracowaniem taryf, jak również skutkami przyjętych rozwiązań, rzutujących na wysokość opłat za dostawę gazu ponoszonych przez poszczególnych odbiorców. Dla ustosunkowania się do niektórych rozwiązań konieczne będzie nawiązanie do modelowych systemów taryfowych i porównanie możliwych systemów rozliczeń w zakresie działalności związanej przesyłaniem gazu.
EN
Experiences about establishing and accepting tariffs for fuel gas in the light of the Energy Law have been presented in this paper. Some problems concerning correct elaboration and implementation the tariffs as well as the previous solutions have been also described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.