Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interactive communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The intense processes of digital transformation are resulting in changes in consumer behavior in the fashion market. Thedigital consumer expects increasingly attractive products that reflect new fashion trends, a low risk of purchase and immediate availability. They are active and engaged, and interaction with them is becoming a form of creatingvalue for a company/brand. Being aware of fashion and their related needs, consumersrequire from brands a dialogue, transparency of activities undertaken, and personalisation of experiences created together with their diversity. A good solution here could be a fast fashion strategy, which is a new way of thinking about creating value with the customer and for them in the textile market. However, it requires from brands an increasingly customer-focused market orientation and looking for forms of communication that are much more engaging than before. The aim of the paper is to identify the influence of interactive forms of communication on shaping customer behavior in the fashion market. Particular attention was paid to social media, mobile marketing and solutions based on the concept of the Internet of Things.
PL
Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z nim staje się formą współtworzenia wartości przez firmę/markę. Coraz bardziej świadomy mody i związanych z nią swoich potrzeb wymaga od marek dialogu, transparentności podejmowanych przez nie aktywności i personalizacji kreowanych doświadczeń przy ich jednoczesnej różnorodności. Odpowiedzią na to może być strategia „fast fashion”, która jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu wartości z konsumentem i dla niego na rynku odzieżowym. Wymaga jednak od marek bardziej klientocentrycznej orientacji rynkowej i poszukiwania form komunikacji o wiele intensywniej angażujących, niż dotychczas. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu interaktywnych form komunikacji na kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody. Szczególną uwagę zwrócono na social media, mobile marketing i rozwiązania oparte na koncepcji Internet of Things.
2
Content available remote Interaktywna komunikacja w mediach społecznościowych firmy Orange
EN
The main objective of the article is to present how social media are being used by companies. The analysis has been undertaken on the example of Orange company who is a model example in terms of presence on social media. The authors strongly highlight that such presence has to thoroughly thought over and what is more important a team of dedicated, trained personnel should be involved in such activities.
EN
This article discusses a custom framework based on .NET 2.0 and WSE 3.0 dedicated for building interactive and secure services. The security model of the framework is Single Sign-On. Clients authenticate using X.509 certificates with Web Service only once and get tokens with private keys for services. The keys are used to sign or encrypt data between clients and services. It is good for interactivity, because clients can communicate with services directly. With the framework one can build secure services using .NET Remoting in an easy way. Signing and encrypting processes are transparent for developers. They have to only derive from several classes and configure security with XML file. The article contains description of the security model, architecture and implementation of the most important components and mechanisms of the framework.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie platformy do tworzenia bezpiecznych usług zrealizowanej w środowiskach .NET Framework 2.0 oraz WSE 3.0. Głównym celem, jaki przyświecał twórcom było zapewnienie łatwego konstruowania oprogramowania z wykorzystaniem tej platformy - dostarczone mechanizmy bezpieczeństwa powinny być jak najmniej jawnie wykorzystywane przez programistów, a ich konfiguracja dokonywana deklaratywnie. Duży nacisk został położony na bezpieczeństwo systemów interaktywnych przy jednocześnie jak największej uniwersalności tworzonego rozwiązania. Platforma realizuje model SSO (ang. single sign-oń). Uwierzytelnienia za pomocą certyfikatów X.509 dokonuje usługa Web Service. Po uwierzytelnieniu następuje wygenerowanie prywatnych kluczy sesji dla każdego z serwisów, do których klient ma dostęp. Otrzymane klucze są wykorzystywane przez klienta do bezpośredniego kontaktu z usługami, co ma duże znaczenie dla interaktywności. Z udziałem kluczy odbywają się procesy podpisywania i szyfrowania danych, które w usługach opartych o .NET Remoting odbywają się w przezroczysty sposób.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.