Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Considering the environmental pollution caused by waste rubber, some measures should be taken to improve the utilization rate of waste rubber. In this study, the effect of Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) particles in the polyurethane (PU) foams on sound absorption behavior is investigated for improving sound environment within vehicles and reducing the environment pollution. EPDM particles of different contents and hardness are used as fillers for producing foams with different pore morphologies and sound absorption properties. The results show that adding EPDM to foam would produce smaller pores, higher density and bigger air-flow resistivity. Simultaneously, there are better sound absorption properties of the PU foam composites in the medium frequency region, and the better value can be obtained at the lower frequency with the content of EPDM increasing. The hardness of EPDM also shows better influence on sound absorption properties, especially in the medium frequency region. It means the foam pore morphologies have influence on sound absorption properties.
EN
This paper describes the unknown parameter and reliability function of the Weibull distribution based on hierarchical Bayesian model for the progressively Type-II censored data. The scale parameter of the Weibull distribution is considered with a gamma prior under the shape parameter is known. Furthermore, the scale parameter of the gamma prior is assumed to be three different known hyper prior. Under these assumptions, the Weibull parameter and reliability function estimators are derived based on the squared error loss (SEL) function, which can be easily extended to other loss functions situation. The result from hierarchical Bayesian method is used to compare with Bayes and maximum likelihood estimate (MLE) methods. The simulation shown that the results from Bayes is the best, followed by hierarchical Bayesian method, and then MLE in terms of root mean square error (RMSE). Finally, one real dataset has been analyzed for illustrative purposes.
PL
W prezentowanej pracy opisano metodę estymacji nieznanego parametru oraz funkcji niezawodności rozkładu Weibulla w oparciu o hierarchiczny model Bayesa dla danych uciętych (cenzurowanych) progresywnie typu II. Rozważano parametr skali rozkładu Weibulla o rozkładzie prawdopodobieństwa apriorycznego gamma w sytuacji, gdzie wartość parametru kształtu była znana. Ponadto, przyjęto, że (hiper)parametr skali rozkładu apriorycznego gamma może mieć trzy różne, znane hiper-rozkłady aprioryczne (ang. hyper priors). Przy tych założeniach, estymatory parametru i funkcji niezawodności rozkładu Weibulla wyprowadzono na podstawie kwadratowej funkcji straty (ang. squared error loss, SEL), którą można łatwo rozszerzyć na inne funkcje straty. Wyniki otrzymane z wykorzystaniem hierarchicznej metody Bayesowskiej porównano z wynikami klasycznej estymacji Bayesowskiej oraz estymacji metodą największego prawdopodobieństwa (ang. maximum likelihood estimate, MLE). Symulacja wykazała, że najlepsze wyniki, jeśli chodzi o średnią kwadratową błędów (ang. root mean squared error, RMSE), daje metoda Bayesa, a w dalszej kolejności hierarchiczna metoda Bayesa oraz MLE. W końcowej części pracy rozważane problemy zilustrowano analizując zbiór danych rzeczywistych.
3
Content available remote Rate Control Scheme for Spatial Scalability of H.264/SVC
EN
This paper presents a rate control scheme for spatial scalability of H.264/SVC. At first, an adaptive method is proposed to decide the initial quantization parameter. Then, based on the transform coefficients distribution of spatial scalability, a new natural logarithm domain rate-distortion model is derived from the inspiration of the Cauchy-Density-Based model. Next, with above method and model, a rate control scheme is developed to match the characteristic of spatial scalability. The excellent performance of the proposed scheme is demonstrated by experimental results.
PL
Artykuł przedstawia metodę kontroli szybkości system GH.264/SVC. Przy wykorzystaniu metody adaptacyjnej ustlany jest współczynnik kwantyzacji. Następnie bazując na rozkładzie przestrzennej skalowalności stosuje się nowy algorytm dopasowujący szybkość transmisji.
EN
Based on research of frame distortion estimation, an extraction priority assignment method is proposed for the MGS bit-stream. Firstly, extraction priority is derived from rate distortion optimization method. Then, frame distortion estimation is performed from estimation of coefficients dropping distortion and drift distortion. At last, depending on quality layer concept, extraction priorities are assigned efficiently. Experimental results show that the proposed method outperforms the priority assignment method and bit-stream extraction of H.264/SVC.
PL
Zaproponowano metodę ekstrakcji pierwszeństwa dla MGS bit-stream bazującą na określaniu zakłócenia ramki. Najpierw ekstrakcja pierwszeństwa jest wyprowadzona z metody optymalizacji zniekształcenia szybkości. Następnie określa się zniekształcenie ramki ze współczynników zniekształceń kroplowych i zniekształceń zera. Wreszcie zależnie od koncepcji pasm pierwszeństwo jest określane ostatecznie. Rezultaty eksperymentu wykazały, że proponowana metoda może być zastosowana do określania pierwszeństwa i ekstrakcji strumienia bitów w H.264/SVC.
5
EN
An efficient LSP parameters quantization scheme is proposed using the compressed sensing (CS). The LSP parameters extracted from consecutive speech frames are compressed by CS on the approximate KLT domain to produce a measurement vector, which is quantized using the split vector quantizer. Then, from the quantized measurements, the original LSP parameters are reconstructed by the orthogonal matching pursuit method. Experiments show that the scheme can obtain "transparent quality" at 5 bits/frame with drastic bits reduction compared to other methods.
PL
Zaproponowano kwantyzację parametru LSP (Linear prediction coefficient) przy użyciu metody compressed sensing CS. Oryginalna wartośc LSP może być zrekonstruowana przy zastosowaniu metody ortogonalnego dopasowania. Uzyskano dobrą jakość ramki 5 bitów/ramka ze znacząca redukcją bitów w porównaniu z innymi metodami.
6
Content available remote Analysis and evaluation for the Scalability Mechanisms of H.264/SVC
EN
Compared with the scalable parts of previous video coding specifications, the Scalable Video Coding (SVC) extension of H.264 Advanced Video Coding (AVC) standard (short for H.264/SVC) has demonstrated significant improvement of video compression performance. In this paper, different coding methods for scalability are analyzed and their influence on the performance of H.264/SVC is investigated through extensive experiments. The conclusions derived from experimental results would serve as solid bases for the future improvement of encoder design.
PL
W porównaniu z wcześniejszymi metodami kodowania sygnału video rozszerzenie SVC (Scalable Video Coding) znane jako standard H.264/SVC wykazuje znaczą poprawę jakości kompresji. W artykule analizowano i porównano różne eksperymentalnie metody kodowania.
EN
A data field approach coupled with binary time-frequency masking is presented for the speech enhancement problem. In this proposed approach, data field method is employed to model the time and frequency dependencies of speech. This formulation has proved to be very helpful in enhancing speech quality by exploiting the correlation of speech both in time and in frequency. The experimental results demonstrate that the proposed algorithm offers improved signal to noise ratio and less spectral distortion.
PL
Do poprawy jakości dźwięku mowy zastosowano metodę pola danych (Data field) połączoną z binarnym maskowanie czasowoczęstotliwościowym. Pozwoliło to znacząco poprawić jakość dźwięku przez wykorzystanie korelacji czasowej i częstotliwościowej. Uzyskano poprawę stosunku sygnału do szumu i zmniejszenie poziomu zniekształceń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.