Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fabryka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Autonomiczny transport w Przemyśle 4.0
PL
Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z określonymi rozwiązaniami charakteryzującymi nowoczesną fabrykę. Technika wewnątrzzakładowego obiegu rzeczy jest nieustannie rozwijana w kierunku wpasowania się w obowiązujące trendy. Czy postęp w tym zakresie doprowadził już do poziomu autonomiczności, który można sygnować dopiskiem „4.0”? W artykule przedstawiono pewne cechy współczesnych maszyn transportowych warunkujące spełnienie przyjętych standardów.
PL
Artykuł rozpoczyna cykl publikacji mgr inż. Macieja Świtkowskiego, którego bogate, międzynarodowe doświadczenia z pracy w papiernictwie mogą zainteresować szersze grono Czytelników „Przeglądu...”. Motywacją do opracowania tego artykułu były sugestie red. dr inż. Aleksandra Klepaczki, długoletniego pracownika IPiP PŁ oraz mgr inż. Tadeusza Świtkowskiego, absolwenta Wydziału Elektrycznego PŁ. Zawarte w tekście opinie i stwierdzenia są oparte na osobistych doświadczeniach Autora i, jak sam zaznacza, nie muszą być zgodne z opiniami innych. Tekst jest również odzwierciedleniem wydarzeń, które miały miejsce.
PL
Adaptacja obiektów poprzemysłowych pozwala na rozwiązanie problemów dotyczących zabytków i jest pomocna w procesach porządkowania krajobrazu kulturowego. Zmiana sposobu użytkowania obiektu zabytkowego wymaga przeprowadzenia szeregu badań wstępnych obiektu. W artykule przedstawione są wyniki diagnozy stanu technicznego poprzedzającej adaptację byłej fabryki na lofty w Zielonej Górze.
EN
Adaptations of post-industrial facilities for modern residential devices improve the results and aesthetics of urban spaces with full respect for protection of cultural heritage. Change of use of the historic building requires a series of preliminary research facility. The article presents the results of the diagnosis of the technical condition preceding the adaptation of the former factory to lofts in Zielona Góra.
PL
W pracy przedstawiono uszkodzenia żelbetowych elementów konstrukcyjnych i gruntu znajdujących się pod wpływem oddziaływania agresywnych substancji chemicznych, zawierających kwas siarkowy i związki fluoru. Wskazano przyczyny tych uszkodzeń i zaproponowano metodykę zmierzającą do ich naprawy.
EN
The paper presents the damage to reinforced plate and ground (soil) as effect of influence of aggressive chemicals with sulfuric acid and fluorine compounds. Showed the causes of this damages and the methodology of repair was suggested.
6
Content available Nowy zakład produkcyjny HABA-Beton
PL
Firma HABA-Beton istnieje na polskim rynku od 10 lat. Jako pierwsze powstało małe biuro sprzedaży, a prefabrykaty betonowe i żelbetowe były produkowane w Niemczech, skąd dostarczano je do Polski. Czas pokazał, że popyt na prefabrykaty oferowane przez firmę HABA-Beton był tak duży, że doprowadziło to do wybudowania zakładu produkcyjnego.
EN
HABA-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. HABA-Beton has operated on the Polish market for 10 years. Initially a small sales office was established while precast concrete and reinforced concrete products were manufactured in Germany and delivered to Poland. Time has shown that the demand for concrete products offered by HABA-Beton was so huge that it led to the construction of a production plant.
7
Content available Grupa MAPEI otworzyła kolejną fabrykę w Polsce
PL
10 maja 2013 r. została oficjalnie otwarta w Barcinie druga fabryka MAPEI Polska. „Polska od lat jest dla grupy Mapei ważnym rynkiem – nie tylko ze względu na wielkość i potencjał wzrostu, lecz również z uwagi na otwartość na zaawansowane technologie i produkty wysokiej jakości. Fabryka w Barcinie jest czwartym zakładem produkcyjnym wchodzącym w skład grupy MAPEI w Polsce. Pozostałe trzy to fabryka MAPEI Polska w Gliwicach, fabryka Sopro Polska w Nowinach i cementownia Górka Cement w Trzebini” – powiedział Giorgio Squinzi, dyrektor generalny grupy MAPEI i przewodniczący Confindustria, największej włoskiej organizacji pracodawców i przemysłowców, zrzeszającej 150 tys. przedsiębiorców.
EN
On May 10 2013 the second Mapei plant in Poland was officially opened in Barcin.
PL
Artykuł opisuje zmiany, jakie człowiek podejmuje w otoczeniu w momencie, kiedy opuszczone miejsca zaczynają być tylko smutnym wspomnieniem historii. Zapomniane, zamknięte w mieście tracą swego ducha. Pragnienie jego powrotu, w nieco odmienionej postaci i przy równoczesnym zachowaniu pierwotnego charakteru towarzyszy artystom już od wielu lat. Pozostaje zadać sobie tylko jedno pytanie: na ile jesteśmy w stanie ingerować w stan istniejący aby całość założenia nadal emanowała swoja indywidualnością?
EN
The article describes the changes the men-made environment, when abandoned places start to be only history's sad memory. Forgotten, locked in the city and losing its spirit. The desire for its return, in a slightly altered form while preserving its original character engages artists for many years. There is one question that needs to be asked: to what extent are we able to interfere with the existing state of the whole establishment so it doesn't lose its original individuality?
PL
Wzrost konkurencji, nowe produkty, coraz większe wymagania techniczne, a przede wszystkim ilościowy wzrost produkcji powodują konieczność optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i materialnych oraz innowacyjnego podejścia do programów inwestycyjnych. Konsekwentne, niestandardowe działania, poparte głęboką analizą rynku oraz współpracą z klientem w zakresie rozwoju produktu są najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu firmy, pracującej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Artykuł przedstawia zmiany, jakie miały już miejsce, oraz działania zaplanowane na najbliższy czas w Zakładzie Metalurgicznym ALSTOM Power Sp. z o.o. w Elblągu.
EN
The increase of competition, new products, greater and greater technical demands and especially the quantitative growth of production involves the need for the optimal utilization of the human and material resources standing for disposal and of the innovative approach to the investment programmes. Consequent acivities, far from standard ones, based on a deep market analysis as well as on the cooperation with the customer in the scope of the product development - this is the best way of reaching the success for the firm working in the dynamically changing environment. The article presents changes which already have occured as well as activities planned for the nearest time in the Metallurgical Works ALSTOM Power LLC in Elbląg.
10
Content available remote Powstanie i rozwój fabryki transformatorów energetycznych w Łodzi
PL
Pierwsze transformatory w Elektrobudowie - Wytwórni Maszyn Elektrycznych sp. akc. w Łodzi powstały w roku 1925. Rozwój Elektrobudowy zahamowała druga wojna światowa, nie spowodowała jednak jej zniszczenia. Ogromny rozwój nastąpił po wojnie i upaństwowieniu fabryki. W 1958 jako kontynuację rozpoczęto budowę nowej fabryki o nazwie ELTA na terenie przedmieścia łódzkiego. Po przemianach ustrojowych fabrykę sprywatyzowano i Skarb Państwa sprzedał udział większościowy Grupie ABB. Omówiono również działanie fabryki w ramach tego koncernu do chwili bieżącej.
EN
The paper shortly describes the history of creation and de velopment of the transformer factory in Lodz. First transformers were manufactured m 1925 in Elektrobudowa - Transformer Manufactory Ltd. Its activity was slowed by the second World War but the factory was not destroyed. A great development followed after the War when the state overtook the factory. In 1958 the built of a new large factory named ELTA was begun in the suburb of Lodz as continuation of the old one. After the structural changes in Poland the factory obtained the status of a Company and 51% of its share was purchased to the Group ABB. The paper describes the activity of the factory in frames of ABB up to the present time as well.
11
Content available Poprzemysłowe dziedzictwo Żyrardowa
EN
Żyrardów is a model example of an industrial complex together with its administrative-social-tenement backup; carried out on the basis of perfectly measured conception both in respect of spatial setting and introduced architectural and functional solutions. The main factor which contributed to the inception of the town and its development was the foundation of the linen products factory. With time the whole settlement and modern infrastructure was built for its maintenance. In objects belonging to the factory there appears their clear variability in regard to the size of blocks and minuteness of architectural details. Żyrardów, intensively developed in the 19th century was one of very few worker's settlements in Poland, carried out according to the project of perfect cities. Currently the cultural sphere of works is undergoing degradation. To prevent progressive destruction it is advisable to formulate a revitalisation program - a plan of spatial development of the whole complex of former works. At the same time we have to remember the appropriate exploitation of the cultural sphere to preserve the antique character of the ideal composition and unique values of industrial architecture.
PL
Przedstawiono uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne modernizacji budynku. Omówiono zastosowane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne.
EN
In the paper the constructional and functional conditions of the textile factory modernization are presented on the basis of a chosen building. The architectural and constructional solutions are described and the achieved final results are shown.
PL
Nieporęt jest dla mieszkańców Warszawy miejscem kojarzącym się z weekendowym wypoczynkiem. Lokalizacja funkcji przemysłowej w naturalnym krajobrazie wydaje się swoistym aktem agresji. Konflikt między istniejącym otoczeniem a planowanym dziełem architekta powstaje w takiej sytuacji automatycznie i określa w dużej mierze przyjęte rozwiązania architektoniczne. Druga istotna płaszczyzna rozważań to orientacja na człowieka: jego potrzeby i relacje z otoczeniem.
14
Content available remote Historia powstania pierwszej polskiej fabryki cementu portlandzkiego w Grodźcu
PL
Podano rys historyczny powstania przemysłu cementowego w Europie, od wynalezienia cementu do budowy pierwszych fabryk. Na tym tle pokazano historię rozwoju pierwszej polskiej fabryki cementu portlandzkiego w Grodźcu. Zamieszczono wiele oryginalnych danych technicznych, jak analizy chemiczne cementu z początków działalności fabryki oraz przykłady zastosowania cementu z Grodźca do różnych budowli.
EN
A historical outline of the origin of cement industry in Europe, from the invention of cement till the constructing of first factories, is given. Against this background the history of the evolution of the first Polish Portland cement factory in Grodziec is shown. A lot of original technical data, as chemical analyses of cement from beginnings of the factory's activity and examples of application of cement from Grodziec to various constructions are inserted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.