Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rocky materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wiele czynników wpływa na szeroko pojętą jakość surowców skalnych. Na niektóre z nich producenci kruszyw nie mają wpływu, gdyż są ściśle związane z charakterystyką złoża, jego geologią i genezą. Niektóre parametry można jednak znacznie poprawić.
PL
Okładzina ścian w Teatrze Wielkim w Warszawie, posadzka kościoła w Nasławicach, mury kościoła św. Jakuba w Sobótce, kolczyki, spinki do koszul, filiżanki i przybory toaletowe czy materiał do nawożenia gleb. Serpentynity z Nasławic mają wiele praktycznych zastosowań, choć jeszcze do niedawna deprecjonowano ich wartość i znaczenie surowcowe. Sytuacja jednak powoli się zmienia.
PL
Mimo że w zakresie rekultywacji poczyniono w ostatnich latach znaczne postępy, wciąż nie wykorzystuje się możliwości tkwiących w terenach poeksploatacyjnych. Konieczna jest zmiana tej sytuacji, m.in. dla poprawy wizerunku górnictwa w odbiorze społecznym. W artykule scharakteryzowano właściwości wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych i uwarunkowania (społeczne i przyrodnicze) dla wyboru kierunku rekultywacji.
PL
Niniejsza praca prezentuje wyniki programu badawczo-rozwojowego, jaki został rozpoczęty pod koniec 2007 roku w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Prace te mają na celu przebadanie kinematycznie i procesowo przesiewacza doświadczalnego, którego wymiary sita wynoszą 1,5x0,5 m. Na podstawie wyników badań zostaną opracowane założenia projektowe, a na ich podstawie - projekt wykonawczy maszyny przemysłowej. Przesiewacz ten będzie zamontowany w krajowym przemysle wydobywczym i przewidziany do przesiewania drobno- lub bardzo drobnoziarnowego.
5
Content available remote Transport kruszyw jako intensyfikacja przewozów towarowych na Dolnym Śląsku
PL
Dolny Śląsk jest rezerwuarem wydobywczym surowców skalnych dla całego kraju. Wzrost zapotrzebowania na kruszywa spowodował pogłębienie się negatywnych zjawisk towarzyszących przewozowi kopalin samochodami ciężarowymi. W artykule scharakteryzowano kopalnie o największej wielkości wydobycia surowców skalnych w skali regionu. Przedstawiono praktykowane sposoby transportu urobku z pogłębieniem charakterystyk wywozów koleją. Wskazano na duży potencjał i możliwości większego wykorzystania sieci kolejowej w przewozach kruszyw, przy jednoczesnym odciążeniu systemu dróg samochodowych ruchem ciężkich pojazdów z surowcami skalnymi. Podano przykłady kilku nieczynnych linii kolejowych, które po rewitalizacji i wznowieniu przewozów mogłyby pełnić istotną rolę w transporcie kruszyw.
EN
The Lower Silesia is a place where mining of rocky materials, important for the country, is concentrated. The growing demand of aggregates has caused enforcement of negative events associated with road transport of aggregates. The mines of the highest volume of rocky materials production have been characterised. The ways of rocky materials transportation, in particular by railway transport, have been presented. The large potential and the possibilities of more extensive railway transport use for rocky materials conveyance and giving, by the way, the possibility to deload road transport system from trucks with rocky materials have been discussed. Some examples of closed railway lines that after reconstruction could be used to transport rocky material have been given.
PL
Artykuł prezentuje wyniki programu badawczego prowadzonego w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Na podstawie zaprezentowanych wyników zostaną opracowane założenia projektowe maszyny przemysłowej przeznaczonej do przesiewania drobnoziarnowego.
PL
Prowadzenie eksploatacji odkrywkowej złóż związane jest zarówno ze sferą poznawczą, warunkującą racjonalne ich wykorzystanie, jak i organizacyjną. Ta ostatnia obejmuje obsługę wierceń, roboty strzelnicze, transport, remonty, rekultywację itd., zależnie od specyfiki eksploatacji. Wykonawstwo owych prac może byc prowadzone środkami własnymi, bądź zlecane na zewnątrz. Decyzja w tym zakresie jest zwykle podejmowana w oparciu o rachunek kosztów. Ostateczny wybór wykonawstwa tych prac w podstawowym zakresie warunkuje zagospodarowanie złóż.
PL
W opracowaniu przedstawiono najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w skalnym górnictwie odkrywkowym w Polsce w zakresie techniki i technologii w okresie od 1990 do 2009, na przykładzie kopalń koncernu Lafarge. Artykuł podejmuje próbę porównania dzisiejszego zaawansowania techniki i technologii ze stanem istniejącym przed 1990 rokiem oraz wypunktowania najważniejszych zmian, jakie zostały zaimplementowane, a następnie upowszechnione i ugruntowane w latach 1990-2009.
PL
Badania przeprowadzone przez Kusaka [1] pokazały, że jednym z największych problemów polskich przedsiębiorstw jest brak dostępu do taniego kapitału. Z tego właśnie powodu tworzenie oraz realizacja strategicznej wizji przedsiębiorstwa w zakresie finansowania powinny znaleźć kluczowe miejsce w bez mała każdym podmiocie gospodarczym. Strategia ta winna być procesem dynamicznym. Po zaplanowaniu oraz wdrożeniu określonych działań, na podstawie stale zdobywanej wiedzy i informacji, należy więc dokonywać jej bieżących modyfikacji w stosunku do wcześniejszych zamierzeń. W artykule scharakteryzowano krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw.
PL
Przesiewacze należą do podstawowych maszyn stosowanych w przeróbce surowców skalnych. Ich zadaniem jest rozdział masy ziaren na zbiory o określonej wielkości, czyli klasyfikacja mechaniczna materiału ziarnistego. Są też wykorzystywane do procesów wzbogacania, płukania, odwadniania i in. W artykule przedstawiono wskaźniki charakteryzujące pracę przesiewacza (wydajność, sprawność, prędkość transportową, podrzut).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.