Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  controlled languages
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł jest czwartym z większej serii artykułów poświeconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano koncepcję budowy tzw. języków kontrolowanych, które stanowią ograniczony pod względem leksyki i składni podzbiór języków naturalnych, na których są wzorowane.
EN
The paper is the third of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the principles of so called controlled languages that constitute a subset of lexical units and syntactic structures of natural languages upon which they are based.
PL
Artykuł jest szóstym i zarazem ostatnim z dłuższej serii artykułów poświęconej zagadnieniom opracowywania generatorów struktur gramatycznych dla wybranych języków naturalnych. W artykule opisano podstawowe idee związane z zasadami funkcjonowania systemów komputerowego przekładu wspomaganych przez człowieka. Autorzy proponują budowę systemu, za pośrednictwem którego użytkownik może tworzyć poprawne składniowo zdania w języku kontrolowanym, które następnie byłby w sposób automatyczny tłumaczone przez komputer na wybrany język docelowy.
EN
The paper is the sixth and the last of a broader series of articles devoted to the issues of the development of syntactic structures generators for selected natural languages. The paper describes the basic ideas and the way of functioning of Human-Aided Machine Translation (HAMT) systems. The authors propose to build the system by the means of which the user would be able to construct syntactically correct sentences in a controlled language. Then these sentences would be automatically translated by the computer into the target language.
PL
Translacja maszynowa jest dziedziną zastosowań informatyki, której celem jest wypracowanie metod automatyzacji przekładu tekstów pomiędzy różnymi językami naturalnymi. Niestety pomimo ponad 50 lat intensywnych badań w tej dziedzinie i wysokich nakładów finansowych uzyskane efekty są jeszcze dalekie od pożądanego ideału, a postęp jest mimo wszystko dość powolny. W takiej sytuacji interesujqcą propozycją wydaje się być rozwiązanie podejść alternanwnych, w których świadomie rezygnuje się z pełnej automatyzacji procesu translatorskiego, a w jego miejsce usiłuje sie wprowadzić narzędzia informatyczne, mające albo wspomóc tłumacza w jego pracy, albo też ułatwić komputerowi realizację postawionego przed nim zadania poprzez aktywne uczestnictwo człowieka w rozwikłaniu wszelkich wieloznaczności języka naturalnego. W artykule opisano istotę translacji wspomaganej przez komputer i translacji komputerowej wspomaganej przez człowieka oraz przedstawiono propozycję budowy języka kontrolowanego, opartego na gramatyce bezkontekstowej, który ułatwiłby znacznie tłumaczenie tworzonej w nim dokumentacji technicznej.
EN
Machine translation is a discipline of computer science the aim of which is to develop the methods for automatic translation of text between natural languages. Despite of over 50 years of intensive scientific effort and large sums of money the obtained results are still very far away from what is expected. This is why many alternative methods appeared so far in which one resigns of a fully automatic machine translation, but one tries to develop some computer tools for the linguists and translators. Other alternative is a development of systems that are human-aided machine translation systems. In such systems the user plays an active role and helps the computer to disambiguate natural language. In the paper there was described how human-aided machine translation system operates. It was also proposed kind of controlled language for such system. It is expected that the quality of translation in the case of human-aided systems will be essentially higher in comparison with fully automatic systems.
PL
Celem przekładu maszynowego jest zastąpienie człowieka - tłumacza przez komputer. Niestety, pomimo ponad 50 lat intensywnych badań zagadnienie to jest dalekie od satysfakcjonującego rozwiązania. Ponadto wydaje się, że przy obecnym stanie techniki komputerowej i wiedzy na temat natury języków ludzkich pełne zastąpienie tłumacza komputerem nie jest realne. Zatem wysiłek badawczy należy skierować raczej w stronę opracowywania narzędzi informatycznych wspomagających przekład. Jedną z propozycji w tym zakresie jest utworzenie sztucznych języków kontrolowanych, stanowiących pewien podzbiór języków naturalnych, z których się wywodzą. Rozważane języki kontrolowane mogą służyć do tworzenia w nich tekstów, które następnie byłyby z wysoką precyzją tłumaczone przez komputer na wybrane języki naturalne. Artykuł zawiera przegląd istniejących w tym względzie rozwiązań oraz szkic kontrolowanego języka polskiego zaproponowanego przez autora.
EN
The purpose of machine translation is to eliminate a human translator by a computer. Despite over 50 year of a very intensive scientific research, this problem is still very far away from a satisfactory solution. Moreover, it seems that taking into account the present state of the art in computer technology and knowledge about the natural language, to eliminate a human translator by a computer is unrealisable. Thus, the scientific effort must be aimed in the opposite direction, i.e. to construct the artificial controlled languages that are based on same human languages. These controlled languages can be used to write texts that can be translated into the other natural languages with high precision. The paper is a survey of existing solutions in the field of artificial languages and some proposition of controlled Polish language is also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.