Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dźwig elektryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ stopnia zużywania się rowka koła ciernego dźwigu elektrycznego na stopień emisji sygnału wibroakustycznego. Do celów badawczych został wybudowany specjalny szyb dźwigowy, imitujący dźwig o napędzie ciernym, który został wyposażony w dwa czujniki akustyczne oraz dwa czujniki wibracyjne. W czasie badań wykonano szereg pomiarów mających na celu uwidocznieni problemu zawartego w temacie opracowania.
EN
The article presents the effect of frictional wheel rope groove wear degree in an electric on the vibrating-acoustic signal degree. For research purposes a special lift shaft was built, imitating a frictional-drive. It was equipped with two acoustic and two vibration sensors. During the studies a range of measurements was performed in order to reveal the problem contained in the subject of this paper.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty teoretycznych rozważań nad wpływem procesu zużycia pary kinematycznej koło – lina na zjawisko zakleszczenia liny nośnej w rowkach linowych. Rozważania teoretyczne wydają się być niezbędne w celu wykonania badań nad wspomnianym zjawiskiem. Zakleszczenie liny w rowku linowym jest zjawiskiem niebezpiecznym z punktu bezpieczeństwa podróżujących oraz eksploatacji urządzenia. W związku z powyższym wydaje się być słusznym podjęcie prób zdiagnozowania wspomnianego zjawiska.
EN
The paper deals with results of theoretical consideration of influence of wear process of kinematical pair of sheave – rope on jam effect of rope in the lifting groove. Theoretical considerations seem to be indispensable for future tests of this effect. Rope jamming in the lifting groove is a danger event from the lift users and lift exploitation point of view. Taking into consideration the above said it seems to be motivated do diagnose such effect by test.
PL
Artykuł przedstawia krótkie charakterystyki poszczególnych podzespołów takich jak: sprzęgło, przekładnia mechaniczna, hamulec wchodzących w skład typowego zespołu napędowego. Przedstawiony jest również schemat obciążenia zespołu napędowego windy oraz schematy: zastępczy i dynamiczny wraz z opisującymi je zależnościami matematycznymi według zasady D’Alamberta. Następnie przedstawiona jest metoda wyznaczenia równań ruchu układu wg. zasady o zmianie energii kinetycznej.
PL
Dźwigi elektryczne (windy) należą do grupy urządzeń transportu bliskiego. Ze względu na fakt, że w większości przypadków służą one do transportu ludzi, projektowanie, modelowanie i wytwarzanie tych urządzeń jest z punktu widzenia pasażera bardzo ważnym zagadnieniem. Prawidłowa konfiguracja dźwigu wraz z odpowiednim doborem poszczególnych podzespołów zapewni nie tylko prawidłowe i komfortowe użytkowanie, ale wydłuża żywotność całego urządzenia [3], [4]. W pracy został przedstawiony model fizyczny poruszającej się windy, opisany równaniami różniczkowymi. Metodą numeryczną analizowaliśmy drgania własne kabiny, oraz drgania własne z zadanym warunkiem początkowym. Wykreśliliśmy trajektorie fazowe, przebiegi czasowe pokazujące charakter drgań.
7
Content available remote Modelowanie zespołu napędowego windy
PL
Artykuł przedstawia krótkie charakterystyki poszczególnych podzespołów takich jak: sprzęgło, przekładnia mechaniczna, hamulec wchodzących w skład typowego zespołu napędowego. Przedstawiony jest również schemat obciążenia zespołu napędowego windy oraz schematy: zastępczy i dynamiczny wraz z opisującymi je zależnościami matematycznymi według zasady D'Alamberta.
EN
This article presents short characteristics of individual components as: a coupling, a gear, and a brake which are elements of a typical of drive unit. It also shows a scheme of an elevator driver unit load and the following schemes: a substitute model and a dynamical model with mathematical relations describing them according to the D 'Alambert principle.
9
Content available remote Dźwigi bez maszynowni
10
Content available remote Dźwig hydrauliczny czy elektryczny ?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.