Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wind speed measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, który na świecie sięga średnio około 16% rocznie. Podjęcie decyzji o budowie elektrowni wiatrowej związane jest bardzo dużym ryzykiem inwestycyjnym i wymaga przeprowadzenia szeregu analiz techniczno-ekonomicznych. W artykule zaprezentowano możliwość zastosowania anemometru Dopplerowskiego Windcube v2 na potrzeby energetyki wiatrowej. Mobilne urządzenie pomiarowe klasy LIDAR Windcube v2 stanowi alternatywę dla tradycyjnych pomiarów prędkości wiatru za pomocą masztów pomiarowych i może efektywnie zredukować niepewności pomiaru zarówno w płaszczyźnie poziomej (ukształtowanie terenu), jak i pionowej (profil prędkości wiatru na danej wysokości), co przyczynić się może do zredukowania niepewności prognozy produkcji energii elektrycznej w danej lokalizacji. W artykule także zaprezentowano analizę porównawczą wyników pomiarów przebiegu prędkości wiatru wykonanych za pomocą Windcube v2 z pomiarami wykonanymi za pomocą masztu pomiarowego dla tej samej lokalizacji.
EN
In recent years the dynamic increase in installed capacity in wind power plants can be observed. In the world it comes to about 16 % per year. Making a decision about building a wind power plant is connected with the high investment risk and it requires having a number of techno– economic analyses. In the article, there is presented a possibility of applying Windcube v2 Doppler anemometer for the needs of wind energy. Mobile LIDAR measuring device Windcube v2 makes an alternative to traditional wind speed measurements with the use of measuring masts and it can effectively reduce unreliability of measurements both on the horizontal plane (landform) and vertical plane (wind speed’s profile on a specific height) what can contribute to reduction of forecasts’ uncertainty in electric energy production in a specific location. In the article, there is also presented a comparative analysis of measurements’ results in wind speed made by Windcube v2 and measurements made by met masts for the same location.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.