Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skóra człowieka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Research of acoustical impedance of human skin
EN
This paper presents the methodology of measuring acoustic impedance of human skin and discusses the results of the tests. Measurement of the acoustic impedance of human skin is a complex issue. The most difficult thing is related to the nature of the object of research. Cooperation of volunteer participating in the experiment is crucial in collecting accurate data. Appropriate measuring conditions must be provided because of the length of time required to conduct measurement. The Kundt tube method has been used as a research technique applied for evaluation of the material impedance. It was assumed that the results would differ with regard to different points chosen for measurement, located on the body of volunteer as well as with regard to the features of the skin structure of the volunteers participating in this experiment. Results have revealed that for different people similar parameters have been obtained. Moreover, results are alike for various measured points localized on person’s body.
EN
The skin is the part of the human body most vulnerable to ultraviolet (UV) radiation. The spectrum of the negative effects of UV radiation on the skin ranges from acute erythema to carcinogenesis. Between these extreme conditions, there are other common skin lesions, e.g., photoageing. The aim of this study was to assess the skin for signs of photoageing in a group of 52 men occupationally exposed to natural UV radiation. There were 2 types of examinations: an examination of skin condition (moisture, elasticity, sebum, porosity, smoothness, discolourations and wrinkles) with a device for diagnosing the skin, and a dermatological examination. The results of both examinations revealed a higher percentage of skin characteristics typical for photoageing in outdoor workers compared to the general population.
PL
W artykule omówiono szkodliwe działanie naturalnego promieniowania nadfioletowego na skórę. Promieniowanie nadfioletowe (UV) to niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 200 do 400 nm, które - obok promieniowania podczerwonego i światła widzialnego wchodzi w skład docierającego do ziemi promieniowania słonecznego. Spośród wszystkich rodzajów promieniowania słonecznego właśnie promieniowanie nadfioletowe ma największy wpływ na organizm ludzki, a skutki jego oddziaływania na organizm człowieka mogą być zarówno korzystne, jak i bardzo szkodliwe.
EN
This article discusses harmful impact of ultraviolet (UV) radiation on human skin. UV radiation is an invisible electromagnetic radiation in the 200 - 400 nm wave range which, in addition to infrared radiation and daylight, makes up the sunlight that reaches the Earth. From among all types of radiation it is ultraviolet radiation that has the greatest impact on the human body. Exposure to to UV radiation may be both positive and seriously harmful.
PL
W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody badań, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry. Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia: chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroniące przed substancjami organicznymi, promieniochronne. Konieczne jest bowiem wyraźne oznakowanie produktów ochronnych w celu odróżnienia od przeznaczonych np. do pielęgnacji ciała. Sprecyzowano "Szczegółowe informacje dotyczące ŚOS", które powinny być dostępne dla użytkowników np. na stronie internetowej producenta.
EN
A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupational risk evaluation in context of skin, research methods, requirements, markings and the skin protection program. A way of SPMs marking was introduced in dependence from their destined use: waterproof as well as protection from watery solutions of acids, alkalines and salts, protecting from organic and radioactive compounds. A proper marking of SPMs is a must in order to distinguish them from skin cultivation products. A "detailed information on SPMs", athat should be available to customers on producer's website were specified.
PL
Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.
EN
Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recommended. SPMs are very often misused as skin care products but for users safety and reliability of the preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
PL
W artykule przedstawiono model przepływu ciepła w wycinku skóry człowieka, uwzględniający zjawisko termorecepcji, za pomocą którego symulowano odczucie lokalnego dyskomfortu cieplnego, wywołane przez przeciąg. Przeprowadzono symulacje numeryczne przy użyciu tego modelu przy założeniu sinusoidalnie zmieniającej się, ze stałą amplitudą i różnymi częstotliwościami, prędkości powietrza nawiewanego na powierzchnię skóry. Otrzymane w wyniku symulacji charakterystyki wrażliwości częstotliwościowej termoreceptora zimna porównano z wynikami badań eksperymentalnych z udziałem ludzi.
EN
The paper presents a model of heat flow through an element of human skin, taking into account thermoreception and designed to simulate sensation of local thermal discomfort caused by draugh. Numerical simulations were carried out with the use of the model, assuming sinusoidal velocities of the airflow of constant amplitudes and different frequencies. The frequency characteristics of the cold thermoreceptor, acquired in result of the simulation, were then compared with the results of experiments with people.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.