Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system kominowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Działania UE zmierzają do zwiększania efektywności energetycznej, w tym również urządzeń gazowych. Jednym ze sposobów poprawy sprawności urządzeń jest wykorzystanie wstępnego podgrzewania powietrza do spalania w koncentrycznych systemach kominowych. Przewody powietrzno-spalinowe pełnią rolę wymiennika ciepła, w którym ma miejsce wymiana ciepła między spalinami z urządzenia gazowego a powietrzem do spalania. W artykule omówiono wpływ wybranych urządzeń gazowych na wymianę ciepła w koncentrycznych systemach kominowych, skutkującą poprawą sprawności tych urządzeń. W tym celu opracowano numeryczny model CFD (Computational Fluid Dynamics) zbiorczego koncentrycznego systemu kominowego, do którego podłączono wybrane urządzenia gazowe z zamknięta komora spalania, tj. gazowy podgrzewacz wody, kocioł gazowy oraz kocioł kondensacyjny. Przy jego pomocy wykonano obliczenia symulacyjne dla różnych temperatur spalin, charakterystycznych dla ww. urządzeń gazowych.
EN
The activities of the European Union are aimed at increasing energy efficiency, and this also applies to gas-fired appliances. One of the ways to improve the efficiency of these appliances is to use pre-heating of air for combustion in concentric chimney and air supply systems. The chimney and air supply ducts act as a heat exchanger in which heat transfer takes place between the combustion gases from the gas-fired appliance and combustion air. In the paper, the impact of selected gas-fired appliances on heat exchange in the concentric chimney and air supply systems, resulting in improved efficiency of these appliances, was discussed. For this purpose, the CFD (Computational Fluid Dynamics) numerical model of a collective concentric chimney and air supply system was developed, to which selected gas-fired appliances with combustion chamber sealed with respect to the room were connected, i.e. gas-fired water heaters, gas boiler and gas condensing boiler. The developed model enabled to perform simulation calculations for various temperatures of combustion gases characteristic for the above gas-fired appliances.
PL
Ogień towarzyszył ludziom od zawsze, z czasem został poskromiony i zamknięty w różnych urządzeniach. Powstała wówczas konieczność odprowadzania dymu powstającego w procesie spalania. Kominy z cegły zaczęły być z czasem zastępowane współczesnymi systemami kominowymi, a w tych kolei wzrosły wymagania względem eksploatacji.
3
Content available remote Application of FMEA method for an analysis of selected production process
EN
Purpose: The article presents an application of FMEA method in a process of chimney system production. The analysis allowed to decrease a potential defects and their effects in the analysed process. Design/methodology/approach: The technical analysis of the process of chimney system production indicated many defects in the product. Based on the FMEA results (value of RPN – Risk Priority Number) corrective and preventive actions were proposed. These actions decrease RPN level by half. Findings: In this paper characteristics of the chimney system and technical analysis of its production process were presented. Failure mode and effects analysis for selected operations of the production process was performed. Practical implications: In the analysed process are possible the nonconformities above the appointed RPN level, because they are dependent on applied technology and machinery. Increase of a quantity of control points and training employees caused a reduction of manufacturing costs, improvement of the product quality and creation of the possibility of effective quality control. Originality/value: FMEA analysis is an effective tool for identification, determination of a risk level, planning and implementation of corrective and preventive actions to decrease a quantity of defects in the final product. Periodic application of this method enables the continuous improvement of the processes and products in enterprises
4
Content available remote Wykorzystanie skały wulkanicznej w budownictwie
PL
Skała wulkaniczna stanowi doskonały surowiec, który nie wymaga znaczących modyfikacji. Zastosowana do wytwarzania bloków kominowych sprawia, że charakteryzują się one dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz wysoką odpornością na działanie kwasów. W pracy zbadano skład fazowy i mikrostrukturę naturalnej skały wulkanicznej pochodzącej z wciąż czynnego wulkanu Stromboli oraz bloku kominowego, zawierającego w swym składzie skałę wulkaniczną pochodzącą z Irlandii. Uzyskane wyniki analizy porównawczej wykazały, że w badanych skałach wulkanicznych występują różnice w składzie fazowym.
EN
Volcanic rock is an excellent resource that does not require significant modification. Used for the production of chimney blocks, it makes them to have good insulating characteristics and high resistance to acids. The study investigated the phase composition and microstructure of both natural volcanic rock derived from the still active volcano of Stromboli and a chimney block, which contained in its composition a volcanic rock that originated from Ireland. Phase compositions of the volcanic rock and the building material used in the chimney systems were different.
EN
Ways of supplying air for combustion and fumes abstraction in C type devices (concentric conduit or two independent ones). Researched devices' parameters (efficiency, combustion quality for different types of gases and power applied, pressure changes in air and fumes conduits, fumes temperature, air temperature at the inflow and outflow openings).
6
Content available Co kryją kominy
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.