Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komin wieloprzewodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie skanerów laserowych w badaniach geometrii kominów przemysłowych
PL
Artykuł dotyczy pomiarów geodezyjnych wewnętrznych elementów konstrukcyjnych w nowoczesnych, wieloprzewodowych kominach przemysłowych. Wyniki takich pomiarów stanowią cenne źródło informacji o stanie konstrukcji i mogą być wykorzystywane w diagnostyce tych obiektów.W artykule przedstawiono przykład zastosowania skaningu laserowego (TLS) do badania geometrii wewnętrznych stropów nośnych oraz przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym wysokości 150 m.
EN
The paper concerns surveying of inner structures in modern, multi-flue industrial chimneys. The results of such measurements are a valuable source of information about the state of the constructions, and can be used in the diagnostics of these objects. The example of the application of terrestrial laser scanning (TLS) for determining deformation of the internal supporting floors and flues in six-flue chimney of 150 m is presented in the article.
PL
Artykuł dotyczy problemów eksploatacyjnych żelbetowych kominów wieloprzewodowych. Zaprezentowano w nim wpływ reologicznego niejednakowego skrócenia żelbetowych trzonów nośnych (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz ugięć stalowych pomostów wewnętrznych na wychylenia i spękania segmentów ceramicznych przewodów spalin.
EN
This article relates to operational problems in multiple-flue reinforced concrete chimneys. It describes the effect of nonuniform rheological shortening of the load-bearing reinforced concrete shafts (internal and external) and bending of internal steel platforms on the deflection and cracking of ceramic flue segments.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów w kominie przemysłowym wysokości 250 m. Wyznaczono empiryczne związki pomiędzy temperaturą powietrza w przestrzeni wentylowanej badanego obiektu a stopniem obciążenia eksploatacyjnego (liczba czynnych przewodów spalinowych), temperaturą powietrza atmosferycznego i prędkością wiatru.
EN
Results of temperature measurements at the ventilated space of the multi-flue reinforced concrete 250 m high industrial chimney are presented. Empirical correlation between the temperature at the ventilated space and the intensity of the operational load (number of hot flues), ambient air temperature and wind speed for the investigated structure is determined.
PL
Przedstawiono rezultaty obliczeń wykonanych za pomocą metody elementów skończonych, korzystając z programu komputerowego SAP90+. Otrzymano wartości okresu i postacie drgań własnych w zależności od przyjętej do analizy prędkości propagacji drgań w gruncie.
EN
In this paper the natural frequencies and mode shapes of the high multi-flue industrial chimney (Opole Power Station) interacting with soil have been evaluated through application of finite element method and computer program SAP90+. It was found that the flexibility of soil under foundation of the chimney has considerable influence of natural frequencies and mode shapes.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań zmian temperatury w przestrzeni wentylowanej komina wieloprzewodowego o wysokości 250 m. Przedstawiono wyniki pomiarów z okresu około 1 roku, dla zróżnicowanych przypadków warunków eksploatacyjnych. Na tej podstawie oszacowano zależność pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą powietrza w przestrzeni wentylowanej komina. Otrzymane wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do obliczeń obciążeń konstrukcji komina temperaturą oraz do oceny warunków pracy w przestrzeni wentylowanej w czasie eksploatacji komina.
EN
Results of investigation of temperature variation in the ventilated space of the 250 m high multi-flue chimney are presented. The results obtained during a one - year long measurement period are analysed for various operational conditions. The obtained data is used for evaluation of mathematical relation between the ambient air temperature and the air temperature in the ventilated space. The obtained results can be used for calculation of the temperature load of the chimney structure and also for assessment of conditions of possible repair and maintenance works during operation of the chimney.
PL
Przedstawiono wpływ wzajemnego oddziaływania przewodów komina wieloprzewodowego, bez wspólnej osłony zewnętrznej, na obciążenie wiatrem takiego komina. Wpływ ten zbadano w tunelu aerodynamicznym na układach dwóch, trzech i czterech walców kołowych o tej samej średnicy, połączonych sztywno ze sobą. Stosunek współczynnika oporu aerodynamicznego takiego układu - z uwzględnieniem liczby przewodów - do współczynnika oporu aerodynamicznego pojedyńczego walca określono mianem współczynnika interferencji. Przedstawiono zależność współczynnika interferencji od względnej odległości między osiami walców - do wykorzystania w obliczeniach obciążenia wiatrem stalowych kominów wieloprzewodowych.
EN
The paper deals with the aerodynamic interference effects on wind loads of multi-flue steel chimneys without an external shelter. Wind tunnel tests of two, three and four cylinders rigidly connected between them were carried out in a closed circuit wind tunnel with an open working section 1,5 m in diameter. All the models had the same diameter D=60 mm and length L=600 mm. They were placed between end plates having 700 mm in diameter that provided two dimensional flow around cylinders (infinite aspect ratio of the cylinders). The distances between the axes of cylindres were: 1.0 (zero gap), 1.1 D, 1.2 D, 1.5 D and 1.8 D. The surfaces of all models were made rough using 0,3 mm steel
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.