Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednorodność mikrostruktury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zróżnicowanie mikrostruktury i właściwości kształtowników szynowych ze stali R260 uzyskano w procesie walcowania oraz w procesie wyżarzania izotermicznego. W procesach analizowano wpływ temperatury końca walcowania kształtowników (880 i 930°C) oraz temperatury przemiany perlitycznej (480 do 620°C) podczas obróbki cieplnej na mikrostrukturę stali. Właściwości stali o różnej morfologii perlitu oceniono w próbie statycznej rozciągania. Badania mikrostruktury przeprowadzono na mikroskopie skaningowym. Do oceny ilościowej kolonii perlitu wykorzystano program komputerowy „Met–Ilo v.3.5”. W badaniach analizowano zmiany płaskiego pola powierzchni kolonii perlitu i odległości między płytkami cementytu oraz ich rozkłady w zależności od parametrów procesu. Stwierdzono, że właściwości stali są zależne od odległości między płytkami cementytu i średniej średnicy kolonii perlitu. Rozkład średniej średnicy kolonii perlitu jest zbliżony do rozkładu normalnego. Materiał po wyżarzaniu izotermicznym w temperaturze 550°C posiadał dużą jednorodność kolonii perlitu, mniejszą wykazały materiały z pozostałych wariantów procesu.
EN
Diverse microstructures and properties or rail sections made of the R260 steel were obtained through rolling and in the isothermal annealing process. In the processes, the influence of the sections’ rolling finish temperature (880 and 930°C) on the steel microstructure was analysed, and so was the temperature of pearlitic transition (from 480 to 620°C) during thermal treatment. The properties of steels with varied pearlite morphologies were assessed in a static tensile test. Examination of the microstructure was performed using a scanning microscope. For a quantitative analysis of pearlite colonies, the “MET-Ilo v.3.5” computer program was used. As part of the research, changes were analysed in the flat area of pearlite colonies, the interlamellar distances in cementite and their distributions depending on the process parameters. It was found that the properties of the steel depend both on the interlamellar distance in cementite and the average diameter of the pearlitic colony. Distribution of the average diameter of a pearlitic colony is similar to normal distribution. The material after isothermal annealing at a temperature of 550°C showed high homogeneity of pearlitic colonies, while the materials from the other process variants showed lower homogeneity.
PL
Przedstawiono wpływ wybranych parametrów wytwarzania stopów z układu Cu-Ti na makro- i mikrostrukturę, twardość oraz skład chemiczny badane na przekroju wzdłużnym otrzymanych wlewków. Odpowiedni dobór parametrów topienia pozwolił na uzyskanie stopów jednorodnych pod względem składu chemicznego, mikrostruktury i właściwości, charakteryzujących się dobrym stanem powierzchni, niewielkim udziałem wad powierzchniowych na przekroju wlewka oraz powtarzalnością. Decydujące znaczenie dla uzyskania dużej jednorodności mikrostruktury przypisuje się zastosowaniu podczas topienia barbotażu.
EN
This article concerned with Cu-Ti alloys as a perspective material and cheapper and non toxical substitute for beryllium bronze. In this work, the effect of selected processing parameters of alloy from Cu-Ti system on the macro- and microstructure (Fig. 1, 2, 8, 9, 11, 12), hardness (Fig. 4, 5, 7, 10, 13) and chemical composition investigated on the longitudinal section of ingots, was shown. The main problem of production of this alloys is inhomogeneity of chemical composition and microstructure. As a result of investigation concerning with choosing of processing parameters of Cu-Ti alloys, taking into acount: place of charge, melting temperature, cooling rate and inert gas barbotage, were obtained ingots which characterized a good quality of surface, superficially shrinkage defect with chemical composition as well as microstructure and properties uniformity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.