Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
EN
Glasses showing catalytic effect have been of much interest recently because the catalytic layer is very effective in reducing of pollutants. The use of these glasses may bring reduction in cleaning costs. There are several methods of preparation of TiO2 with good catalytic properties, but sol-gel technique offers an opportunity to enhance catalytic effect by precise optimization of the composition and microstructure of the layer. This study concerns optimization of the composition and preparation technology of catalytic layers based on SiO2-TiO2 system. Catalytic effect was studied using Rhodamine B as a sensor. UV-VIS and photoelectron spectroscopy were the main research tools used in this study.
EN
Sol-gel method was used to prepare SiO2-TiO2 thin layers on the microscope slide glasses with additions of Cu, Ag, Au compounds. The films were calcimined at 150 °C for 1 hour. We studied the morphology of the following samples by scanning electron microscopy (SEM with EDS analysis), and the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Antifungal properties of the layers were tested with the use of fungi Penicyllium. The results have shown that the best antifungal effect among the examined layers has got the sample with Au ions addition.
4
Content available remote Nd3+-doped oxyfluoride glass ceramics optical fibre with SrF2 nanocrystals
EN
A neodymium (Nd3+) doped oxyfluoride glass ceramics containing SrF2, LaF3 nanocrystals has been presented. Transparent glass ceramics was obtained by heat treating the glass from the SiO2-Al2O3-ZnO-Na2O-SrF2 and SiO2-Al2O3-ZnF2-Na2O-LaF3 system at the first crystal-lization temperature. Cerammization of glass was studied by DTA/DSC, XRD. It has been found that nanocrystallization of SrF2 and LaF3 strongly depends on the ratio between the components and the amount of SrF2 and LaF3, respectively. The optical studies of the glasses comprised spectrophotometry (reflectance and transmittance) and spectroscopic ellipsometry. The spectrophotometric measurements yield a number of narrow absorption bands which correspond to characteristic transitions between the ground- and consecutive excited states of rare earth ions. Growth luminescence at typical neodymium wavelength was observed under diode laser (808 nm) excitation in glass ceramics with SrF2 in comparison to parent glass. The optimization of cerammization process allowed to fabricate the oxyfluoride glass ceramics optical fibre with strong emission originated from Nd3+ ions. The influence of the cerammization process on the changes in the refractive index of glass was examined.
5
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu matrycy cienkich warstw żelowych na właściwości hydrofobowe. Powłoki hydrofobowe domieszkowane tlenkiem cynku zostały otrzymane metodą zol-żel z elektrostatycznym osadzaniem. Do syntezy wykorzystano prekursory zawierające w swoim składzie zarówno krzem, jak i tytan: TEOS (tetraetyloortokrzemian), TEOT (tetraetyloortotytanian) i PDMS (polidimetylosiloksan). Następnie do wybranych matryc wprowadzono tlenek cynku w postaci nanoproszku. Otrzymane cienkie powłoki na szkle sodowo-wapniowo-krzemianowym charakteryzowały się wysokim poziomem przepuszczalności fali świetlnej w zakresie 250-1050 nm, co zostało potwierdzone badaniem UV-VIS przy użyciu spektrofotometru Jasco V 660. Otrzymane metodą zol-żel powłoki charakteryzowały się podwyższonymi właściwościami hydrofobowymi, co potwierdzono badaniem kąta zwilżania, które dało wartość 105° w przypadku próbki z dodatkiem PDMS-u. Obserwacja powierzchni próbek przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego wraz z analizą EDAX potwierdziła nanokrystalizację związków hydrofobowych na powierzchni cienkich warstw.
EN
Hydrophobic coatings doped with zinc oxides were prepared by sol-gel technique, electrostatic deposition on glass soda-calcium-silicate. For the synthesis of a matrix, the following precursors, containing both silicon and titanium were used: TEOS (tetraethyl orthosilicate), TEOT (tetraethyl orthotytanate), PDMS (polydimethylsiloxane). Then, all matrices were doped with zinc oxide nano-powders. The obtained thin films showed high transmittance in the range 250-1050 nm, which was determined by UV-VIS measurements performed by using a Jasco V 660 spectrometer. All coatings had increased hydrophobic properties, as confirmed by the contact angle examinations. The layer originated from PDMS had a contact angle of 105°. The microstructure of all samples was observed by a scanning electron microscope equipped with an EDX detector. The SEM observations confi rmed nano-cystallization of hydrophobic compounds on the surface of the thin layers.
6
Content available remote Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych na charakter przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł zawierających stłuczkę kineskopową calsiglass, calumite oraz spodumen. Rodzaj przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł określono przy pomocy metody DTA. Celem wytworzenia materiałów typu szkło-ceramika, szkła poddano obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji. Rodzaj powstałych faz krystalicznych określono przy pomocy metod XRD i SEM. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono wpływ składu chemicznego surowców odpadowych na przemiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania szkieł, jak również zoptymalizowano proces topienia. Zbadano wpływ ilości poszczególnych surowców na właściwości fizykochemiczne szkło-ceramiki otrzymanej na drodze kierowanej krystalizacji szkła.
EN
The paper presents the results of a study focused on the influence of recycling materials on the nature of phase transformations, that take place during thermal treatment of glasses containing CRT cullet, calsiglass, calumite and spodumen. The type of the phase transformation was determined by DTA. To produce materials such as glass-ceramics, the basic glasses had been heat-treated at temperatures of maximum of crystallization peaks. The type of crystalline phases was determined by XRD and SEM. The obtained results enabled to establish the impact of chemical compositions of the waste materials on physicochemical changes occurring during the glass thermal treatment, and also to improve the melting process. Moreover, the effects of the amount of recycling materials on physicochemical properties of glass-ceramics obtained by glass directed crystallization were established.
7
Content available remote Optical properties of SiO2/TiO2 thin layers prepared by sol-gel method
EN
In this investigation, SiO2/TiO2 thin films were prepared on glass and quartz glass substrates by dip coating sol-gel technique. The films were calcinated at 500 °C for 1 hour. Thickness of the films was estimated by ellipsometric measurements and it was in the range from about 30 nm to 700 nm. Refractive index of the films was also established. Chemical composition of the samples was studied by photoelectron spectroscopy. Transmittances of the samples were characterized using UV-VIS spectrophotometer. Subsequently, band gap energy (Eg) was estimated for these films. It was found that band gap energy increases with thickness of the films and their value depends on sodium diffusing from glass substrate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.