Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CPT test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Calculation of piles based on CPT results in POLAND
EN
The paper presents the capacity of driven precast pile prediction method based on the results of CPT tests. The pile settlement equal to 10% of pile diameter is assumed as a criterion of pile capacity. The method gives also a unit skin friction and a unit base resistance for intermediate pile settlements. This allows us to simulate the load-settlement curve and to calculate the axial stiffness of the pile in any load range. For the purpose of analysis the calculation file is created which makes it possible to compare the results of calculation with those of the field-test. The comparative analysis of 37 square 0.3 m × 0.3 m and 0.4 m × 0.4 m piles in clays and sands was carried out. The comparison shows a good agreement between the predicted and actual capacities and a satisfactory agreement between the predicted and actual slopes of the load-settlement curve in the range up to 40% of the ultimate pile capacity.
PL
Artykuł podejmuje zagadnienie projektowania fundamentów palowych na podstawie wyników badań polowych wykonanych sondą statyczną CPT. Podstawowymi wynikami badań sondy statycznej CPT jest wartość oporu na stożku q/c oraz tarcie na tulei ciernej f/s. Obecnie problemem badawczym jest poszukiwanie zależności między wynikami badań CPT a nośnością pojedynczego pala na siłę osiową, która składa się z nośności podstawy pala i nośności pobocznicy pala. W artykule przedstawiono najnowsze wyniki prac w tym zakresie. Przedstawiono też wyniki nośności pala wg Eurokodu 7 i propozycji Purdue University w USA.
EN
Article takes up the idea of designing pile foundations based on the results of in situ tests performed by CPT. The basic results of the static cone penetration test CPT are: the cone resistance value of qc and the sleeve friction f/s. Currently research problem is the relationship between the results of the CPT and the bearing capacity of single pile on axial force, which consists of a pile base load carrying capacity and a pile surface carrying capacity. The article presents recent state of art in this regard. Also presents the results of pile load capacity according to Eurocode 7 and proposals for Purdue University, USA.
PL
W artykule przedstawiono możliwości oceny nośności pali na podstawie wyników badań sondą statyczną CPT. Omówiono metodę pośrednią wyznaczania nośności opartą na polskiej normie palowej. Opisano szczegółowo dwie metody bezpośrednie, które zostały wykorzystane w przykładzie liczbowym. Zamieszczono wyniki sondowania CPT wraz z interpretacją. W przykładzie liczbowym porównano wyniki obliczeń nośności fundamentu palowego za pomocą rozważanych metod.
EN
The possibilities evaluation of the bearing capacity of piles based on the static penetration test has been presentation in the paper. The indirect method of the bearing capacity calculate based on the Polish pile norm was discussed. Two direct methods were described in detail and used in the numerical example. One example of CPT result with their interpretation was included in the paper. The results calculation of the bearing capacity pile foundation were compared for considered methods.
PL
Doświadczenie z wielu budów, gdzie stopy pali były zagłębione w warstwę gruntu o wysokiej wytrzymałości, wskazuje, że wbicie pali na rzędną założoną w projekcie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono metodę analizy wbijalności pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Proponowane podejście pozwala zarówno na analizę wbijalności pali pojedynczych, jak i wpływu pali wbitych w grunt na możliwość zagłębienia kolejnego pala.
EN
Experience gathered on many sites shows that if the pile toe is embedded in hard soils, it is often impossible to drive them to the designed level. A method allowing driveability prediction of precast piles based on the results of CPT tests. The method allows prediction of a single pile driveability but also the influence of group of piles can be taken into account.
PL
Omówiono metodę obliczania nośności i osiadania pali z uwzględnieniem bezpośredniego wykorzystania wyników badań sondą statyczną CPT. Dla oceny krzywej osiadania zastosowano funkcje transformacyjne. Przedstawiono analizę wykorzystując wyniki próbnych obciążeń statycznych pali. Zaproponowane korelacje zostały zweryfikowane przy wykorzystaniu procedury weryfikacji hipotez statystycznych.
EN
The method of calculation of bearing capacity and settlements of piles on the basis of direct use of CPT test results is presented. For the determination of load-settlement curve, up to ultimate load, the load-transfer functions' method is used. The filed investigations covered loading tests and CPT testing made in the area of piling. The correlations obtained were next verified using verification procedure for statistical hypotheses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.