Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The establishment and functioning of the defence system largely depends on the geopolitical position of the state, political and economic conditions and the possibility of defence capabilities. It must be dealt with and create it with regard to direct or indirect threats, both military and non-military expenditure. The armed forces increasingly make its readiness and capabilities in combat operations from the modernization of weaponry and logistical support, as well as the personal and material reserves located within the country. A multifaceted, complex nature of defence requires that a defense system was comprehensive, ensure systematic conduct broad (not just military) defensive preparations in the alliances, national and regional levels, which will enable the public to continue socio-economic activities in the most difficult conditions of the war. The cognitive goal of article is to indicate the possible use of existing and future opportunities for converting defence system of the Republic of Poland by using polemology. The practical aim is to identify aspects of polemology that can be used to improve polish defense system. Due to the diverse nature of the dangers and the nature of possible wars and armed conflicts, the defence system should prepare the state and its armed forces to repel any aggression. In the assumptions should be provided for rapid response armed throughout the territory of the state as well as reaching outside the territory of the state.
PL
Tworzenie i funkcjonowanie systemu obronnego w dużej mierze uzależnione jest od geopolitycznego położenia państwa, uwarunkowań politycznych i ekonomicznych oraz możliwości potencjału obronnego. Należy bowiem rozpatrywać i tworzyć go mając na względzie bezpośrednie lub pośrednie zagrożenia, zarówno niemilitarne, jak i militarne. W coraz większym stopniu koncepcje strategii wojennej, urzeczywistnianej w walce zbrojnej, wiążą się z polityką, a niekiedy następuje jej zdominowanie przez strategię. Siły zbrojne coraz bardziej uzależniają swoją gotowość bojową i możliwości prowadzenia operacji i walki od modernizacji uzbrojenia oraz logistycznego wsparcia, a także od rezerw osobowych i materiałowych znajdujących się na obszarze kraju. Wieloaspektowy, skomplikowany charakter obronności wymaga, aby system obronny państwa był kompleksowy, zapewniał systematyczne prowadzenie szeroko pojętych (nie tylko militarnych) przygotowań obronnych w układzie sojuszniczym, ogólnokrajowym i regionalnym, co umożliwi społeczeństwu kontynuowanie działalności społeczno-gospodarczej w najtrudniejszych warunkach wojny. W tym znaczeniu system obronny państwa jest zbiorem wzajemnie powiązanych instytucji, ludzi i urządzeń, łącznie z określonym doktrynalnie mechanizmem ich funkcjonowania, warunkujących bezpieczeństwo państwa. Celem poznawczym artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania obecnych i przyszłych możliwości przekształcenia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zastosowanie polemologii. Natomiast cel praktyczny stanowi identyfikacja aspektów polemologii, które można wykorzystać do ulepszenia polskiego systemu obronnego. W związku ze zróżnicowanym charakterem zagrożeń oraz charakterem możliwych wojen i konfliktów zbrojnych, system obronny powinien przygotować państwo i jego siły zbrojne do odpierania każdej agresji. W jego założeniach powinna być przewidziana szybka reakcja zbrojna na całym terytorium państwa a także sięgająca poza terytorium państwa.
2
Content available remote Security studies and polemology – correlations, relationships and dependencies
EN
Security studies are one of the disciplines included in the area of social sciences. A subject of security studies research is modern safety systems in terms of military and non-military actions and their functioning at different organisational levels. These systems include the activities of the institutions of a state, the government and the local government, businesses, and community organisations. Research on the discipline should be used to create theoretical bases and the development of international and national security systems, operating systems in the area of security. The aim of the article is to show the relationship between polemology and security studies. Due to its interdisciplinary nature, polemology is dependent on security studies, in this regard.
3
Content available Demographic aspects of war and armed conflicts
EN
This study analyses the relationship between war and population, and the impact of the growth and decline of population on important types of warfare – armed conflicts and classic war. At its root, the importance of the link between demography and war is the relative capacity of a given political unit’s population to aid in its defence or to threaten other political units. For this reason, population increase and decrease have always been identified as vital security issues. Demography and war will continue to be an important and policy-relevant topic.
4
Content available Specjalności naukowe związane z polemologią
EN
The article concerns the issues of war and armed conflicts in a polemological context. It discusses the main theories related to research areas which are employed by polemologists, that is: irenology (the science of peace), peace research (research related to peace) and securitology (research security problems, especially personal ones). To ensure polemology (polemological knowledge) is highly used in the scientific environment, a definition of the theoretical basis of the research areas Mentioned is included.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.