Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tunelowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Technologie tunelowania rozwijają się coraz dynamiczniej – liczba budowanych tuneli rośnie z roku na rok. Wykorzystywane w nich mieszanki betonowe muszą być specjalnie przygotowane do tego zadania. Artykuł stanowi drugą część rozważań w tym temacie – pierwsza została opublikowana w magazynie ,,Mosty" w nr. 6/19, s. 70-74.
EN
A dynamic increase in using tunnelling technologies in the field of transport infrastructure engineering places on technologists responsible for concrete mix design and on engineers responsible for their laying demands that are unheard of in construction engineering.
2
Content available Wielofunkcyjne tunele miejskie
PL
Wielofunkcyjne tunele miejskie występują w dwóch postaciach: mało- i wielkogabarytowych. Pomysł stosowania wielofunkcyjnych małogabarytowych tuneli miejskich pojawił się w niektórych miastach Europy Zachodniej już w XIX w. [19, 20], kiedy zaczęto umieszczać we wnętrzu przełazowych kolektorów kanalizacyjnych inne przewody lub kable elektryczne. Przetrwał on do czasów obecnych [3, 11–13, 21] i jest realizowany przez budowę tuneli wieloprzewodowych, w których w jednej obudowie konstrukcyjnej umieszczane są różne sieci i kable infrastruktury podziemnej miast, np. kable światłowodowe lokalizowane nie tylko we wnętrzu przewodów kanalizacyjnych, ale także we wnętrzu przewodów wodociągowych i gazowych, czy wymienniki ciepła [22] w kolektorach kanalizacyjnych.
3
Content available Budownictwo podziemne przyszłością miast?
PL
Budownictwo podziemne odgrywa w życiu ludzi coraz większą rolę. Standardem są dziś drogi szybkiego ruchu z tunelami oraz dostarczanie wody, energii i towarów dzięki odpowiednim budowlom podziemnym. Wzrost liczby ludności na świecie, migracje do miast, które wciąż się rozrastają, oraz zachodzące zmiany klimatyczne tworzą dla budownictwa podziemnego dodatkowe zadania. Projektanci i inżynierowie stoją obecnie przed ogromnym wyzwaniem, aby te budowle zostały zaprojektowane i wykonane we właściwy i bezpieczny sposób.
4
Content available remote Brytyjska przestrzeń podziemna wolna od Brexitu, ale nie od problemów
PL
Londyn jest stolicą Wielkiej Brytanii i brytyjskiego tunelowania, Jeżeli w tym kraju powstaje tunel, zazwyczaj drążony jest właśnie tam. W stołecznym mieście, oprócz wielkich szans i wielkich projektów, kumulują się jednak także wielkie problemy.
PL
Przedstawiono opis techniki strzałowej i poszczególnych czynności wykonywanych w cyklu technologicznym. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę jakości konturu wyrobiska, a także czynniki mające największy wpływ na jakość wykonania i wynikające z nich konsekwencje. Opisano wpływ dokładności wiercenia i techniki kontrolowanych strzałów konturowych na uzyskiwane wyniki.
EN
The paper presents an outline of the drill and blast (D&B) method used in Norwegian Tunnelling Method (NTM). The typical operations of the D&B cycle are described with a special focus on defining the factors and consequences of the achieved contour quality. The paper also describes the influence of drilling accuracy and the contour control blasting technique on the final result.
6
Content available remote Na budowie tuneli w Polsce : przegląd realizowanych projektów
PL
Obecnie w Polsce realizowanych jest kilka inwestycji infrastrukturalnych, które obejmują budowę tuneli komunikacyjnych. To najlepszy dowód na to, że budownictwo podziemne w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Jeszcze większym optymizmem napawają plany, z których wynika, że w naszym kraju będą powstawać kolejne tunele. Najbardziej bliski realizacji jest ten w Świnoujściu, a jego wykonawcę poznamy już niebawem.
EN
There are several road and rail tunnel projects currently carried out in Poland. It is the best evidence that underground construction in Poland is increasingly popular. Even more optimistic are infrastructural plans that document upcoming tunnel projects. The tunnel project in Świnoujście has the closest execution date.
7
Content available remote Transport kolejowy w Katarze
PL
W artykule omówiono aktualnie realizowane projekty infrastruktury kolejowej w Katarze, a w szczególności projekt metra w Doha. Scharakteryzowano typy używanych konstrukcji takich jak m. in. tunele i wiadukty z bliższym przyjrzeniem się konstrukcji podtorza. W końcowej części podano najważniejsze informacje dotyczące projektu sieci tramwajowej w Lusail i sieci linii dalekiego zasięgu dla pociągów pasażerskich i towarowych.
EN
The article presents the railway infrastructure projects currently carried out in the State of Qatar with specific focus on the Doha Metro Project. The types of designed structures, such as viaducts and tunnels with a closer look at the construction of the trackbed are described in more detail. The last past of the article contains key information about both the Tram Network project in Lusail and the Long Distance Lines for the passenger and freight trains.
8
Content available remote Reliability of IP tunnels in military networks
EN
The military networks, contrary to commercial ones, require standards which provide the highest level of security and reliability. The process to assuring redundancy of the main connections through applying various protocols and transmission media causes problem with time needed to re-establish virtual tunnels between different locations in case of damaged link. This article compares reliability of different IP (Internet Protocol) tunnels, which were implemented on military network devices.
PL
W odróżnieniu od cywilnych rozwiązań teleinformatycznych sieci militarne wymagają standardów zapewniających zarówno najwyższego poziomu bezpieczeństwo jak i najwyższa możliwą niezawodność. Zapewnianie redundancji najważniejszych połączeń poprzez zastosowanie różnych protokołów jak i mediów transmisyjnych zrodziło problem czasu potrzebnego na ponowne zestawianie tuneli pomiędzy zainteresowanymi lokalizacjami w przypadku zerwania jednej ze ścieżek. W artykule przedstawiono porównanie niezawodności różnorodnych tuneli opartych na protokole IP (Internet Protocol) implementowanych na urządzeniach sieciowych o zastosowaniu militarnym.
PL
Wykorzystanie technologii Voice over IP bardzo szybko rośnie i w niedalekiej przyszłości może całkowicie zastąpić tradycyjne sieci typu PSTN. Głównymi argumentami przemawiającymi za wykorzystaniem tej technologii jest znaczne ograniczenie kosztów usługi, znaczny wzrost funkcjonalności względem sieci komutowanych. W przeszłości aplikacje dostarczające usług VoIP były dedykowane wyłącznie dla użytkowników klasycznych komputerów. Obecnie z telefonii IP można korzystać praktycznie wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do Internetu i sieci IP. Charakter wykorzystywanego medium jakim są sieci pakietowe ma ograniczenia, których eliminacją zainteresowani są operatorzy telekomunikacyjni, regulatorzy telekomunikacyjni oraz firmy, którym zależy na priorytetyzacji lub blokowaniu ruchu VoIP z różnych względów. Wykorzystuje się w tym celu 4 podstawowe metody detekcji: filtry oparte o porty, słowa kluczowe, wzorce ciągów znaków ASCII, analizę statystyczną pakietów.
EN
The use of Voice over IP technology is rapidly growing and in the near future it can completely replace traditional PSTN network. The main strong reasons for the use of this technology is a huge reduction of costs, and a significant increase in terms of functionality switched networks. In the past, applications that provide VoIP services were dedicated exclusively to computer users. Today, IP telephony can be used virtually anywhere where one has access to the Internet and IP networks. The nature of the medium used which is a packet network has some disadvantages, and correcting those is of an interest for telecom operators, telecoms regulators and companies who want to prioritize or blocking the VoIP traffic for a variety of reasons. Four basic methods of detection are used for this purpose: Port-based filters, keywords, ASCII string patterns, signaling patterns and statistical analysis packages.
PL
Sześć sesji referatowych, wykłady szkoleniowe, prezentacje firm oraz… wspólne grillowanie, zawody sportowe i biesiada do białego rana. Na pięć marcowych dni wiślański hotel Stok, położony w malowniczej dolinie Jawornika, zamienił się w ośrodek szkoleniowy, salę wykładową oraz forum dyskusyjne, a jednocześnie stał się miejscem spotkań towarzyskich, zabawy i rywalizacji o miano najlepszego sportowca wśród przedstawicieli branży górniczej i geotechnicznej. Wszystko za sprawą XXXVII Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu i Goeinżynierii, która odbyła się, tradycyjnie już, podczas przerwy międzysemestralnej, tym razem 10–14 marca 2014 r.
11
PL
Kontynuując cykl Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywany we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, omawiamy najciekawsze artykuły zamieszczone w 23. numerze tegorocznego „Trenchless International”.
EN
As a continuation of our series of articles on "Trenchless technologies on six continents" in cooperation with the Polish Foundation for Trenchless Technology, we discuss the most interesting articles published in the 23rd issue of the "Trenchless International" magazine.
PL
Podczas wykonywania instalacji przybrzeżnych w kierunku oraz od strony zbiorników wodnych układane są rurociągi łączące ląd stały z dnem morza czy jeziora. Tego typu instalacje przeprowadza się w technologii bezwykopowej z wykorzystaniem metod tunelowania, takich jak przeciski hydrauliczne, czy metod układania rurociągów, takich jak horyzontalne wiercenia kierunkowe (HDD) czy Direct Pipe. Wybór metody uzależniony jest od średnicy i długości planowanego rurociągu oraz profilu geologicznego podłoża.
EN
For a sea outfall, an intake or landfall, a pipeline is laid from the mainland out to sea or into a lake or river or vice versa. Such connections can be installed by trenchless technology by tunneling methods such as pipe jacking, or pipeline installation methods (HDD and Direct Pipe), depending on the required diameter, length and geological profile. This paper seeks to outline the various trenchless methods available, extending to larger diameter pipelines. Case studies will be discussed illustrating the multi-purpose use of the technology to lay sewage lines, water outlets and intakes and oil/gas pipeline connections from shore to offshore beneath the sea bed.
PL
W artykule przeanalizowano pracę technologii OPC, używanej jako standard komunikacyjny w systemach automatyki przemysłowej. Pomimo licznych zalet tej technologii, ujawniają się również jej wady. Jednym ze sposobów eliminowania tych wad jest zastosowanie tunelowania. Jednakże tunelowanie technologii OPC przyczynia się do innych negatywnych skutków w pracy systemu komputerowego. W związku z tym, w artykule zaprezentowano właściwości technologii OPC, jej specyfikacje oraz zasady współpracy aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji za pomocą sieci komputerowych.
EN
This article presents an analysis of the work OPC technology, used as a standard for communication in industrial automation systems. Despite the many advantages of this technology are revealed also its disadvantages. One way to eliminate these disadvantages is the use of tunnelling. However, OPC tunneling contribute to other negative effects on the work of the computer system. Therefore, the article presents the characteristics of OPC technology, its specifications and application tunnelling principles of co-operation in the process of information transmission through a computer network.
EN
Mobile IP allows for a Mobile Node to remain reachable during handover to a new foreign network. When an mobile node moves to a new network, it will be unreachable for a period of time. This period is referred to as handover latency. In general, it is caused by the time used to discover a new network. This period of time for real-time applications, such as video coference and VOIP, which are time sensitive should be very short. IP mobility must be able to support performance in terms of initializing the handover as well as smoothing the process. In this paper, we evaluate handover latency based on highest probability of the latency in mobile Internet protocol verson 6 networks when mobile and correspondence nodes are using bi-directional tunneling over mobile IPv6 networks through simulation.
PL
W artykule omówiono zagadnienie opóźnienia przejścia sygnału użytkownika między dwoma sieciami komórkowymi, w przypadku wyjścia z zasięgu jednej z nich. W oparciu o symulacje wykonano szacowane obliczenia opóźnienia przekazania sygnału, w oparciu o czynnik największego prawdopodobieństwo opóźnienia w sieci mobilnego internetu o protokole w wersji 6. Badanie przeprowadzono dla przypadku obustronnego tunelowania dwukierunkowego w sieci mobilnej IPv6.
PL
Dynamiczny rozwój aglomeracji miejskich przyczynia się do rozwoju i przebudowy infrastruktury podziemnej oraz konstrukcji nowych budowli. Wykonywanie wykopów w centrach miast oznacza niepożądany paraliż komunikacyjny. Do budowy tuneli bez kłopotliwych wykopów stosuje się metodę tunelowania, której prekursorem był sir Marc Isambard Brunel.
EN
Dynamic growth of city agglomerations entails the development and reconstruction of underground infrastructure, as well as construction of new structures. Digging trenches in city centres virtually paralyses all traffic. To avoid this, tunnels are bored using the tunnelling technology first developed by Sir Marc Isambard Brunel.
EN
The resonant spin transport in a double quantum-dot (QD) system with ferromagnetic electrodes and tunable magnetic field was investigated by nonequilibrium Green function method. It is clearly seen that, in contrast to the steplike or baisnlike behaviors of the spin (electrical) current in the single quantum dot with ferromagnetic electrodes system [Phys. Rev. B 73, 054414 (2006)], the resonant tunneling determines the main features of the spin (electrical) current in the double quantum-dot with ferromagnetic electrodes system. It should originate from the coupling effect between two dots, which destroys the Coulomb blockade (CB) effect and makes electron spin transport mainly depend on the cotunneling. On the other hand, for two identified QDs, the tunable external magnetic field has profound effect on the current for different spins in the QDs. Especially for different magnetic fields, the threshold voltage for up spin shifts higher as the difference increasing, while it for down spin is lower. It is suggested that the system is a favorable candidate for spintronic devices or external field detectors.
PL
Analizowano przewodzenie spinowe systemów z podwójnym kwantowaniem QS z elektrodami ferromagnetycznymi i strojonym polem magnetycznym. Wykorzystano funkcję Greena. Właściwości przewodzenia są głównie zdeterminowane przez rezonansowe tunelowanie spinowe. Zbada no wpływ pola magnetycznego na różne struktury.
17
Content available remote Consequences of applying tunneling to OPC
EN
This paper presents an analysis of work computer applications built in OPC technology, used as a communication standard in industrial automation systems. Despite numerous advantages, this technology also has its defects. Tunneling is a way of eliminating these drawbacks. However, tunneling of OPC contributes to other adverse effects on the operation of a computer system. Therefore, the authors want to discuss consequences of use of tunneling computer applications for the process of information transfer via computer networks.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia analizę pracy aplikacji komputerowych zbudowanych w technologii OPC, używanej jako standard komunikacyjny w systemach automatyki przemysłowej. Pomimo licznych zalet tej technologii ujawniają się również jej wady. Jednym ze sposobów eliminowania tych wad jest zastosowanie tunelowania. Jednakże tunelowanie technologii OPC przyczynia się do innych negatywnych skutków w pracy systemu komputerowego. W związku z tym w artykule autorzy pragną pokazać konsekwencje używania komputerowych aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji przy pomocy sieci komputerowych.
18
Content available remote Dwukilometrowy tunel w ciągu Zakopianki
PL
GDDKiA opracowuje dokumentację dla rozbudowy Zakopianki w latach 2014 - 2020. Zgodnie z planami na odcinku pomiędzy Rabką Zdrój a Chabówką pod masywem Małego Lubonia ma powstać tunel o długości 2058 m, prowadzący po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Artykuł krótko charakteryzuje ten projekt.
19
Content available remote Risk evaluation of tunneling projects
EN
Tunneling industry has seen great advancements in underground construction projects. Now, it has significant difference with the last two decades. In many times, tunneling projects find themselves involved in the situation where unexpected conditions threaten the continuation of project. Managers always look for a reliable technique to overcome limitations of finance and time. TOPSIS method is widely used to solve multi criteria decision making (MADM) problems. This technique assigns the best alternative among a pool of feasible alternatives. Furthermore, due to inherent uncertainties in tunneling, using fuzzy logic in order to take into account these uncertainties can be useful. In addition, new factors are introduced to promote the accuracy of risk analysis. Finally, a real world case study is presented to show the effectiveness and the accuracy of the new risk evaluation model. The results demonstrated that collapse is the riskiest parameter in Ghomroud water conveyance tunneling project.
20
Content available remote Pierwszy polski TBM wydrążył tunel pod Wisłą
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.