Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci energoelektryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Electrical energy in the future. A vision of 2050
EN
The article contains scenarios for the power sector’s development until 2050, as proposed by students of Electrical High School No. 4 in Wloclawek. Many current trends in the development of technology have led the authors to attribute the verisimilitude to their selected visions of the future. The growing demand for energy, while fossil fuel resources and traditional methods of processing them are shrinking, will cause dissemination of the use of so-called environment-friendly sources of energy, such as wind or biomass. Energy will be commonly converted in domestic power stations equipped with energy storage capabilities and integrated with the grid by smart controllers for two-way energy transfer. The power grid role will change, and the existing energy consumers will become its prosumers. In the opinion of the authors the only alternative for this power sector development vision may be thermonuclear generation, which requires, however, incredibly high capital expenditures and level of technological development. However, launching thermonuclear power plants would free humanity from the fear of a future predominated by energy crisis.
PL
Uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku przedstawiają scenariusze rozwoju elektroenergetyki do 2050 roku. Wiele aktualnych tendencji w rozwoju techniki skłoniło autorów do nadania wybranym wizjom przyszłości cech prawdopodobieństwa. Rosnące zapotrzebowanie na energię, przy jednoczesnym kurczeniu się zasobów paliw kopalnych i tradycyjnych metod ich przetwarzania, spowoduje rozpowszechnienie wykorzystania tzw. źródeł ekologicznych energii, takich jak wiatr lub biomasa. Przetwarzanie energii będzie się odbywało powszechnie w przydomowych stacjach energetycznych wyposażonych w możliwość gromadzenia energii i zintegrowanych z siecią energetyczną za pomocą inteligentnych sterowników służących do dwukierunkowego transferu energii. Zmieni się rola sieci elektroenergetycznej, a dotychczasowi odbiorcy energii będą się stawali jej prosumentami. W odczuciu autorów artykułu alternatywą dla takiej wizji rozwoju elektroenergetyki może być jedynie energetyka termojądrowa, która wymaga jednak nieprawdopodobnie wysokich nakładów i poziomu rozwoju technologicznego. Uruchomienie elektrowni termojądrowych uwolniłoby jednak ludzkość od obaw o przyszłość zdominowaną kryzysem energetycznym.
2
Content available remote Przegląd współczesnych systemów przesyłu energii prądem stałym HVDC
PL
Układy energoelektroniczne już co najmniej od kilkudziesięciu lat stosowane są w urządzeniach wielkiej mocy i wysokich napięć w elektroenergetycznych systemach przesyłowych prądem stałym HVDC (High Voltage Direct Current) oraz FACTS (Flexible AC Transmission Systems). Ostatnio dzięki systematycznemu rozwojowi zarówno technologii półprzewodnikowych elementów mocy, jak też nowych topologii przekształtników wielopoziomowych nastąpiło wyraźne przyśpieszenie oraz poszerzenie zakresu zastosowań przekształtników wielkich mocy i wysokich napięć. Ponadto opracowanie przez czołowe koncerny z branży elektrotechnicznej zoptymalizowanych konstrukcji modułowych przekształtników (np. PEBB - Power Electronics Building Blocks firmy ABB) zapewnia unifikację i uniwersalność systemów energoelektronicznych przy jednoczesnym wzroście niezawodności i znacznym obniżeniu kosztów produkcji i serwisu. W niniejszym artykule dokonano syntetycznego przeglądu technologii współczesnych systemów HVDC, których budowa bazuje na nowoczesnych układach energoelektronicznych wysokich napięć i wielkiej mocy. Przedstawia parametry i konstrukcje półprzewodnikowych przyrządów (elementów) mocy, w szczególności tyrystorów IGCT oraz tranzystorów IGBT, a następnie charakteryzują podstawowe topologie przekształtników energoelektronicznych stosowanych w systemach wysokich napięć i wielkiej mocy: Line Commutated Converters - LCC , Capacitor Commutated Converters -CCC , Forced Commutated Converters - FCC. Autorzy podają typowe konfiguracje systemów HVDC i zestawiają przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych w energetyce światowej, zrealizowane przez czołowe koncerny.
EN
This work presents a review of recent developments in High Voltage Direct Current (HVDC) which are based on high power high voltage power electronic converters. Firstly, basic parameters and constructions of semiconductor power devices, particularly Integrated Gate Commutated Thyristors (IGTC) and Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBT) are discussed. Secondly, basic topologies power electronic converters used in HVDC systems: Line Commutated Converters (LCC), Capacitor Commutated Converters (CCC) and Forced Commutated Converters (FCC) are described. Some selected power electronic configuration, data and solution of implemented HVDC systems by leading power companies ABB, Siemens and Areva are characterized. The paper is addressed to audience of power engineers who are interested in development of modern power systems connection and energy transmission using power electronic converters.
3
Content available remote Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV
PL
W celu utrzymania długoterminowego bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju poprzez zapewnienie zrównoważonego rozwoju infrastruktury sieciowej najwyższych i wysokich napięć (NN i WN) dla pokrycia zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną, realizuje się jeden z najważniejszych procesów w operatorze systemu przesyłowego (OSP). Proces ten i stojące przed OSP wyzwania zostały opisane w materiale "Planowanie rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej 110 kV".
EN
Key managers of PSE operator's planning department outline expansion process of transmission and distribution network at the Polish Power System Operator. The main goal of the expansion process is to ensure long-term energy security of Poland by means of sustainable development of extra high and high voltage lines to cover demand for energy from domestic and international sources.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.