Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  adjacent building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy poruszono tematykę analizy obudowy wykopu dla budynku z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowanego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obliczenia przeprowadzono za pomocą dwóch programów obliczeniowych: GEO 5 (moduł: Ściana Analiza) i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, charakteryzującej się coraz to trudniejszymi warunkami gruntowymi, gęstszą zabudową śródmiejską oraz trudniejszym ukształtowaniem terenu.
EN
The paper addresses excavation shoring analysis for a building with one underground storey, located in high-density urban development. The paper focuses on available computational methods, vital design assumptions and reduction of the impact of structural works on adjacent buildings sensitive to ground motion. Computations have been conducted and compared in two software variants: GEO 5 (Excavation Design module) and Autodesk Robot Structural Analysis Professional. The results are summarized and conclusions are drawn with regard to the current construction industry status. The latter is characterized by increasingly difficult ground conditions, high-density urban development and demanding terrain topography.
2
Content available remote Fotogrametria w architekturze i przemyśle
PL
Budynek jest usytuowany w historycznym centrum Warszawy. Na terenie realizacji znajdowały się pozostałości zabudowy dawnego Banku Polskiego, w tym elementy wpisane do rejestru zabytków. Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne i realizację budynku o 5 kondygnacjach nadziemnych i 3-kondygnacyjnej części podziemnej. Podano sposób zabezpieczenia ściany zabytkowego Banku Polskiego za pomocą tymczasowych stężeń, zastrzałów i kratownic, a także sposób jej wzmocnienia.
EN
The building is situated in the historic centre of Warsaw. On the construction site there were remains of a former Bank of Poland building including also elements listed in the Register of Historic Monuments. The article presents the structural solution and the process of construction of a five-storey building with three underground floors. It describes a method of protection of the historic wall of the Bank of Poland building using temporary braces, struts and girders as well as a method of strengthening its structure.
PL
Oceniono zasięg przemieszczeń podłoża gruntowego wokół wykopu i strety oddziaływań wykopu. Przeanalizowano wyniki praktycznych obserwacji i metody obliczania przemieszczeń obudów wykopu. Omówiono problematykę wpływu wykopu na otoczenie. Podano kryteria określania dopuszczalnych odkształceń obiektów budowlanych istniejących w sąsiedztwie wykopów.
EN
Range of ground deformation near an excavation and in a zone of influence of excavation is estimated. Data from site observations and prediction methods of displacements were analysed. Issues of impact of excavation on environment are described. Criteria of acceptable deformations of buildings in vicinity of an excavation were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.