Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  surface modeling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W opracowaniu przedstawiono proces tworzenia funkcjonalnego modelu turbosprężarki silnika spalinowego, w środowisku oprogramowania CATIA, wspomaganego przez aplikację dedykowaną do obliczeń inżynierskich w zakresie maszyn przepływowych. Efektem pracy jest model rzeczywisty, powstały przy z zastosowaniem urządzenia do kształtowania przyrostowego metodą MEM.
EN
The paper presents the process of creating a functional model of turbochargers engine, the CATIA environment, supported by a dedicated application engineering calculations in the field of fluid machines. The result of study is to the real model and developed in using the apparatus for forming an incremental method MEM.
PL
Przedstawiono proces modelowania powłoki nadwozia pojazdu wyścigowego startującego w kategorii Urban konkursu Shell Eco-marathon. Oprócz warunków wynikających z regulaminu organizatora konkursu w modelowaniu uwzględniono postać geometryczną podwozia oraz wiele kryteriów technicznych, które miały wpływ na polepszenie osiągów pojazdu. Ponadto dokonano analizy poprawności modelowanych krzywych i powierzchni.
EN
The article refers to the process of modeling the Urban category race vehicle body shell in the context of competition Shell Eco-marathon. The modeling process was carried out taking into account the boundary conditions arising from the competition organizer’s regulations, geometrical shape of the vehicle chassis and many technical criteria leading to improved performance of the race vehicle. Also, attention is paid to the aspect of accuracy analysis of the curves and surfaces of the model.
3
Content available remote Zmiana CAD w branży automotive
PL
Koniec roku 2012 był wyjątkowy dla branży automotive. Baczny obserwator rynku zleceń projektowych z pewnością zauważył stabilizację z tendencją wzrostową. Od pamiętnego roku 2009, kiedy to anulowano ponad 70% projektów konstruktorskich, z początkiem roku 2012 aktywni projektowo użytkownicy oprogramowania CAD mogli odetchnąć z ulgą. Ilość zleceń pozwoliła im na optymistyczne spojrzenie w przyszłość. Jednocześnie w podświadomości konstruktorów pracujących dla przemysłu samochodowego zaczęła się tlić wizja nadchodzącej transformacji.
4
Content available Modelowanie powierzchniowe w systemie Catia V5
PL
Projektowanie i konstruowanie w systemach komputerowych opiera się o zasadę tworzenia modeli geometrycznych. Narzędzia i metody modelowania geometrycznego muszą być starannie wybrane a znajomość ich jest konieczna do świadomego ich stosowania. W doborze tych metod projektant musi uwzględniać dalsze procesy projektowe, tak, aby model był podstawą całego procesu rozwoju produktu, a nie źródłem problemów projektowych. System CATIA v5 jest dobrym narzędziem w zakresie modelowania powierzchniowego. W artykule przedstawiono możliwości modelowania powierzchni swobodnych oraz powierzchni rozpiętych na profilach.
EN
Design and construction of computer systems based on the principle of geometric modeling. Tools and methods for geometric modeling must be carefully selected, and the knowledge they need to be conscious of their use. In choosing these methods, the designer must take into account a further design processes, so that the model was based on the entire product development process, not a source of design problems. CATIA v5, it is a good tool for surface modeling. In the paper they have present possibilities of free surface modeling and surface span on section.
PL
Odsłonięte w 2003 roku w kościele św. Andrzeja w Krakowie relikty romańskiej absydioli wraz z przyległym do niej fragmentem nawy, pokryte w dużej części malowidłami stanowią jedno z największych odkryć ostatnich lat w Krakowie. Ujawniona dekoracja malarska jest unikatem ze względu na czas jej powstania (XII w.) i prawdopodobnie stanowi najstarszy zachowany zespół romańskich fresków w Polsce. W roku 2001 i 2003 zespół Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej WGGiIŚ AGH wykonał dwie fotogrametryczne dokumentacje cyfrowe w postaci fotoplanów obiektu. Fotoplany przedstawiały stan przed i po zakończeniu prac konserwatorskich. Ze względu na niedostępność obiektu związaną z jego lokalizacją na terenie klasztoru o ścisłej klauzurze, autorzy podjęli próbę wykonania wirtualnej kopii 3D reliktów romańskich jedynie na podstawie istniejących fotoplanów oraz geodezyjnych i fotogrametrycznych materiałów źródłowych. W artykule opisano wszystkie etapy prowadzące do pozyskania wirtualnej kopii zabytku. Począwszy od dokumentacji fotogrametrycznej, przez model wektorowy 3D, do modelu powierzchniowego pokrytego naturalnymi teksturami. Dodatkowo wykonany został również model zrekonstruowanej absydioli na podstawie analizy geometrycznej jej pozostałości. Ostatecznie wizualizowany model absydioli zapisany został w języku VRML dla potrzeb udostępnienia go poprzez Internet.
EN
One of the biggest archaeological discoveries in Kraków in recent years were relicts of Romanesque architecture – an apse with an adjoining fragment of a nave, which were found in St. Andrew church in 2003. These relics are mostly covered by unique XII century’s frescos -probably the oldest Romanesque wall paintings in Poland. Photogrammetry and Remote Sensing Information Department team made two digital documentations of the object in the form of photoplans, from the years 2001 and 2003 (before and after conservation works). Because of the inaccessible location of the object to visitors (enclosure at a convent) the authors made the virtual 3D copy of the object based only on existing photoplans and source surveying materials. In this paper, the authors describe all stages of this elaboration. The wire frame model was created based on vectors, which were prepared using the VSD photogrammetric station, while elaboration of stereopairs was made with a UMK 10/1318 camera. The edges, which were invisible on stereopairs, were reconstructed based on existing photoplans with the application of the special geometrical constructions. Three versions of the wire frame model were prepared: the nave with the remains of an apse, the nave with an entrance wall and the nave with the geometrical reconstruction of an apse. Based on wire-frame models, all surfaces of the object were defined. Both wire-frame and surface models were prepared with the use of AutoCad. The irregular surface models of Romanesque relicts were covered by natural textures of high resolution photoplans. This rendering process was made using 3Dsmax software. The visualized model of the apse was converted into VRML to make it available in the Internet. The result of the described work shows the possibility of creating detailed, irregular 3D models of objects, which meet accuracy standards of photogrammetric documentation, based only on source survey data collected for photogrammetric documentation (in the form of photoplans) purposes.
EN
The distribution and concentration of metals in soils depends on many natural and anthropogenic factors such as: the percentages of clayey, dusty and sandy fractions, the soil's pH, the lithology of surface formations, the wind directions, the kind of flora, the distance from pollution sources and the type of building and land development. The subject of the investigations was the Olkusz region where Zn and Pb ore deposits occur and are mined. The soils in the area show one of the greatest Cd-Pb-Zn anomalies in Poland, associated with ore-bearing dolomite outcrops and the historical and contemporary mining, processing and smelting of Zn and Pb ores. As part of this research an analysis of the factors affecting the distribution of heavy metals in the Olkusz industrialized area was carried out using GIS and geostatistics. The combination of these tools allowed more accurate estimation of soil Cd and Zn content averages Z and the computation of an estimation accuracy measure, i.e. standard deviation sk for averages Z. First numerical surface maps were constructed using GIS spatial analysis and the MicroStation GeoGraphics software. Topographical and geological maps at a scale of 1:50 000 were vectorized to create various thematic overlays such as: land development, building development, transport, waters and geologic structure elements. The object-oriented structure of the map elements was taken into account in the vectorization. Then geostatistical studies based on the results of geochemical analyses of soil samples taken in a regular (1 km 1 km) grid from a depth of 0.0.0.2 m within a study area of 171 km2 in the years: 2000 (50 samples) and 2001 (70 samples) were carried out. The studied area was covered by a grid of 250 100 m elementary blocks. The total number of block centres for which estimated averages Z were calculated was 7696. Prior to the geostatistical analysis basic statistical parameters were calculated. Then the empirical isotropic semivariograms were computed. The linear model combined with the nugget effect, was used to approximate the heavy metals (Zn and Cd) content semivariograms. In the last stage of the structural analysis, the cross-validation procedure was applied. For the studied sampling subpopulation (N = 120) the values of the standardized estimation error . a measure of model fit show that the adopted mathematical model represents well the empirical Cd and Zn content semivariograms. Then ordinary (block) kriging was used to estimate the averages Z of the Cd and Zn. The analyses have shown that the presence of the ore-bearing dolomites in the substratum has no significant effect on the spatial distribution of estimated Cd and Zn content averages Z. The existing high Cd and Zn concentration centre is associated with the activity of the Boles3aw Mining-Smelting Works operating in this area for several decades and with the smelting wastes accumulated in the nearby dumps and sedimentation tanks. The geostatistical studies have corroborated the geochemical Zn and Cd anomaly which is unrelated to the shape or surface extent of the current mining areas in the Olkusz region, where mining is carried on underground. The elevated Cd and Zn content subareas show similar spatial distributions of the two metals and coincide to a large extent with the location of the historical and contemporary Zn-Pb ore mining.
PL
Głównym celem pracy było określenie powierzchni kontaktu międzyfazowego cieczy i gazu podczas przepływu dwufazowego przez wypełnienia strukturalne metodami CFD. Analizowano przepływ przeciwprądowy na wypełnieniach o różnej geometrii. Opracowany model przepływu pozwala na ujęcie wpływu mikrostruktury powierzchni płyty na hydrodynamikę przepływu w zależności od parametrów fizykochemicznych badanych cieczy. Zbadano również wpływ natężenia przepływu cieczy oraz gazu na wielkość powierzchni międzyfazowej.
EN
The main aim of the work was to estimate the interfacial area of two-phase flow through the structured packing with the aid of CFD methods. A counter-current gas liquid flow on a different geometry of packing was analysed. The results show that the influence of microstructure on flow hydrodynamics depends on physicochemical parameters of considered liquids. The influence of liquid and gas velocities on the effective interfacial area was analysed too.
EN
In the article are stated a method and algorithm of interpolation of height of a pixels at editing digital model of a relief received at automatic generation DEM on a digital images. The main precondition of a method is the geomorphologic analysis of slopes in a status of stability and selection of the appropriate class of functions describing a structure of a slope on a line maximal gradient.
PL
W referacie zostało przedstawione wykorzystanie funkcji sklejanej 3. stopnia przy redagowaniu numerycznego modelu rzeźby terenu otrzymanego w wyniku jego automatycznej generacji z obrazów cyfrowych. Głównym założeniem metody jest analiza geomorfologiczna ustabilizowanych spadków terenu i dobór odpowiednich klas funkcji opisujących rzeźbą na przekrojach w kierunku maksymalnego jej nachylenia.
EN
The computer program OBIEKT 1.4 (Object 1.4) is a new version of this program. The previous version (l 2) was presented in the paper [5]. In the actual version, the program was modernized specially in modeling of surfaces. There are three individual types of basic surfaces defined in the program: the surface type A, type.B, type C (fig. 2). On the base of these basic surfaces is possible to prepare parametric models f6,3, a] of difficult, complicated surfaces. This method is useful, for example, in designing of some architectural structures like buildings with irregular geometry of roofs (fig. 5, 6,7).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.