Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda optymalizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper discusses the use of optimization methods in planning the location and layout of passing sidings on a single-track railway line to accommodate increased traffic load. A simple optimization model is presented and a means for taking into account the characteristics of the track layout within the constraints of the model are presented. Based on an analysis of the Poznań Wschód-Wągrowiec section of railway line no. 356, the practical applicability of this method for adapting infrastructure to traffic needs is demonstrated.
PL
Artykuł prezentuje wykorzystanie metody optymalizacyjnej do projektowania lokalizacji i układu mijanek na linii jednotorowej w celu jej dostosowania do obciążenia ruchem pociągów. Zaprezentowano model optymalizacyjny i pokazano sposób uwzględnienia w ograniczeniach modelu charakterystyk układu torowego. Na przykładzie prostych analiz linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód -Wągrowiec wykazano możliwość praktycznego wykorzystania metody do przystosowania infrastruktury do potrzeb ruchowych.
PL
Niniejszy artykuł zawiera porównanie metod optymalizacji, które wspomagają proces poszukiwania najlepszej postaci konstrukcyjnej korpusów obrabiarek. Pierwsza z przedstawionych metod pozwala na optymalny dobór parametrów geometrycznych korpusów, bazując na projekcie wstępnym. Druga z metod pozwala na optymalne rozmieszczenie materiału na drodze optymalizacji topologicznej. Wynikiem tego jest opracowanie zgrubnego modelu geometrycznego, który po uszczegółowieniu poddawany jest optymalizacji parametrów geometrycznych. Takie działanie pozwala znaleźć rozwiązanie bliższe optimum globalnemu.
EN
The paper contains comparison methods optimization of machine tool bodies based on an evolutionary algorithm, which facilitates the process of identifying the best forms of geometric bodies. As a result, determining static, dynamic and thermal properties of the machine tool bodies is possible during the preliminary design stage. The first method enabling the selection of geometric parameters of preliminary design (dimensions and layout of walls and holes, as well walls thickness). The second method includes also the optimal placement of material within the body (topology optimization). As a result of the topologic optimization a rough geometric model can be elaborated, with the most favorable material layout. The model becomes the basis for further elaboration of an optimal geometry body. Once the model is particularized it is recommended to conduct a selection of geometric parameters, which allows the designer to create a solution close to a global optimum.
3
Content available remote An intelligent computing technique in identification problems
EN
The paper is devoted to the application of the evolutionary algorithms, gradient methods and artificial neural networks to identification problems in mechanical structures. The special intelligent computing technique (ICT) of global optimization is proposed. The ICT is based on the two-stage strategy. In the first stage the evolutionary algorithm is used as the global optimization method. In the second stage the special local method which combines the gradient method and the artificial neural network is applied. The presented technique has many advantages: (i) it can be applied to problems in which the sensitivity is very hard to compute, (ii) it allows shortening the computing time. The key problem of the presented approach is the application of the artificial neural network to compute the sensitivity analysis. Several numerical tests and examples are presented.
4
Content available remote Computation of current harmonics from voltage waveforms: optimization approach
EN
The group harmonic compensation in electrical systems, especially compensation of scattered nonlinear loads, needs a proper approach to acquisition of reference signals controlling compensators. Such signal cannot be worked out from the current of individual load. The reference signal should be obtained from voltage waveform. Presented method of compensation current estimation can be classified as an invasive method. The change of voltage waveform caused by compensator current is the source of information for proposed iterative algorithm. This algorithm allows to compute the current reducing voltage distortion. It has been shown that optimization algorithms available in MATLAB can be used for considered purpose. Numerical tests have been made for the example nonlinear circuit. The quasi-Newton algorithm was used in these tests.
PL
Kompensacja równoległa harmonicznych dla grup odbiorników, szczególnie rozproszonych, stwarza specjalne wymagania w odniesieniu do sygnału sterującego kompensator. Problemem jest jaki prąd powinien generować taki kompensator. Prąd ten nie może być bezpośrednio uzyskany na podstawie prądów odbiorników, które mogą być nawet niedostępne dla pomiarów. Sygnał sterujący może być obliczany w oparciu o przebieg napięcia. Taka metoda jest prezentowana w pracy. Metoda ta może być sklasyfikowana jako inwazyjna i iteracyjna. Źródłem informacji jest zmiana przebiegu napięcia spowodowana zmianą przebiegu prądu kompensatora. Pokazano, że do tego celu może być użyty algorytm optymalizacyjny dostępny w programie MATLAB. Przedstawiono testy uzyskane na przykładzie kilku obwodów nieliniowych.
PL
Celem niniejszej pracy jest sformułowanie zasad optymalizacyjnych dla obwodu jednooczkowego w oparciu o rachunek wariacyjny. Zasada wariacyjna polega na wyznaczeniu optymalnego sygnału prądu w obwodzie jednooczkowym w taki sposób, aby sygnał ów minimalizował zadany funkcjonał. W pracy dokonano przeglądu metod poszukiwania punktu optimum. Podejście takie znajduje zastosowanie w teorii mocy w zagadnieniu dopasowania odbiornika do źródła.
EN
The aim of the paper is formulation of original optimisation procedures concerning the one-loop circuit. These procedures are based on the variation principle. The variation principle consists in determining an optimal current signal in the one-loop circuit in such a way that the signal shall minimise the assumed functional. This approach can be applied in power theory to the problem of matching a load and source. A revue of optimal point searching methods is presented in the paper.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.