Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono sposób przystosowania budynku, w którym zorganizowano Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji do prowadzenia badań wpływu sterowania instalacjami na oszczędność energii cieplnej. Podano sposoby regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz zrealizowane w budynku algorytmy sterowania instalacjami przy wykorzystaniu zegara, regulatora z czujką obecności, stacji pogodowej oraz kontaktronów sygnalizujących stan otwarcia okna.
EN
The adaptation of building with Laboratory of KNX System and Installations Energy Efficiency Evolution to investigate an installation control influence on heat saving is described. The temperature control algorithms implemented in building installations using the clock, the regulator with the presence detector, the weather station and contactor signaling the window opening are presented.
2
Content available remote Instalacja do badania algorytmów sterowania oświetleniem
PL
Przedstawiono wyposażenie Laboratorium Systemu KNX i Oceny Efektywności Energetycznej Instalacji do prowadzenia badań w zakresie wpływu sterowania oświetleniem na oszczędność energii elektrycznej oraz zrealizowane algorytmy umożliwiające zmniejszenie zużycia energii dzięki ściemnianiu oświetlenia.
EN
The laboratory equipment of KNX System and Installations Energy Efficiency Evolution to investigate influence of lighting control on electric energy saving is described. The control algorithms allowing energy consumption reduction due to lighting dimming is presented.
PL
W artykule opis standardowego jak na warunki europejskie inteligentnego systemu budynkowego KNX/EIB (Konnex/European Installation Bus), który umożliwia automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.
PL
W Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, przy współpracy z firmą Merten, zorganizowane zostało Laboratorium Instalacji KNX, którego celem jest między innymi oszacowanie w warunkach polskich możliwych oszczędności energii elektrycznej i cieplnej dzięki zastosowaniu technologii KNX.W artykule m.in. poruszono takie tematy jak: straty energii w budynku i możliwości ich ograniczenia, sterowanie ogrzewaniem w systemie instalacji KNX oraz kalkulacja energetyczna.
5
Content available remote Heating control in intelligent building with KNX technology
EN
The experimental set-up realized in the Electric System KNX Installation Laboratory allowing investigation and testing the economy of heat energy using controls in building installation is presented. The research made in the Laboratory indicates that heating control reduces energy by 26% in relation to heat energy with no controls. The function schemes of controls as well as the way of programming are described here.
PL
Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności.
PL
Sterowanie temperaturą w domu lub biurze przy zastosowaniu tradycyjnych technik, takich jak na przykład umieszczenie zaworu grzejnikowego i ustawienie stałej temperatury, nie zawsze jest komfortowe i z pewnością nie spełnia wszystkich wymagań użytkownika, dla którego najważniejszym celem jest oszczędność energii – a co za tym idzie – jej kosztów. Obecnie istnieje wiele inteligentnych systemów budynkowych. Jednym ze standardów tych systemów rozpowszechnionym w Europie jest KNX/EIB (Konnex/European Installation Bus), który pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w pomieszczeniu w zależności od jego rodzaju, pory dnia i innych warunków zewnętrznych oraz określonych przez użytkownika.
PL
Tradycyjna instalacja elektryczna ma na celu dostarczenie energii do wybranych miejsc, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i przeciwpożarowego. Najwięcej trudności przy jej projektowaniu sprawiają dobór przewodów oraz zabezpieczeń tak, aby w określonych warunkach konfiguracji i ułożenia instalacji spełniały prawidłowo swoje zadania. Możliwości sterowania w instalacjach tradycyjnych są niestety niewielkie.
PL
W Europie najbardziej rozwiniętym systemem instalacji inteligentnych jest system Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB (European Installatin Bus), który jest zdecentralizowanym systemem sterowania, regulacji i nadzoru urządzeń znajdujących się w obszarze budynku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.