Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  overload protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zakład Remontowo-Produkcyjny Bieruń (ZRP) zabezpiecza wszelkie potrzeby PGG SA związane ze zmechanizowanymi obudowami ścianowymi. Obejmują one produkcję nowych obudów, modernizacje oraz remonty. Szczególnym zadaniem ZRP jest również zabezpieczenie tych potrzeb w przyszłości. Z wymienionych względów zakład prowadzi aktywną działalność projektową, powołał biuro konstrukcyjne rozwijające konstrukcje własne, ukierunkowane na zabezpieczenie aktualnych i przyszłościowych potrzeb, z uwzględnieniem wysokich standardów bezpieczeństwa. Potrzeby przyszłościowe to obudowy o zwiększonych podpornościach i podziałkach, przystosowane do zmieniających się warunków górniczych i eksploatacyjnych, wyposażone w stosowne do przyszłych potrzeb zabezpieczenia przed przeciążeniami i sterownia. Ponadto prowadzi intensywną działalność obejmującą standaryzację produkcji, jej unifikację, co ma istotne znaczenie dla ograniczenia kosztów eksploatacji.
EN
Zakład Remontowo Produkcyjny Bieruń secures all PGG SA needs concerning the mechanized longwall roof supports. They include the production of the new mechanized longwall roof supports, modernization and repairs. A special task of ZRP is also to secure these needs in the future. Due to the above-mentioned reasons, the department conducts active project activities, established a design office developing its own structures, aimed at securing current and future needs, taking into account high safety standards. Future needs are enclosures with increased supports and graduations, adapted to changing mining and operational conditions, equipped with future-proof protection against overloading and control. In addition, it conducts intensive activities including standardization of production, its unification, which is important to reduce operating costs.
PL
Przedstawiono rozważania dotyczące działania zabezpieczeń reaktancyjnych od utraty wzbudzenia generatorów synchronicznych pracujących w elektrociepłowni przemysłowej.
EN
The paper presents ponderings on operation of reactance loss-of-field protections of synchronous generators operated in industrial heat-power plant.
PL
Omówiono przykład połączenia funkcji zdalnej diagnostyki wyłącznika z funkcją zabezpieczenia przeciążeniowego w sterownikach elektroenergetycznych.
EN
The paper discusses an example of connecting functions of remote diagnostics of circuit breaker and overload protection in electrical power controllers.
PL
Maksymalne obciążenie dynamiczne wielonaczyniowej koparki kołowej występuje przy natrafieniu czerpaka na twardą przeszkodę mocno osadzoną w urabianym ośrodku. Celem ograniczenia powstającego wtedy obciążenia impulsowego stosowane są w napędzie koła czerpakowego różnego rodzaju sprzęgła przeciążeniowe. W publikacji przedstawiono wyniki symulacyjnych badań porównawczych skuteczności działania różnego rodzaju, stosowanych obecnie w napędzie koła czerpakowego, mechanicznych zabezpieczeń przeciążeniowych. Opisano modele symulacyjne poszczególnych zabezpieczeń i modele obciążeń koła czerpakowego. Stwierdzono, że na skutek prawie nieskończenie krótkiego czasu trwania impulsu w skali badanego zjawiska, sprawne sprzęgła poślizgowe są efektywniejsze niż rozłączne.
EN
Maximum load of the bucket wheel excavator appears when the wheel stops suddenly because bucket strikes on undigging obstacle. Different construction overload clutches are used to reduce maximum impulse force. This desideration gives results of comparative computer simulation research of different frequently used overload protection mechanical devices efficiency. Designed models of different protection devices and models of normal and impulse digging force are described. It was considerate that, because of extremely short, in tested process scale, impulse digging force time, friction clutches are more effective tan disconnecting ones.
PL
Przedstawiony w pracy sposób tworzenia modelu (diagnozera) układu napędowego koparki wieloczerpakowej kołowej stosowanej w górnictwie węgla brunatnego pozwala opracować skuteczny sposób diagnozowania stanów rozwijającej się awarii. Aby opracować taki model, niezbędne było przeprowadzenie pomiarów obciążeń w celu określenia dystrybuanty momentu urabiającego. Zastosowano metody probabilistyczne do oceny stanu wszczęcia procesu działaniowego zabezpieczającego przed wystąpieniem awarii.
EN
The way of constructing a power transmission model (diagnoser) of the multi-scoop wheel excavator used in brown coal mining, presented in the study, helps prepare an effective method of diagnosing the states of developing fault. In order to develop such model/diagnoser it was necessary to measure the loads to determine the distribution function of the mining moment. The probability methods were used for determining the state of initiating activities to protect against fault.
PL
W artykule przedstawiono problematykę obciążalności termicznej linii napowietrznych. Wspomniano o obecnie stosowanym podejściu do oceny parametrów cieplnych linii, a takze zwrócono uwagę na mozliwość zastosowania nowych, bardziej eleastycznych metod oceny tej obciążalności, pozwalających otrzymać linię w ruchu po jej przeciążeniu. zwrócono uwagę na rezerwy, które można wykorzystać planując wzrost obciązenie linii i na relatywnie tanie sposoby podniesienia jej przepustowości. Wprowadzono nowe definicje obciążalności długotrwałej przewodów linii, które sankcjonowałyby stosowanie proponowanych zmian podejścia do problemów obciązalności.
EN
This paper presents the the manners of increasing thermal capacity of overhead lines and upgrading their thermal protection systems. it was said abaut existing ways and new one which lets keep the line in working, despite formal overloading. The new solutions - in short time - should change power flow so that the line has relieved or the overload line has descreased to permissible value. Due to some lifting procedures on reasonable costs, thermal capacity of overhead lines can be also significantly increased.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.