Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydraulic mixing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono pomiary stężenia owadobójczych nicieni Steinernema feltiae zawartych w wodnej mieszaninie, w zbiorniku opryskiwacza polowego. Badania wykonano przy wypełnieniu zbiornika opryskiwacza 200 i 400 dm3 cieczy. Ciśnienie cieczy w mieszadle hydraulicznym było równe 0,05 i 0,10 MPa. Ciśnienie 0,05 MPa okazało się zbyt małe dla równomiernego wymieszania owadobójczych nicieni z wodą w zbiorniku wypełnionym 400 dm3 cieczy.
EN
The research involved concentration measurements for insecticidal nematoda (Steinernema feltiae) contained in water mixture, in field spraying machine tank. The tests were performed for spraying machine tank containing 200 and 400 dm3 of liquid. Liquid pressure in hydraulic mixer was 0.05 and 0.10 MPa, respectively. Pressure of 0.05 MPa proved to be insufficient for uniform intermixing of insecticidal nematoda with water in tank containing 400 dm3 of liquid.
PL
Badano efektywność hydraulicznego systemu mieszania stosowanego w opryskiwaczu taczkowym poprzez pomiary stężenia w wodzie owadobójczych nicieni Heterohabditis bacteriophora. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0.30/0.15, 0.70/0.40 i 1.30/0.75 MPa. Stwierdzono, że wzrost koncentracji nicieni pojawił się jedynie w końcowej fazie opróżniania opryskiwacza.
EN
Effectiveness of hydraulic agitation system of wheelbarrow sprayer was investigated by measuring the concentration of the insectivorous nematodes Heterohabditis bacteriophora in water mixture. The measurements were done at mixing pressure: 0.30/0.15, 0.70/0.40 and 1.30/0.75 MPa. It was found that the increase of the nematodes concentration was observed only at a final phase of emptying of the sprayer tank.
PL
Badano efektywność mieszania biologicznych środków ochrony roślin w zbiorniku opryskiwacza polowego poprzez pomiary stężenia owadobójczych nicieni Steinernema feltiae. Badania wykonano przy ciśnieniach mieszania: 0,2; 0,4 i 0,6 MPa. Stwierdzono równomierną koncentrację nicieni w zbiorniku opryskiwacza w badanym zakresie ciśnień.
EN
We examined the effectiveness of mixing biological plant protection agents in a field sprayer tank by measuring the concentration of insecticidal nematodes Steinernema feltiae. The tests were performed at mixing pressures of 0.2, 0.4 and 0.6 MPa. For the investigated pressure range the concentration of the nematodes in the sprayer tank has been found uniform.
EN
Bottom-mounted acoustic Doppler current profiler measurements indicate that the net transport of water (844 m3 s-1) in the Little Belt makes up only 6% of the total transport between the Baltic Sea and the North Sea. This is a smaller percentage than the 9% commonly found in the literature. Owing to barotropic and tidal currents the gross transport is 5 times larger. The net transport is directed towards the North Sea mainly in the top 32 m of the water column but towards the Baltic Sea it occurs in the lower 5 m of the water column. The resulting transport of phosphorus is strongly affected by vertical mixing in an area of hydraulic control in the narrow part of the Little Belt. Comparisons of phosphorus profiles in stratified waters and in the mixing area indicate a yearly entrainment of 15 tonnes P from the bottom water to the surface layer. This vertical transport of P forms part of an internal loop in the general transport between the Baltic Sea and the North Sea. Compared to the transport observed 15-16 years ago, the present net phosphorus transport of 163 tonnes yr-1 from the Baltic Sea through the Little Belt is substantially lower.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem rozmiaru otworu dysz, wartości ciśnienia i krotności przepływu na przeżywalność zawartych w cieczy nicieni Steinernema feltiae, które są biologicznym środkiem ochrony roślin. Badania symulowały proces mieszania. Aby uniknąć zakłóceń wyników spowodowanych pracą pompy opryskiwacza, której wpływ na przeżywalność nicieni nie był znany, do wytworzenia ciśnienia cieczy użyto sprężonego powietrza. Ciecz przepływała przez dysze 25, 50 i 75 krotnie. Średnice otworów miały rozmiar 0,8 i 1,2 mm a przyjęte ciśnienia równe były 0,6 i 1,2 MPa. Stwierdzono wpływ ciśnienia i krotności przepływu na przeżywalność nicieni.
EN
Tests of the effect of nozzle hole size, pressure value and flow multiplicity on survivalness of nematodes Steinernema feltiae contained in liquid, which are plant protection biological agent, were carried out. The tests were a simulation of mixing process. In order to avoid disturbances of the results caused by operation of the spraying machine pump, the influence of which on nematodes survivalness was not known, for generating liquid pressure compressed air was used. The liquid was flowing through the nozzles 25, 50 and 75 times. The diameters of the holes were 0,8 and 1,2 mm and the applied pressure was 0,6 and 1,2 MPa. Influence of pressure and flow multiplicity on nematodes survivalness was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.