Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hot wire
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of hot-wire measurements accuracy in turbulent boundary layer
EN
The paper discusses the problem of measuring velocity fluctuations of turbulent boundary layer using hot-wire probes. The study highlighted the problem of spatial resolution, which is essential when measuring small-scale in wall-bounded flows. Additionally, the attention was paid to the inconsistency in streamwise fluctuation measurements using single and X-wire probes. To clarify this problem the energy spectra using wavelet transformation were calculated. The analysis was performed for turbulent boundary layer flow, which was characterized by the Reynolds number based on the friction velocity equal ReƮ≈1000.
PL
W artykule zaproponowano nową metodę bezwzględnego pomiaru prędkości przepływu gazu. Czujnik termoanemonetryczny, w którym grzany drut umieszczony prostopadle do prędkości przepływu drga periodycznie w płaszczyźnie równoległej do wektora prędkości ze znaną częstotliwością i znaną amplitudą a. Mierzy się sygnał napięciowy U(t). Regulując amplitudą a drgań doprowadza się do takiej sytuacji, że najmniejsza wartość napięcia U(t) w okresie jest równa napięciu, gdy prędkość przepływu vg jest równa zeru. Oznacza to, że amplituda prędkości włókna zrównała się z prędkością przepływu. Można także liczyć liczbę miejsc zerowych pochodnej czasowej napięcia w okresie. Gdy ta liczba wynosi dwa i jest przegięcie funkcji U(t) to vg = v0.
XX
In the article is proposed a new method of absolute measurements of gas flow velocity. The hot-wire probe, in which a hot wire is placed perpendicularly to the flow velocity, vibrates periodically in the plane parallel to the vector of speed with known frequency f and known amplitude a. Voltage U(t) is measured. Regulating amplitude a of vibrations leads to such a situation that the smallest voltage value U(t) in the period is equal to the voltage when the flow velocity vg is equal to zero. This means that the amplitude of the speed of the wire equalled the flow velocity. One may also count the number of zeros of a function of time derivative of the voltage in the period. If this number amounts to two and there is an inflection of function U(t) then vg = v0.
3
Content available remote Napawanie i spawanie stali metodą TIG z dodawaniem gorącego drutu.
PL
Opisano badania procesu napawania i spawania metodą TIG gorącym drutem w pozycji PA i PC. Zastosowano stabilne i zsynchronizowane pulsujące nagrzewanie drutu. Przeprowadzono badania technologiczne spawania i napawania stali 11 523 oraz stali austenitycznych 17 249 i Acx 315 z zastosowaniem spoiwa na bazie niklu (THERMANIT NICHRO 82) i spoiwa austenitycznego (ESAB OK Autrod 16.32), mające na celu określenie wpływu warunków i parametrów spawania na jakość spoin i napoin. Oceniono własności spoin i napoin, uzyskanych przy parametrach zapewniających wydajność stapiania powyżej 2 kg/h.
EN
It has been described the investigations into TIG welding and surfacing processes with hot wire addition in PA and PC positions carried out at the Welding Research Institute (VUZ) in Bratislava. It was applied stable and synchronized pulsed heating of welding wire. Technological tests of welding and surfacing of 11 523 steel and austenitic steels of the type 17 249 and Acx 315 aimed at determination of the influence of welding conditions on quality of welds and weld overlays were conducted with the use of nickel-based filler metal (THERMANIT NICHRO 82) and stainless steel filler metal (ESAB OK Autrod 16.32). The soundness of welds and weld overlays made with welding parameters providing the deposition rate over 2 kg/hr has been evaluated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.