Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transverse distribution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy porównano jakość pracy czterech rozsiewaczy dwutarczowych o różnym sposobie regulacji szerokości roboczej. W dwóch rozsiewaczach regulowano miejsce dozowania nawozu na tarcze, a w pozostałych dwóch zmieniano kąt ustawienia łopatek na tarczach wysiewających. Przyjęta szerokość robocza wynosiła 18 m. Badania rozsiewaczy wykazały, że sposób regulacji przy szerokości roboczej 18 m nie miał wpływu na wartość wskaźnika poprzecznej nierównomierności rozsiewu. Obydwa sposoby umożliwiają spełnienie wymagań agrotechnicznych, którym muszą odpowiadać tego typu maszyny.
EN
The study compared work quality of four two-disc fertilizer spreaders with different adjustment systems of their working width. In two of the spreaders an adjustment point was situated at fertilizer metering on the discs; in the other two machines the adjustment consisted in changing the angle of setting blades on spreading rotary discs. The working width of 18 m was assumed. Tests of the spreaders at working width 18 m showed that their adjustment system did not affect the value of transverse distribution irregularity of spreading. Both manners enabled to meet agrotechnical requirements for this type of machines.
PL
Celem pracy była ocena równomierności rozkładu poprzecznego cieczy przy zastosowaniu rozpylaczy Syngenta Potato Nozzle (SPN), przeznaczonych do oprysku upraw ziemniaka. Pomiary równomierności rozkładu poprzecznego cieczy wykonano za pomocą elektronicznego stołu rowkowego Sprayertest 1000 w Centrum Szkoleniowym Techniki Ochrony Roślin w Olsztynie. Stwierdzono, że badane rozpylacze charakteryzują się niskim współczynnikiem zmienności rozkładu poprzecznego cieczy, którego wartość zmienia się w zakresie od 5,2 do 6,6%.
EN
The purpose of this paper was to assess transverse distribution uniformity for liquid when using the Syngenta Potato Nozzle (SPN) atomizers, designed for potato crop spraying. Measurements of transverse distribution uniformity for liquid were performed using an electronic groove table Sprayertest 1000 at the Plant Protection Technology Training Centre in Olsztyn. It has been proved that tested atomizers have low variation coefficient for liquid transverse distribution - its value ranges from 5.2 to 6.6%.
PL
Przedstawiono badania porównawcze rozkładu poprzecznego cieczy opryskiwaczy polowych wykonane za pomocą stołów rowkowych o szerokości profili rozdzielczych 50 i 100 mm. Wykonano również pomiar natężenia wypływu cieczy z badanych rozpylaczy. Stwierdzono istotny wpływ szerokości rowków stołu rozdzielczego na wynik rozkładu poprzecznego cieczy użytkowej dla wszystkich badanych kompletów rozpylaczy. Dla tych samych ustawień rozpylaczy stwierdzono gorszą jednorodność dystrybucji cieczy, kiedy pomiary wykonano stołem rowkowym o szerokości rowków 50 mm. Badania wykazały, że natężenie wypływu cieczy jest mało wiarygodnym kryterium oceny rozpylaczy płaskostrumieniowych. Rozpylacze badane tą metodą, które uzyskały pozytywną ocenę, nie zostały pozytywnie zweryfikowane przy użyciu metody pomiaru rozkładu poprzecznego.
EN
Paper presented the results of comparative tests of transverse spray distribution for field crop sprayers, performed by using the horizontal grooved tables of distributive profiles 50 and 100 mm wide. The rate of liquid outflow from tested spray nozzles was also measured. Significant influence of groove profile on the result of transverse liquid distribution was observed for all investigated nozzles. At the same nozzle settings the uniformity of spray distribution was worse when measured at 50 mm groove profile, than at using 100 mm groove profile. The test results showed also that the rate of liquid outflow proved to be less reliable criterion for flat nozzle evaluation. The nozzles that passed over the requirements of test based on liquid flow rate were not positively verified by spray distribution method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.