Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezprzewodowa transmisja energii elektrycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badań nad analizą układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej (UBTE) z bezrdzeniowym transformatorem wysokiej częstotliwości. Na potrzeby obliczeń opracowano polowo-obwodowy model układu w środowisku Maxwell 3D. Rozpatrzono układ składający się z dwóch cewek sprężonych magnetycznie połączonych wspólnie z elementami obwodów zewnętrznych. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów uzyskanymi na zbudowanym stanowisku laboratoryjnym.
EN
In the paper, the wireless transmission energy system (WTES) using the highfrequency air-transformer has been discussed and investigated. The considered system consists of two magnetically coupled coils, which have been connected to the elements of external circuits. To analyze the electromagnetic field and to define the parameters of the considered system the field-circuit model has been elaborated in the Maxwell environment. In order to verify the calculation results obtained in the field-circuit model the experimental setup has been developed. The results of simulation calculations have been compared with the measurements obtained in the experimental setup.
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej (UBTE) współpracujący z mostkowym falownikiem napięcia. Rozpatrzono układ z szeregowo-równoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Omówiono sposób doboru optymalnych wartości pojemności rezonansowych oraz rezystancji obciążenia. Do wyznaczania optymalnych wartości pojemności i rezystancji obciążenia opracowano autorską aplikację. Na potrzeby obliczeń projektowych rozpatrywanego układu opracowano model symulacyjny, który zaimplementowano w środowisku Matlab. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Zbudowano układ falownika mostkowego pracującego w UBTE. Przeprowadzono weryfikację wyników obliczeń z wynikami pomiarów.
EN
In the paper the system of wireless power transmission (UBTE) cooperated with a full H-bridge inverter has been presented. The serial-parallel connection of compensating capacitors has been considered. The way of selection of optimal values of resonant capacitances and value of load resistance has been discussed. The software to determination of the optimal values of capacitances and load resistance has been elaborated in Visual Studio C# environment. For the design calculations, the simulation model of the UBTE connected with inverter has been developed. The model has been implemented in Matlab environment. The selected results of calculations have been presented. Based on the obtained calculation results, the bridge inverter cooperated with TP has been designed and elaboreted. Finally, the verification of calculation results with measurement results has been conducted.
PL
W artykule przedstawiono obwodowy model układu bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej umożliwiający analizę statycznych i dynamicznych stanów pracy. Rozpatrzono układ złożony z transformatora powietrznego z szeregowo–szeregowym obwodem rezonansowym, elementów obwodu zasilającego i odbiorczego. Przedstawiono równania opisujące rozpatrywany układ bezprzewodowy. Podano warunki doboru pojemności obwodów rezonansowych. W celu rozwiązania równań opisujących rozpatrywany układ bezprzewodowej transmisji energii zastosowano metodę polegającą na dyskretyzacji czasu, tj. metodę kolejnych kroków czasowych (ang. time stepping method) oraz schemat numeryczny z parametrem wagowym. Przeprowadzono analizę stanów pracy układu. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
EN
The paper deals with a circuit model of the wireless energy transmission system allowing the analysis of static and dynamic of the operating conditions. The system consisting of an air transformer with a series–series resonant circuit and the elements of circuits of transmitter and receiver has been considered. The equations of the studied wireless system have been given. The way of selection of capacity for the resonant circuits has been proposed and discussed. In order to solve the equations describing the considered wireless power transmission system the time stepping method and the numerical scheme with weight parameter have been applied. The selected results of simulation have been presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.