Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intensywność turbulencji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Turbulence affects the human perception of wind, the wind-induced damage to buildings, the values of wind speeds measured by 3-cup anemometers, and so on. The wind environment assessment criterion proposed by the Wind Engineering Institute Co., Ltd. is based on the relationship between the mean wind speeds measured by 3-cup anemometers and the condition of surrounding terrain. This criterion does not consider the influence of turbulence. Considering the significant urbanization of large cities and the change in anemometers used for wind speed measurements, a new criterion of wind environment assessment that considers the effect of turbulence is required. The present study discusses such a criterion based on a wind tunnel experiment, the observation at various locations, and a questionnaire survey on the wind environment that was conducted with for the residents and pedestrians in Tokyo.
PL
Turbulencja wpływa na postrzeganie wiatru przez człowieka, wywołane wiatrem uszkodzenia budynków, wartości prędkości wiatru mierzone przez anemometry 3-filiżankowe etc. Kryterium oceny środowiska wiatrowego zaproponowane przez Instytut Inżynierii Wiatrowej opiera się na zależności między średnią prędkością wiatru mierzoną przez anemometry 3-filiżankowe a stanem otaczającego deszczu. To kryterium nie uwzględnia wpływu turbulencji. Biorąc pod uwagę znaczną urbanizację dużych miast i zmianę anemometrów używanych do pomiarów prędkości wiatru, wymagane jest nowe kryterium oceny środowiska wiatrowego, które uwzględnia wpływ turbulencji. Niniejszy artykuł omawia takie kryterium oparte na eksperymencie z tunelem aerodynamicznym, obserwacji w różnych miejscach oraz ankiecie dotyczącej środowiska wiatrowego, która została przeprowadzona dla mieszkańców i pieszych w Tokio.
PL
W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska górniczego prowadzonego w obudowie typu ŁP. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych eksperymentalnych pochodzących z ulepszonego wielopunktowego systemu pomiarowego opartego na termoanemometrach trójwłóknowych. W zmodyfi kowanym rozwiązaniu, system umożliwiał pomiar zmienności składowych czasowych wektora prędkości w dowolnie długim przedziale czasu, z częstotliwościami próbkowania sięgającymi do 20 kHz na kanał (włókno). Ulepszone parametry akwizycyjne systemu umożliwiły otrzymanie pełniejszego obrazu turbulentnego przepływu powietrza. Omawiany w pracy eksperyment został przeprowadzony w obszarze przyociosowym wybranego wyrobiska Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Mierzono w punktach leżących w przekroju poprzecznym wyrobiska, usytuowanym w połowie szerokości łuku obudowy. Pomiary odbyły się w warunkach ustabilizowanego przepływu powietrza wentylacyjnego, z wyłączeniem zakłóceń powodowanych przez normalny ruch kopalni. Podczas pomiarów zarejestrowano czasowe przebiegi zmienności składowych wektora prędkości w dwóch seriach składających się z 11 obserwacji sześćdziesięciosekundowych oraz dwie dłuższe – dziesięciominutowe.
EN
The paper describes air flow analysis form data gattered in the vicinity of a mine heading’s sidewall. Analysis was built upon experimental data which was acquired from updated multi point system. System consists of 3D-wire thermoanemometers. In modified solution the system was enhanced for better frequency sampling 20 kHz per wire, what it allowed to measure velocity vector components in much better quality. Updated acquisition parameters helped us to get wider spectrum of turbulent phenonena in the air flow. The experiment was prepared and run in KD Barbara experimental mine. The measurements was carried out in horizontal line in a cross section through arch of ŁP-type arch support. During the measurements the air flow was stabilized, excluding interference flows from normal work of mine. Eleven observations for 1 minute and two observations for 10 minutes was acquired.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.