Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper concerns load testing of typical bridge structures performed prior to operation. In-situ tests of a two-span post-tensioned bridge loaded with three vehicles of 38-ton mass each formed the input of this study. On the basis of the results of these measurements an advanced FEM model of the structure was developed for which the sensitivity analysis was performed for chosen uncertainty sources. Three uncorrelated random variables representing material uncertainties, imperfections of positioning and total mass of loading vehicles were indicated. Afterwards, two alternative FE models were created based on a fully parametrised geometry of the bridge, differing by a chosen global parameter – the skew angle of the structure. All three solid models were subjected to probabilistic analyses with the use of second-order Response Surface Method in order to define the features of structural response of the models. It was observed that both the ranges of expected deflections and their corresponding mean values decreased with an increase of the skewness of the bridge models. Meanwhile, the coefficient of variation and relative difference between the mean value and boundary quantiles of the ranges remain insensitive to the changes in the skew angle. Owing to this, a procedure was formulated to simplify the process of load testing design of typical bridges differing by a chosen global parameter. The procedure allows - if certain conditions are fulfilled - to perform probabilistic calculations only once and use the indicated probabilistic parameters in the design of other bridges for which calculations can be performed deterministically.
PL
Pracę otwiera przegląd najnowszej literatury fachowej o zasięgu międzynarodowym, dotyczącej próbnych obciążeń obiektów mostowych. W licznych publikacjach badawczych jednoznacznie stwierdzono, iż zasadne jest, by często stosowane w tym zakresie metody deterministyczne uzupełniać lub zastępować analizami probabilistycznymi. Niniejsza praca stanowi zatem rozwinięcie dotychczasowych osiągnięć i spostrzeżeń. Przedmiotem pracy jest analiza możliwości zwiększenia efektywności procesu przygotowania probabilistycznych projektów próbnych obciążeń typowych konstrukcji mostowych, różniących się wybranym parametrem geometrycznym (w tym przypadku – kątem ukosu konstrukcji „α”) przed ich dopuszczeniem do eksploatacji w zakresie pomiarów statycznych. Punktem wyjściowym przedstawionej analizy jest próbne obciążenie in-situ typowego, drogowego mostu sprężonego. Jednym z podstawowych kryteriów dopuszczenia obiektu mostowego do użytkowania w niektórych krajach, jest wykazanie, iż ugięcia dźwigarów głównych obiektu mostowego wywołane statycznym obciążeniem próbnym są mniejsze niż te określone teoretycznie w modelu MES obiektu. W pierwszej kolejności zatem, wyniki pochodzące z rzeczywistych badań próbnego obciążenia zostały zestawione z ich teoretycznymi odpowiednikami, pochodzącymi z prostego modelu rusztowego mostu. Ten przykład ogranicza się do analizy maksymalnych ugięć jednego z dźwigarów głównych obiektu. Wykazano, iż ugięcia z pomiarów in-situ (pomierzone przemieszczenia zostały odpowiednio przeliczone na ugięcia, aby uwzględnić wpływ osiadania podpór i zgniotów łożysk) były mniejsze niż te określone teoretycznie. Nie było zatem podstaw do niedopuszczenia mostu do użytkowania ze względu na niespełnienie kryterium ugięć. Jednakże, w rezultacie analizy wykazano, iż wyniki odpowiedzi konstrukcji z prostego modelu deterministycznego różniły się znacznie od wyników pomiarów. W związku z tym, w celu opracowania procedury zwiększenia efektywności procesu przygotowywania probabilistycznych projektów próbnych obciążeń obiektów typowych, do dalszych analiz porównawczych i probabilistycznych wygenerowany został znacząco bardziej zaawansowany model bryłowy MES.
PL
Omówiono problemy wykonawcze podczas montażu osłonek i cięgien sprężających w betonowych obiektach mostowych. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa związane z różnymi nieprawidłowościami oraz podano zalecenia dotyczące eliminowania ryzyka ich wystąpienia.
EN
Problems that occur during installation of tendon sheaths and strands in post-tensioned, concrete bridges were discussed. Dangers associated with different types of errors were highlighted. Advice and suggestions on how to eliminate or minimize the risk of their occurrence were also included.
EN
The article presents the results of non-destructive testing, which was carried out on the concrete pillar with an unusual, trapezoidal shape and densely spaced reinforcement. After stripping the formwork, some surface voids became visible, which suggested that the existence of subsurface voids was also probable. The Ground Penetrating Radar method (GPR) was used to state whether these voids are formed and possibly to determine their approximate location. This paper discusses the adopted methodology of measurements, analysis and the GPR data processing. The interpretation of the echograms was based on a comparison of recorded GPR data with the modelling results MRS (FD) of electromagnetic wave propagation with the known geometry of the tested pillar. The results of detection are shown mainly in the form of the echograms (B-SCAN) and are collected as a cumulative sketch (C-SCAN). In order to assess the impact of the identified voids on the bearing capacity of the structure, the shell model of the pillar was built with the use of FEM. It shows stress distribution differences in the pillar with a continuous internal structure and in the pillar with the modelled voids. The obtained results were used for checking the bearing capacity of damaged pillar and during the preparation of the effective repair program.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne złożonego stanu naprężeń w strefie zakotwień. Wymieniono wybrane zagrożenia i odpowiadające im sposoby na wyznaczenie zbrojenia zabezpieczającego. Pokazano przykładowy rysunek z oznaczeniem rodzajów zbrojenia. Zaprezentowano przypadki uszkodzeń w strefie zakotwień opatrując je sugestiami, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia.
EN
The paper presents theoretical base of complex state of stress in anchorage zone. Selected threats and corresponding methods of protection reinforcement are listed. Detail drawing with an example of reinforcement is shown. Finally few examples of damages in anchorage zone are presented with suggestions how to avoid the risk.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.