Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skład ziarnowy węgla
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
One of the basic coal preparation processes is coal preparation in water pulsating jigs. The efficiency of coal preparation depends on the washability of the raw coal feed and the shape of partition curves which, in turn, depend on the grain composition of the feed. Thus, when the grain composition changes, it is necessary to change the partition density of the jig (by changing the reception intensity of the undersized product) [2, 6]. The authors of the article attempted to estimate, tentatively, how an on-line analysis of the feed grain composition, in technological configurations with one or two jigs that successively prepare the concentrates, can improve the preparation efficiency with respect to the dynamic properties of the jig. The jig is an inertial object with time delay – transport delay. However, preparation processes of minerals have a non-linear character [4, 12] – equivalent parameters of the object are different for positive and negative changes in the set value. Dynamic effects of preparation were presented with respect to changes in the grain composition.
PL
Jednym z podstawowych procesów przeróbki węgla jest wzbogacanie w osadzarkach wodnych. Efekty tego procesu zależą od wzbogacalności węgla surowego oraz od składu ziarnowego nadawy. Przy zmianie składu ziarnowego, aby zachować stałą zadaną jakość koncentratu, konieczna jest zmiana gęstości rozdziału w osadzarkach (poprzez zmianę natężenia przepływu produktu dolnego). W artykule podjęto próbę wstępnego oszacowania, w jakim stopniu analiza składu ziarnowego nadawy (w trybie on-line) do układów technologicznych – jednej osadzarki oraz dwóch osadzarek wzbogacających posobnie – może poprawić efektywność wzbogacania, uwzględniając własności dynamiczne osadzarki. Osadzarka ma charakter obiektu inercyjnego z opóźnieniem czasowym – transportowym. Przedstawione zostały dynamiczne efekty wzbogacania przy zmianach składu ziarnowego nadawy.
2
Content available remote Teoretyczno-eksperymentalne oznaczanie składu ziarnowego węgla
PL
Węgiel kamienny i brunatny są podstawowymi surowcami energetycznymi w Polsce. Jest on ponadto wykorzystywany w wielu innych dziedzinach gospodarki - w hutnictwie, koksownictwie, przemyśle chemicznym, farmakologicznym itp. Tylko w nielicznych przypadkach wykorzystuje się węgiel nierozdrobniony. Podstawowym parametrem procesu rozdrabniania jest skład ziarnowy produktu. Dlatego też niezwykle ważna jest znajomość składu ziarnowego węgla. Laboratoryjne analizy ziarnowe węgla są czasochłonne i uciążliwe. Możliwość numerycznej prognozy składu ziarnowego rozdrobnionego węgla pozwoliłaby uniknąć konieczności wykonywania analiz laboratoryjnych. W pracy przedstawiono wyniki numerycznej oceny składu ziarnowego węgli rozdrabnianych na Wydziale Koksowni Huty "Częstochowa". Algorytm prognozy składu ziarnowego rozdrobnionego węgla został wyprowadzony na podstawie prawa Maxwella-Boltzmanna oraz termodynamicznej teorii rozdrabniania. Wykonano numeryczne oznaczenia składu ziarnowego rozdrobnionych węgli, a wyniki uzyskane tą drogą porównano z wynikami analiz ziarnowych wykonanych w laboratorium Huty "Częstochowa".
EN
Coal and lignite are the primary energy resources in Poland. It is also used in many other areas of the economy - in metallurgy, coke, chemical, pharmacological, etc. Only in rare cases, coal is used not fragmented. The basic parameter of the process of grinding the size distribution of the product. It is therefore extremely important to know the composition of the grain size of coal. Laboratory analysis of size distribution of coal are time-consuming and cumbersome. The possibility of numerical forecasts of the fragmented composition of the grain size of coal would avoid the need for laboratory analysis. The paper presents the results of the numerical calculation of grain size distribution of the coals hailing from the Coke Faculty Plant "Czestochowa". The algorithm estimates the distribution of the finely divided carbon grain size was derived based on Maxwell-Boltzmann law and thermodynamic theory of comminution. Performed numerical designation grain size distribution of the fragmented coal, and the results obtained in this way compared with the results of analysis carried out in a laboratory grain of Plant "Czestochowa".
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.