Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor wodociągowo-kanalizacyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aktualna sytuacja związana z zagrożeniami wynikającymi z rozprzestrzeniania się korona wirusa istotnie wpłynęła nie tylko na nasze codzienne życie, ale ograniczyła także koleżeńskie spotkania z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, jakimi są wszelkiego rodzaju konferencje, warsztaty i szkolenia. Te kuluarowe rozmowy ze znajomymi z innych uczelni, przedsiębiorstw, organizacji, dzielenie się doświadczeniami czy spostrzeżeniami są dużą atrakcją mobilizującą do przemierzenia kilkuset ki lometrów na miejsce konferencji. Koronawirus, chociaż istotnie wpływa na nasze życie, nie może jednak całkiem go zatrzymać. Jego nowe mutacje i fale zachorowań, ograniczające spotkania w większych grupach osób oraz zamykające hotele, zmusiły organizatorów, organizowanej od 2001 roku w cyklu 2-letnim, Konferencji Naukowo-Technicznej „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody”, dwukrotnie już przekładanej z powodu pandemii, do skorzystania z innych rozwiązań.
PL
Obserwując rynek wodociągowo-kanalizacyjny można odnieść wrażenie, że przedsiębiorcy działający na tym rynku nie dostrzegają wprowadzanych zmian przepisów, a dodatkowo nadal brak jest jasno określonych kompetencji regulatora.
PL
Od 12 grudnia 2017 r. zacznie funkcjonować organ regulacyjny dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, Nowy regulator zajmie się m.in. zatwierdzaniem taryf, opiniowaniem projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także rozstrzyganiem sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Pojawia się jednak pytanie, czy organ regulacyjny pojawi się także w sektorze odpadowym?
PL
Potrzeby inwestycyjne w sektorze wodno-ściekowym na najbliższe lata liczone są w miliardach złotych. W obliczu niewystarczającej puli środków finansowych pozostających w dyspozycji podmiotów publicznych, szansą na realizację części zamierzeń inwestycyjnych może stać się szersze wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
PL
W poprzednich numerach „Technologii Wody" analizowano treść projektu Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE). Prace nad tym projektem trwają już bez mała cztery lata. W ostatnich miesiącach jednak dla inwestorów z sektora energetyki odnawialnej pojawiło się światełko w tunelu- w kwietniu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła kolejny już (w wersji nr 6.3) projekt Ustawy OZE. Istnieją zatem szanse, iż ostatecznie ustawa trafi pod obrady Sejmu i zakończy wieloletnie oczekiwania na stabilne otoczenie prawne dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Fakt ten stanowi przyczynek do powrotu tego tematu na łamy „Technologii Wody" tym bardziej, iż w porównaniu z poprzednimi wersjami projektu Ustawy OZE, do obecnego tekstu wprowadzono kolejne zmiany interesujące dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej "PPP") od wielu lat jest uznawane w świecie za niezwykle korzystną formę współdziałania sektora prywatnego i publicznego w realizacji projektów infrastrukturalnych. Partnerstwa publiczno-prywatne rozpowszechniły się w szczególności w Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii. Przykładowo szacuje się, że stanowią one 10-15% wszystkich inwestycji publicznych w Wielkiej Brytanii, na łączną kwotę ok. 60 mld EUR. Od lat 60. i 70. w takich krajach, jak Hiszpania, Francja i Włochy, stosunkowo dobrze znane są umowy koncesyjne, stanowiące jedną z formuł PPP1. Nic więc dziwnego, że polski ustawodawca również podjął decyzję o wdrożeniu formuły PPP. Pierwszym krokiem w tym kierunku było uchwalenie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.2 Ta inicjatywa okazała się jednak zupełnym fiaskiem. Rozwiązania zawarte w tej ustawie nie zdały egzaminu m.in. z uwagi na ich zbyt daleko idącą złożoność i małą elastyczność. W efekcie w trakcie prawie czterech lat jej obowiązywania nie była ona praktycznie stosowana. W oparciu o powyższe doświadczenia opracowano i uchwalono kolejną ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nowa regulacja prawna - ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. (dalej "Ustawa")3 wydaje się zawierać bardziej korzystne rozwiązania zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Co prawda nie uruchomiła ona lawiny projektów w formule PPP, jednakże już dzisiaj wiadomo, iż niektóre podmioty publiczne zdecydowały się na ich realizację. Ustawa nie narzuca przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego. W przeciwieństwie do poprzedniej regulacji, nie określa jakiego rodzaju przedsięwzięcia można realizować w ramach partnerstwa. Pozwala to na stosowanie szerokiego wachlarza rozwiązania, również w odniesieniu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Z tego względu regulacja ta jest warta uwagi i analizy.
PL
Standard dotyczący ustalania poziomu niezbędnych przychodów stanowi pierwszy z dziesięciu standardów stworzonych przez Radę ds. Standardów regulacji ekonomicznych, dostępności do usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
PL
W Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast od blisko dwóch lat prowadzone są prace nad stworzeniem nowych zasad funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce. W połowie 1998 r. Prezes tego Urzędu powołał Radę do spraw standardów regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.