Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dach skośny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych
PL
W artykule opisano konstrukcję stromego dachu nad budynkiem szkoły o rozpiętości ok. 12 m. W pierwotnym projekcie zastosowano jętkową konstrukcję dachu, opartą na wysokich ścianach kolankowych, co okazało się rozwiązaniem błędnym ze względu na znaczne, niemożliwe do przeniesienia siły rozporowe. Przedstawiono więc inne rozwiązanie konstrukcji dachu, dostosowane do wykonanej już konstrukcji budynku oraz jego specyficznego układu nośnego.
EN
In the paper the structure of school building steep roof is presented (12,0 m span). At the beginning the roof was designed as collar beam roof supported on tall knee walls. The main defect of design was great outward forces leads to attic walls being pushed out. The alternative roof design adapted to executed parts of building is presented.
6
Content available remote Izolacje termiczne dachów skośnych
PL
W artykule omówiono problemy izolacyjności termicznej dachów skośnych. Podano wymagania dotyczące maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dachu oraz standardów NF15 i NF40. Omówiono najczęściej spotykane konstrukcje dachów i oceniono sposoby ich izolowania.
EN
The article discusses issues related to thermal performance of pitched roofs. It specifies the requirements concerning maximum values of the roof heat transfer coefficient, as well as NF15 and NF40 standards. The article also discusses the most frequently encountered roof structures and evaluates the methods of insulating them.
7
Content available remote Gont bitumiczny a wentylacja dachu
PL
W artykule omówiono specyfikę pokrycia z gontu bitumicznego. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy tego rodzaju dachów i na ich przyczyny. Podkreślono znaczenie poprawnego zaprojektowania wentylacji. Przedstawiono także sposoby wykonania szczelin wentylacyjnych pod poszyciem.
EN
The article discusses the features of bituminous shingles used as roofing. The most common problems related to this type of roofing are emphasized, together with their causes. The paper emphasizes the importance of correct design of ventilation. Methods for producing ventilation gaps under the roof sheathing are presented as well.
8
Content available remote Materiały termoizolacyjne stosowane w dachach
PL
Przedstawiono cały wachlarz materiałów termoizolacyjnych, które mogą być zastosowane w dachach zarówno płaskich, jak i stromych: od materiałów tradycyjnych, czyli takich, które były dotychczas stosowane, przez materiały współcześnie preferowane, aż do innowacyjnych, czyli takich, które właśnie wchodzą do praktyki budowlanej. Osobną grupę stanowią materiały ekologiczne, które powinny być preferowane z punktu widzenia budownictwa zrównoważonego i ekologicznego.
EN
The whole variety of thermo-insulating materials, which can be applied in roofs both flat and steep: from traditional materials, those are actually applied, across contemporary materials, which in a modern manner should be preferred, until innovative materials, which are just taking effect. The separate group of materials makes ecological materials, which should be preferred from the point of sustainable and ecological construction.
9
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
10
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 94. Szczelność pokrycia a ceny wykonawstwa
PL
W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN
The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slope is discussed.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN
The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
PL
W artykule podjęto próbę przedstawienia rozwiązań wewnętrznej struktury skośnej, zewnętrznej przegrody budowlanej, jaką jest połać dachowa kryta blachą płaską (np. miedzianą) lub łupkiem. W zaproponowanych rozwiązaniach uwzględniono wpływy zjawisk fizycznych związanych z wymianą ciepła, pary wodnej i kondensatu przez przegrody. Zaproponowane rozwiązania mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji projektowych związanych z rewitalizacją istniejących obiektów, także zabytkowych.
EN
This article describes possible solutions for the internal structure of an inclined external building partition, namely a roof slope covered with flat sheet metal (e.g. copper) or slate. The proposed solutions take account of the effects of physical phenomena associated with the exchange of heat, water vapour and condensate through partitions. These solutions may be useful when taking design decisions relating to the revitalization of existing structures, including historical buildings.
13
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 57, Wymiana ciepła w dachach pochyłych
PL
Dach jest przegrodą budowlaną, która spełnia jednocześnie wiele funkcji. Jedną z najważniejszych jest izolowanie termiczne osłanianego budynku. W naszym klimacie termoizolowanie kojarzy się wszystkim z koniecznością zabez.pieczenia budynku przed stratami ciepła zimą, jednak jest ono równie ważne latem.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej . Cz. 25. Układanie membran dachowych w koszach
PL
Artykuł traktuje o poprawności układania membran dachowych w koszach. Podano w nim wyjaśnienia powodów, dla których ta faza czynności dekarskich jest tak ważna dla prawidłowej eksploatacji dachu, wskazano na błędy, jakich nie powinno się popełniać, jak również wskazano poprawne metody. Tekst uzupełniają ilustracje poprawnych rozwiązań.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 20. Szczelność dachów skośnych
PL
W poprzednim odcinku ABC sztuki dekarskiej podalem wartości zakładów, jakie trzeba wykonać, układając płytki łupka. Wielkość zakładów czołowych i bocznych zależała od sposobu układania, kształtu płytki łupka oraz od kąta nachylenia połaci dachu, na którym się go układa. Zależność wielkości zakładów między pojedynczymi elementami pokrycia dachu od kąta nachylenia połaci tego dachu dotyczy wiekszości pokryć układanych na dachach skośnych. Takie same zasady obowiązują przy montażu warstw uszczelniających (warstw wstępnego krycia). Ze względu na uniwersalność i znaczenie tych zasad warto poświęcić im trochę więcej uwagi.
19
PL
Pokrycia dachów skośnych nie muszą być szczelne w takim rozumieniu tego słowa, jakie jest zasadne przy rozpatrywaniu hydroizolacyjności basenu czy odporności łodzi podwodnej. Dlatego w odniesieniu do tych pokryć używa się zamiast określenia "wodoodporność" bardziej odpowiednich pojęć: "deszczoodporność" lub "odporność na odpady".
20
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 5. Wentylacja dachów skośnych
PL
Jedną z podstawowych funkcji dachu jest ochrona budynku przed opadami atmosferycznymi. Jednak sam dach najbardziej narażony jest na destruktywne działanie skroplin pary wodnej, która może pochodzić z atmosfery lub z wnętrza budynku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.