Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilacze UPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym, zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe. Od poprawności ich doboru zależy czas eksploatacji oraz poprawne funkcjonowanie systemu zasilania gwarantowanego. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania eksploatacyjne – dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii – których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji. Uzupełnieniem artykułu jest opis wpływu różnych czynników na żywotność baterii akumulatorów.
EN
High requirements for security of electricity supply to critical importance end consumers force designers to construct power supply systems equipped with UPSs. A very important element of these UPSs are accumulator batteries which operated in an improper manner pose the explosion hazard. The accuracy of their selection influences the operational time and proper functioning of the guaranteed supply system. Presented are the basic operational requirements – for accumulator batteries applied in UPSs as energy storages – meeting which guarantees maintaining of operational efficiency for the assumed period. The article is also complemented by description of various factors influence on accumulator batteries service life.
PL
Współczesne zasilacze awaryjne UPS mają wiele zalet. Na uwagę zasługuje wysoki poziom bezpieczeństwa zasilania, dzięki możliwości zastosowania globalnego monitoringu oraz zarządzania alarmami w czasie rzeczywistym.
PL
UPS (Uninterruptible Power Supply), zwany także zasilaczem awaryjnym, to urządzenie, które w przypadku zaniku lub dużych wahań napięcia w sieci elektrycznej zapewni ciągłość zasilania podłączonych do niego urządzeń. Mówiąc inaczej UPS ma na celu zapewnienie bezprzerwowego zasilania urządzeń elektrycznych stabilizowanym napięciem przemiennym.
PL
Z uwagi na kłopoty z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną, jak również oddziaływanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w konsekwencji częste przerwy w zasilaniu elektrycznym odbiorników, coraz częściej pojawia się potrzeba zapewnienia długotrwałego zasilania rezerwowego (gwarantowanego), przy jednocześnie wysokich wymaganiach w zakresie jakości dostarczanej energii. Rozwiązaniem takich problemów mogą być systemy zasilania gwarantowanego, składające się z tandemowo pracujących zasilaczy UPS oraz zespołów prądotwórczych.
PL
W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stasowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.
PL
Zasilacz UPS nazywany również zasilaczem awaryjnym czy też bezprzerwowym (ang. Uninterruptible Power Supply - Nieprzerywalne Zasilanie Energią) stanowi urządzenie lub zespół urządzeń, zapewniający zasilanie innych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, jeżeli dojdzie do zaniku napięcia lub wystąpienia niewłaściwych parametrów zasilania.
PL
W publikacji przedstawiono analizę wpływu powiększonej impedancji przewodu neutralnego na zjawisko pojawiania się w przewodach roboczych składowej stałej prądu, generowanej przez beztransformatorowe zasilacze UPS. Wykazano, że wzrost impedancji przewodu neutralnego powoduje nasilanie się negatywnych zjawisk wnikania składowej stałej prądu do instalacji odbiorczej obiektu, zasilanej z zespołów prądotwórczych. Przedstawiono skutki tych zjawisk i wykazano błędy projektowe i montażowe.
EN
Analysis of neutral line increased impedance impact on phenomenon of transformerless UPS DC current leakage into AC installation is presented. It has been pointed out that the bigger is the value of installation neutral impedance the stronger is negative phenomenon of UPS DC current leakage into AC installation, supplied from generating sets. The effects of the impact has been presented. Design and installation mistakes have been pointed out.
PL
W artykule przedstawiono rozważania związane z wykorzystaniem modułów bateryjnych w systemach zasilania gwarantowanego (UPS), skupiając główną uwagę na ich parametrach technicznych oraz własnościach funkcjonalnych. Dokonano ponadto przeglądu ogólnego zasobników energii stosowanych zarówno w modułach bateryjnych zasilaczy UPS, w przemyśle, w sprzęcie powszechnego użytku, jak również w energetyce.
EN
This paper presents the considerations associated with the use of battery modules in the uninterruptible power supply (UPS) systems, focusing attention on the technical parameters and functional properties. The author also made a general review of energy storage systems for use in the UPS battery modules, in the industry, consumer equipment, as well as in the energy sector.
PL
W miarę powtarzających się przerw w dostawie energii elektrycznej, zespoły prądotwórcze stają się niezastąpionym źródłem zasilania. Nowoczesne zespoły prądotwórcze zapewniają niezbędne zasilanie w energię elektryczną o wymaganych parametrach w przypadku przerw w dostawie energii z sieci elektroenergetycznej. Mogą także zasilać tereny budowy, szpitale i inne obiekty pozbawione źródeł zasilania.
PL
W publikacji omówiono wybrane zagadnienia związane z zapewnieniem niezawodności pracy układów zasilania gwarantowanego.
PL
Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe. Ilość wydzielanego wodoru zależy od typu baterii oraz wartości prądu ładowania lub rozładowania. Wbrew powszechnym opiniom, że baterie z zaworem VRLA są bateriami bezobsługowymi, wydzielają one również wodór, który w określonych warunkach może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Do zainicjowania wybuchu tej mieszaniny wymagane jest dostarczenie określonej energii.
PL
Zakłady energetyczne są zobligowane do zapewnienia dostaw energii elektrycznej zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623 z późn. zm.). Zgodnie z nimi parametry jakościowe, które są akceptowalne przez odbiory przemysłowe, mogą znacznie odbiegać od tych, jakie są wymagane przez urządzenia IT – wraz z ich postępem w miniaturyzacji i wzrostem mocy przetwarzania.
PL
Wiele kontrowersji w środowisku elektryków budzą dyskusje na temat pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obwodach odbiorczych zasilanych z bezprzerwowych zasilaczy UPS. W opinii wielu z nich słyszy się, że badanie to jest bezcelowe ze względu na zmieniającą się konfigurację pętli zwarciowej wskutek komutacji tranzystorów. Inni z kolei ograniczają zakres pomiaru, opierając wnioski na wynikach uzyskanych dla wybranego trybu pracy zasilacza UPS (najczęściej trybu obejściowego).
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ochroną przeciwporażeniową w instalacjach zasilanych ze statycznych zasilaczy UPS. Pokazano specyfikę urządzeń zasilających tego typu sieci, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ich układów sieciowych na bezpieczeństwo elektryczne.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.