Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilacz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Design of high efficiency, low noise power supply for automotive audio systems
EN
The paper deals with proposal and simulations of the high efficiency and high-power switching power supply suited for hi-fi audio amplifiers in automotive applications. Main focus is given on specific requirements, which are needed in the automotive segment, low voltage input must be considered. The presented article describes design of the main topology and its parameters. Key operational characteristics are very high efficiency in full spectrum of operation and high-power density. The performance of proposed design is condition by high-current operation, thus thermal management is key indicator related to requirements on high-efficiency operation. Secondary features of proposed converter must consider high-end requirements of audio systems, which are fast dynamics to load change and low noise of output voltage. Almost switched-mode power supplies are defined by high noise of the output voltage, presented approach proposes also solution of the low noise output filter.
PL
Zaprezentowano projekt wysokiej jakości i mocy układ zasilania wzmacniacza hifi w zastosowaniu do samochodów. Ze względu na duży pobór prądu zadbano w właściwości termiczne układu. Zadbano też o mały poziom szumów.
PL
Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały zbagatelizowane. Pracując jako inspektor jednostki certyfikującej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, miałem okazję być zaangażowanym w pomoc w rozstrzyganiu wielu sporów, w tym również rozgrywek pomiędzy ubezpieczycielem a podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową.
PL
W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a stosowanie niecertyfikowanych UPS-ów niesie ze sobą ryzyko istotnych konsekwencji. Podkreśliłem, że świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym.
PL
W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, iż system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego może doprowadzić do stworzenia poważnego zagrożenia, a nawet do katastrofy budowlanej. Zastosowanie do zasilania napędu bramy UPS-ów bez znaku CNBOP-PIB i Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) jest poważnym błędem. Stosowanie zasilacza ze Świadectwem Dopuszczenia to formalny warunek konieczny, ale czy wystarczający?
PL
Temat zasilania gwarantowanego jest obecnie nieodłącznym elementem każdej inwestycji. Praktyka pokazuje, że jest on często pomijany lub rozpatrywany na samym końcu inwestycji, na którym niestety oszczędza się, ponieważ budżet się nie spina. Tego typu podejście to błąd. Po pierwsze na zasilaniu oszczędzać nie wolno. Po drugie odpowiednio dobrane rozwiązanie może z jednej strony zapewnić użytkownikowi bezawaryjną i bezprzerwową pracę urządzeń, a z drugiej pozwala oszczędzać pieniądze w przyszłości, a w niektórych przypadkach nawet zarabiać.
PL
Zadanie zasilaczy prądu stałego jest stale takie same, jednak ich konstrukcja uległa znacznym zmianom. Przede wszystkim zastosowanie znajdują nowe metody konwersji prądu.
7
Content available remote Centralne układy smarowania w wybranych środkach transportu
PL
Proces zużywania się współpracujących elementów będzie przebiegał poprawnie w przypadku regularnego dostarczania środka smarnego do węzła tarcia. W przeszłości elementem w systemie dostarczającym środek smarny do węzłów tarcia środka transportu był człowiek. Jednak czynnik ludzki okazał się najbardziej zawodnym elementem tego prozaicznego systemu smarowania. Człowiek nie zawsze pamiętał, aby przesmarować węzeł tarcia, nie mówiąc już o podaniu odpowiedniej dawki środka smarnego. Aby ujednolicić proces zużywania w węzłach tarcia, człowiek został zastąpiony układem centralnego smarowania.
8
Content available remote Zasilacze do aplikacji przemysłowych Finder – rozwiązania dla wymagających
PL
Przy tworzeniu każdego produktu przeznaczonego na rynek specjalistyczny ważne jest, aby nie kopiować sprawdzonych rozwiązań, a przyjrzeć się na nowo potrzebom, jakie kierowane są do niego, pod kątem aplikacji w jakiej pracuje. W taki właśnie sposób powstały zasilacze serii 78 Finder.
EN
The article presents issues related to the modeling of reliability of power supply in terms of their technical and functional condition. There are designated relations allowing to determine the probability of staying the power supply in the state: full suitability, incomplete suitability and unsuitability. There is also examined the impact of time restore of the state of full suitability for the value of the probability of staying the power supply in the state of incomplete suitability.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem niezawodności zasilaczy w aspekcie ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieństwo przebywania zasilacza w stanie: pełnej zdatności niepełnej zdatności i niezdatności. Dokonano również analiz wpływu czasu przywrócenia stanu pełnej zdatności na wartość prawdopodobieństwa przebywania zasilacza w stanie niepełnej zdatności.
10
Content available remote Czwarta generacja zasilaczy Quint Power firmy Phoenix Contact
PL
Każda maszyna jest na swój sposób wyjątkowa, ale większość z nich ma jedną wspólną cechę: nie mogą działać bez energii elektrycznej. Dlatego właśnie zasilacze 24 V montowane w szafach sterowniczych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego działania instalacji. Czwarta generacja zasilaczy Quint Power firmy Phoenix Contact może być łatwo dostosowana i skonfigurowana do istniejących warunków, aby zapewnić niezawodne zasilanie każdego systemu i każdej maszyny.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oraz porównanie kilku powszechnie używanych źródeł światła typu LED, zasilanych z sieci energetycznej 230 V/50 Hz. Wyniki badań pokazują kształt prądu zasilającego w zależności układu zasilacza dla diod LED. Na podstawie pomiarów zostały wyznaczone następujące parametry: wartość skuteczna prądu Isk, współczynnik mocy l, moc czynna P, współczynnik cos j i zawartość harmonicznych prądu THD. Badania wykazały, że występują duże rozbieżności w parametrach elektrycznych poszczególnych źródeł światła. Artykuł prezentuje też przykładowe rozwiązania zasilaczy dla ledowych źródeł światła. Znajomość kształtu prądu lampy LED oraz podanych powyżej współczynników jest niezbędna przy projektowaniu dużych instalacji oświetleniowych, hale, supermarkety.
EN
This article presents results of a series of tests and a comparison of several commonly used LED lights sources fed from the 230V/50Hz mains network. The test results show how current waveforms change depending on the power supply circuit used to power LEDs. Based on the measurements, the following parameters were determined: RMS current Isk, power factor l, active power P, factor cos j and total harmonic distortion. The tests have demonstrated that there are significant differences between the electrical parameters of individual light sources. In addition, this article describes example power supply circuits for LED light sources. When designing large-scale lighting systems for facilities such as sports halls and supermarkets it is necessary to have access to information on LED lamp current waveforms and the afore-mentioned factors.
12
Content available remote Układy centralnych zasilaczy hydrostatycznych w przemyśle gumowym i nie tylko
PL
Układy hydrostatyczne cechuje wiele zalet takich jak: wysoki współczynnik stosunku mocy do jednostki masy, niewielkie gabaryty oraz możliwość wykorzystania ich do napędu liniowego i obrotowego. Dzięki tym cechom głównymi zastosowaniami tak zwanej hydrauliki siłowej są maszyny robocze do przemysłu budowlanego, górniczego i wydobywczego. Oprócz tego hydraulika najczęściej kojarzona jest z różnego rodzaju prasami - od spożywczych do wyciskania soków przez wytłaczające, aż do pras filtracyjnych do odsączania nadmiaru cieczy z mieszanin i zawiesin.
EN
This paper undertakes a comparison of annual, quasi-nonstationary operation of one and two power units with a capacity of 370 MW operating in cogeneration used to feed heaters connected in a series. The comparison encompasses the thermal parameters of the steam in turbine extractions used to feed the heaters, the potential for achieving district hot water parameters behind the heaters and the energy efficiency of the steam bleed from one and two power units.
PL
W referacie przedstawiono wpływ zmian rozłożenia elementów w przetwornicy ST1S10PUR o topologii typu Buck na emisję termiczną z układu. Wpływ był analizowany na przykładzie wprowadzania drobnych zmian w rozkładzie ścieżek mozaiki połączeń we wszystkich rozpatrywanych konfiguracjach. Zastosowane zmiany w topologii połączeń pozwalają na oszacowanie rzeczywistych parametrów przetwornicy oraz pozwalają na ocenę ich wpływu na charakterystyki emisji termicznej.
EN
The paper presents the results of measurements performed on different thermographic system version of the DC / DC converter based on ST1S10PUR component. Based on the obtained thermograms has been estimated potential ability to use the particular solution and maximum efficiency of the ST1S10PUR has been estimated.
PL
Przedstawiono rozwiązanie bezrdzeniowego przetwornika prądowego pracującego na zasadzie cewki Rogowskiego jako elementu sensorycznego sieci AMI.
EN
The paper presents a solution of coreless current converter that works according to Rogowski coils principles – as a sensor component of AMI network.
EN
Transport telematics systems work in different exploitation conditions. As the elements responsible for the safety of the transport process they should maintain their suitability. So far it has been analyzed their reliability, however, it is also important to provide the power analysis taking into account the relations in the system. It is especially important to consider the financial investments for the maintenance of the state of the system suitability and effectiveness of the use of these funds. The paper presents an analysis of the transport telematics system power supply with special consideration of related financial outlays earmarked for repair and the effectiveness of their use.
EN
This paper discusses issues related to reliability of uninterruptible power supplies equipped with automatic protection mechanisms (short circuit protection – SCP, overload protection – OLP, overvoltage protection – OVP). Relationships for determining probability of system states: full operational capability, partial capability and failure were derived. The impact of time taken to restore the state of full operational capability on probability of different system states was also analysed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością zasilaczy buforowych wyposażonych w automatyczne zabezpieczenia (przeciwzwarciowe - SCP, przeciążeniowe - OLP, nadnapięciowe - OVP). Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanach: pełnej zdatności, niepełnej zdatności i niezdatności. Dokonano również analizy wpływu czasu przywrócenia stanu pełnej zdatności na wartości prawdopodobieństw przebywania zasilacza w wyróżnionych stanach technicznych.
18
Content available Analiza niezawodności zasilaczy buforowych
PL
Dążenie do ułatwienia zarządzania procesem eksploatacyjnym zasilaczy buforowych wymusiło na konstruktorach wyposażanie ich w zaawansowane podsystemy diagnostyczne. Zasilacze mają często zastosowane następujące zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe. Chronią one przed uszkodzeniem, jednocześnie zwiększając gotowość tych urządzeń. Niniejszy artykuł przedstawia próbę analizy niezawodności zasilaczy buforowych.
EN
Endeavour to the facilitation of the management of the exploitation process of buffer power supplies extorted on the constructors providing them in more and more advanced diagnostic subsystem. Power supplies have often applied the following protections: SCP - Short Circuit Protection, OLP - Over Load Protection, OVP - Over Voltage Protection. They protect them against damaging, simultaneously enlarging readiness of these devices. The article presents the analysis of reliability of the buffer power supplies.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w ITeE - PIB układ do precyzyjnego zasilania magnetronowych źródeł plazmy z układem szybkiej reakcji na dynamiczne zmiany parametrów wyjściowych. Przeprowadzono badania opracowanego zasilacza. Wykorzystano w nich autorski symulator mikrozwarć, który umożliwia efektywne testowanie modułu blokowania mikrozwarć na wyjściu zasilacza. Opracowaną konstrukcję charakteryzuje szybka odpowiedź na dynamiczne zmiany obciążenia oraz duża rozdzielczość regulacji przebiegu wyjściowego, co zapewnia właściwą pracę w urządzeniach technologicznych przeznaczonych m.in. do konstytuowania powłok nanometrycznych oraz powłok kompozytowych o dokładnie określonym składzie.
EN
The paper presents, developed in ITeE - PIB, precision power supply with fast response to dynamic change in output parameters for magnetron plasma source . Investigation of this power supply are described. Used in them original micro short circuit simulator, which allows efficient testing of the short circuit block output module of the power supply. The designed device is characterized by fast dynamic response to load changes and high resolution output. It allows proper operation of technological equipment for such processes as the constitution of the nano-scale coatings and composite coatings with a well defined composition.
EN
The goal of the Nanocafe project is preparation of a new type of cold cathode based on nanocomposite material that is nanostructural carbonaceous film. A special high voltage direct current power supply was designed and constructed. This power supply is used to power and test nanocarbon electron emitters. This device consists of four sections, all with a common cathode. The range of output voltage is as follows: section HV I from 0 V to 20 kV, section HV II from 0 V to 12 kV, section HV III from 0 V to 5 kV and section LV from -200 V to 0 V. Maximal output current for each section is 5 mA. Output voltage and current is measured for each section separately. Due to the fact that the power supply is to be used for cold emission experiments it was constructed to be resistant to short circuit between any of outputs or between an output and common cathode.
PL
Celem projektu Nanocafe jest opracowanie nowego typu katody do zimnej emisji elektronów, wykonanej na bazie nanomateriatów węglowych. W ramach projektu został zaprojektowany i wykonany specjalny zasilacz wysokonapięciowy. To urządzenie jest wykorzystywane do zasilania i testowania emiterów elektronów wykonanych na bazie nanostruktur węglowych. Zasilacz składa się z czterech sekcji, wszystkie ze wspólna katodą. Napięcie wyjściowe poszczególnych sekcji jest następujące: sekcja WN II od 0 V do 20 kV, sekcja WN II od 0 V do 12 kV, sekcja WN III od 0 V do 5 kV, sekcja NN od -200 V do 0 V. Maksymalny prąd wyjściowy każdej sekcji wynosi 5 mA. Napięcie i prąd wyjściowy każdej sekcji jest mierzony oddzielnie. Ze względu na przeznaczenie zasilacza do eksperymentów z zimną emisją, został on wykonany tak, aby zwarcia pomiędzy wyjściami dowolnych sekcji nie powodowały uszkodzenia urządzenia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.