Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel sheet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Autorzy niniejszego opracowania mieli okazję uczestniczyć na różnych etapach projektowania bądź realizacji jednych z największych krajowych i zagranicznych przedsięwzięć budowlanych, w których wykorzystano blachy fałdowe. Wśród wspomnianych realizacji należy wymienić takie obiekty, jak elektrociepłownia Bełchatów, terminale lotnicze we Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie-Jasionce czy też Ferrari World w Abu Dhabi.
EN
The authors of this article had the opportunity to participate at various stages of design or creation of some of the largest domestic and foreign construction undertakings which made use of folded sheets. The projects mentioned include such facilities as the Bełchatow heat and power plant, air terminals in Wrocław, Łodź and Rzeszow-Jasionka or Ferrari World in Abu Dhabi.
2
Content available remote Szczelne przesłony z grodzic stalowych
PL
W infrastrukturze komunikacyjnej grodzice stalowe są w szerokim zakresie wykorzystywane w ramach budowy i przebudowy wielu obiektów – od przyczółków obiektów mostowych, przez stabilizację nasypów drogowych i kolejowych po budowę parkingów podziemnych. Obserwuje się również wzrost ich zastosowania w działaniach mających na celu ochronę środowiska, np. przy budowie składowisk odpadów czy innych obiektach, gdzie wymagane jest skuteczne wygrodzenie zanieczyszczonych gruntów. W wielu z tych zastosowań oprócz funkcji oporowych pełnią one funkcje szczelnych przesłon. Fakt ten ma swoje odzwierciedlenie w zwyczajowym nazewnictwie, gdzie jako pochodną ich funkcji określa się konstrukcje z grodzic stalowych mianem ścianki szczelnej. Szeroka gama dostępnych profili o modułach od 400 do 800 mm (1600 mm dla elementów sparowanych), niezwykle korzystny wskaźnik ciężaru na metr kwadratowy oraz trwałość i jakość wykonania sprawiają, że w wielu przypadkach stanowią niedoścignione rozwiązanie pod względem kosztów wykonania i długoletniej eksploatacji, będąc kluczowym elementem ścieżki zrównoważonego rozwoju.
3
Content available remote Sheet metal forming using environmentally benign lubricant
EN
Sheet metal forming belongs to one of the most important technologies enabling the production durable but quite lightweight metal parts. The quality of the drawn parts depends on the deformed sheet metal, applied forming technology and process parameters, such as contact pressure, relative velocity, temperature or lubrication. The forming of steel (1.4021) parts using benign lubricant is analysed. The paper proposes replacing conventional mineral/synthetic lubricants with ones based on vegetable oils and boric acid. The effectiveness of the lubricants was assessed in laboratory strip drawing and cupping tests, and in production. An oil-based lubricant with an additive of boric acid is very effective in reducing frictional resistance and protecting the forming tools against galling.
EN
The final accuracy of the parts formed using single point incremental forming greatly depends on the mechanical properties of the material to be formed and the residual stress formation. In this paper, an X-ray diffraction technique was used to study the distribution of the residual stress along the generating line of the conical drawpiece. A DC04 steel sheet with a thickness of 0.8 mm was used as a test material. The basic mechanical properties of the DC04 sheet metal were determined in the uniaxial tensile test according to the EN ISO 6892–1:2016. It was found that the maximum amount of the residual stress existed in a point located in the midway between a base and a truncation of the drawpiece. In the outer surface of the drawpiece, the orange peel defect associated with a rough surface appearance after SPIF a drawpiece, was observed. In contrast, the inner surface of component was characterized by linear grooves associated with the interaction of tool tip with the sheet surface. This defect is mainly influenced by vertical step size.
5
Content available remote Strefowa obróbka cieplna taśm stalowych tłoczonych na gorąco
PL
Rosnące zapotrzebowanie przemysłu motoryzacyjnego na elementy charakteryzujące się wysoką wytrzymałością oraz skomplikowanym kształtem doprowadziło do opracowania nowoczesnych technik kształtowania taśm na gorąco. Do tej grupy metod zaliczany jest proces strefowej obróbki cieplnej, który jest realizowany podczas tłoczenia. Pozwala on na uzyskanie elementów o skomplikowanym kształcie, charakteryzujących się strefowo zróżnicowanymi własnościami mechanicznymi.
EN
The growing demand of the automotive industry for elements characterized by high strength and complicated shape has led to the development of new techniques of steel sheets forming. This group of methods includes the tailored heat treatment process, which is carried out during stamping. It allows obtaining elements characterized by the complicated shape and tailored mechanical properties. The special dies used in the hot forming process and controlled cooling to obtain more favorable mechanical properties compared to cold-formed elements. The tailored hot stamping enables to reduce the thickness of elements responsible for the passenger passive safety leading to the reduction of vehicle total weight.
EN
In this study, we investigated the bonding mechanism of surface-treated steel with an Al-Si alloy in order to produce steel-aluminum (STL-Al) hybrid composite materials by cast-bonding. The results showed that there are differences in the phase and properties of the hybrid composite materials bonded specimens depending on the surface treatment of the steel sheet used, and that the bonding conditions can be controlled further by detailed conditions of the surface treatment. Based on the interfacial bonding strengths measured here, the galvanized surface treatment induced metallurgical bonding to form a reaction layer on the bonding surface and was determined to be the most effective surface treatment.
EN
New computational procedures developed within the framework of international research projects „Grispe” and „Grispe Plus” are briefly presented and characterised here. Considered algorithms pertain to the verification of bearing capacity and serviceability of selected bearing structure components erected with especially shaped thinwalled sheet metal panels. Structural components of this type are so far rather absent from the codes, and as a result the unequivocal design requirements have not been developed for them. Key problems related to the detailed analysis of the following element classes: steel decks with embossments, indentations and/or outwards stiffeners; liner trays; corrugated sheeting; curved profiles; cladding and roof profile assemblies; perforated and holed profiles; external interlocking planks and their assemblies are indicated in the text. The procedures formulated as a part of the projects indicated above have been delivered to CEN as an official proposal of amendments and/or additions submitted for introduction to the new generation of Eurocodes currently under preparation, and especially as an extension to the code EN 1993-1-3.
PL
Na tle krótkiej charakterystyki zakończonego z końcem 2018 roku międzynarodowego projektu badawczego “Grispe Plus”, w którym czynny udział brała Politechnika Krakowska, a także poprzedzającego ten projekt projektu “Grispe”, przedstawiono podstawowe założenia nowo opracowanych procedur obliczeniowych dotyczących siedmiu klas cienkościennych elementów konstrukcyjnych wykonanych z użyciem specjalnie kształtowanych paneli stalowych blach profilowanych. Tego typu elementy są jak dotąd słabo obecne w normalizacji, co sprawia że nie opracowano odniesionych do nich jednoznacznych zasad i wymogów projektowania. Są one jednak w nowoczesnym budownictwie powszechnie stosowane w praktyce, zwłaszcza przy kształtowaniu coraz bardziej udoskonalanych zestawów lekkiej obudowy, a ich wykorzystanie wymuszają nie tylko względy estetyczne i użytkowe ale także, a może przede wszystkim, kalkulacja ekonomiczna. Prezentowane założenia oraz opracowane na ich podstawie algorytmy obliczeniowe dotyczą kolejno: paneli wykonanych z blach profilowanych, o ściankach lokalnie usztywnionych przetłoczeniami, podłużnymi lub okrągłymi; analogicznych paneli z zewnętrznym podłużnym usztywnieniem pasów kształtowanym w formie jaskółczego ogona; kaset ściennych z szerszym niż to zastrzeżono w dotychczasowej wersji normy EN 1993-1-3 rozstawem mocowania kołnierzy; przekryć dachowych wykonanych z blachy falistej o sinusoidalnie formowanej fałdzie; paneli łukowych skonstruowanych z blach profilowanych wzdłuż długości łuku; połączeń blach profilowanych wykonanych z zastosowaniem jednostronnej lub dwustronnej zakładki lub też takich, które zrealizowano z użyciem wprowadzonej dodatkowo wkładki wzmacniającej; przekryć z blach profilowanych z perforacją środnika i/lub pasów, zrealizowaną na regularnej siatce kwadratu; przekryć z blach profilowanych z pojedynczymi lub co najwyżej podwojonymi otworami w ściskanym pasie, okrągłych albo o kształcie kwadratu, oraz paneli linearnych lekkiej obudowy, łączonych ze sobą na samozazębiające się zamki typu szewron – klip. Każda z proponowanych procedur została opracowana w formie oficjalnego zgłoszenia wysłanego do CEN z sugestią wprowadzenia odpowiednich korekt lub też ewentualnego uzupełnienia dotychczasowego zakresu obecnie stosowanej normy EN 1993-1-3. Działanie to wpisuje się w szerszą akcję opracowywania nowej generacji eurokodów, wspieraną i finansowaną ze środków Unii Europejskiej.
8
Content available remote Strefowa obróbka cieplna taśm stalowych tłoczonych na gorąco
PL
Rosnące zapotrzebowanie przemysłu motoryzacyjnego na elementy charakteryzujące się wysoką wytrzymałością oraz skomplikowanym kształtem doprowadziło do opracowania nowoczesnych technik kształtowania taśm na gorąco. Do tej grupy metod zaliczany jest proces strefowej obróbki cieplnej, który jest realizowany podczas tłoczenia. Pozwala on na uzyskanie elementów o skomplikowanym kształcie, charakteryzujących się strefowo zróżnicowanymi własnościami mechanicznymi. Zastosowanie specjalnych matryc do kształtowania na gorąco oraz kontrolowanego chłodzenia pozwala na uzyskanie bardziej korzystnych własności mechanicznych w porównaniu do elementów kształtowanych na zimno. Zastosowanie tej technologii pozwala na redukcję grubości ścianek elementów odpowiadających za bezpieczeństwo bierne pasażerów, prowadząc jednocześnie do redukcji masy całkowitej pojazdu.
EN
The growing demand of the automotive industry for elements characterised by high strength and complicated shape has led to the development of new techniques of steel sheets forming. This group of methods includes the tailored heat treatment process, which is carried out during stamping. It enables obtaining elements characterised by complicated shape and tailored mechanical properties. Special dies used in the hot forming process and controlled cooling enable obtaining more favorable mechanical properties as compared to cold-formed elements. Tailored hot stamping enables to reduce the thickness of elements responsible for passenger passive safety, which leads to the reduction of the vehicle total weight.
9
Content available remote Podwójnie gięte samonośne panele dachowe
PL
Struktury łukowe z podwójnie giętych blach profilowanych systemu K-span obecnie stosowane są jako przekrycia obiektów użyteczności publicznej lub hale dla rolnictwa, a ich historia sięga niemal ośmiu dekad. Pomimo ciągłego rozwoju technologii wytwarzania systemu K-span, metody projektowania nadal nie są spójne, co prowadzi niekiedy do powstawania groźnych w skutkach awarii i katastrof. Obecnie najefektywniejszą metodą obliczeń są symulacje komputerowe wspomagane badaniami, które w znacznej mierze przyspieszają proces projektowania, ale ich wykorzystanie może nastręczać problemów. W artykule przedstawiono w sposób przeglądowy podstawowe problemy w ocenie łukowych struktur podwójnie giętych oraz badawcze i analityczne podejście do ich rozwiązywania.
EN
Double corrugated arch structures of K-span system, are used as coverings of community facilities or farm buildings, and their history dates back to almost eight decades. Despite the continuous development of K-span technology, methods of design are still not consistent, which sometimes leads to the emergence of dangerous failures and catastrophes. Currently the most effective calculation methods are computer simulations supported by research, which significantly accelerate the design process, but their use may cause problems. The paper presents review of the basic problems in the assessment of arch double-curved structures as well as research and computational approach to solving design problems.
10
Content available remote Rozwiązania dla hydrotechniki : ściany kombinowane HZ®/AZ®
PL
Stalowe grodzice od ponad 100 lat stosowane są w hydrotechnice do budowy konstrukcji nabrzeży portowych. Zastąpiły one drewniane pale z uwagi na ograniczoną dostępność drewna pod koniec XIX w. Od tego czasu przy ich użyciu wykonano niezliczoną ilość nabrzeży i falochronów. Jednakże dynamika rozwoju w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych powoduje, że wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w obszarze hydrotechniki powinni ciągle poszerzać i aktualizować swoją wiedzę.
PL
Celem badań była analiza wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej blach niepowlekanych na wybrane cechy powłok cynkowych i lakierniczych. Badania wykonano z zastosowaniem cienkich blach ze stali niskowęglowej poddanych obróbce strumieniowo-ściernej, cynkowaniu ogniowemu i powlekaniu organicznemu. Jako ścierniwa stosowano elektrokorund zwykły, elektrokorund szlachetny i mikrokulki szklane w dwóch zakresach średnic. Badano chropowatość powierzchni blach, grubość powłok cynkowych i połysk powłok lakierniczych. Uzyskano powłoki cynkowe i lakiernicze o różnej topografii powierzchni i właściwościach.
EN
The aim of the study was to analyze the impact of the abrasive surface treatment of steel sheets on the selected properties of zinc and paint coatings. The examinations were carried out using thin low-carbon steel sheets subjected to abrasive blasting, then hot galvanizing and organic coating. Brown aloxite, white aloxite and glass beads in two diameter ranges were used as abrasive material. The surface topography was determined based on 3D roughness measurements. Zinc coatings of different thicknesses and organic coatings of diverse gloss were obtained.
PL
Celem badań była analiza wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej blach niepowlekanych na wybrane cechy powłok cynkowych i lakierniczych. Badania wykonano z zastosowaniem cienkich blach ze stali niskowęglowej poddanych obróbce strumieniowo-ściernej, cynkowaniu ogniowemu i powlekaniu organicznemu. Jako ścierniwa stosowano elektrokorund zwykły, elektrokorund szlachetny i mikrokulki szklane w dwóch zakresach średnic. Badano chropowatość powierzchni blach, grubość powłok cynkowych i połysk powłok lakierniczych. Uzyskano powłoki cynkowe i lakiernicze o różnej topografii powierzchni i właściwościach.
EN
The aim of the study was to analyze the impact of the abrasive surface treatment of steel sheets on the selected properties of zinc and paint coatings. The examinations were carried out using thin low-carbon steel sheets subjected to abrasive blasting, then hot galvanizing and organic coating. Brown aloxite, white aloxite and glass beads in two diameter ranges were used as abrasive material. The surface topography was determined based on 3D roughness measurements. Zinc coatings of different thicknesses and organic coatings of diverse gloss were obtained.
PL
Artykuł zawiera wybrane wyniki projektu naukowego dotyczącego wpływu obróbki powierzchniowo-ściernej na wzrost twardości powierzchniowej cienkich blach stalowych. W obróbce powierzchniowej jako ścierniwa użyto piasku kwarcowego, elektrokorundu zwykłego i mikrokulek szklanych. Wykonano analizę doboru obciążenia zastosowanego do pomiarów twardości na podstawie wielkości ziarna w stali, parametrów topografii powierzchni blach oraz wielkości i głębokości odcisków twardości. Wykonano pomiary stopnia utwardzenia i stwierdzono, że zależnie od zastosowanego ścierniwa powierzchnia blach utwardzała się w różnym stopniu.
EN
The article contains the selected results of the research project concerning the impact of abrasive surface treatment on the increase of the surface hardness of thin steel sheets. Quartz sand, brown fused alumina, and glass beads were used as abrasive material. The selection of the load applied to hardness measurements on the basis of the grain size in the steel, the parameters of the sheet surface topography as well as the size and depth of the hardness imprints were analyzed. The measurements of the hardening degree were carried out. It was found that the steel sheets surface was hardening to a different extent depending on the type of abrasive used for the surface treatment.
PL
Przedmiotem referatu są pomiary grubości elementów stalowych na obiektach dostępnych jednostronnie, gdzie wykorzystywane są grubościomierze ultradźwiękowe. W referacie opisano również działanie dostępnych na rynku grubościomierzy i ich efektywność.
EN
The paper describes the measurement of the thickness of the steel elements of the items available on one side, which are used in ultrasonic thickness gauges. The paper also describes the action of commercially available gages and their effectiveness.
16
Content available remote Trwałość grodzic stalowych
PL
Grodzice stalowe są obecnie powszechnie stosowane jako stałe elementy konstrukcyjne w budownictwie lądowym i wodnym. Wykorzystuje się je do budowy przyczółków obiektów mostowych, ścian oporowych, obudowy tuneli i parkingów podziemnych, ścian nabrzeży akwenów śródlądowych i morskich. Jako elementy stałe obwarowane są wymogami określonej trwałości w przyjętym dla danego typu konstrukcji okresie eksploatacji.
PL
Sprężynowanie powrotne blachy stalowej nierdzewnej AMS5604 o grubości 1 mm określono w próbie swobodnego gięcia blachy za pomocą walcowego stempla. Badania eksperymentalne gięcia zrealizowano na specjalnym przyrządzie umożliwiającym pomiar wartości sprężynowania blachy. Symulacje numeryczne za pomocą metody elementów skończonych procesu gięcia blachy przeprowadzono za pomocą programu LS-Dyna. Symulacje numeryczne zostały wykonane dla procesu gięcia odbywającego się w temperaturze otoczenia oraz w temperaturach podwyższonych: 400°C, 500°C, 600°C, 650°C i 700°C. Otrzymane wyniki wskazują, że współczynnik sprężynowania blachy zmniejsza się liniowo wraz ze wzrostem temperatury. Ponadto, podczas procesu gięcia w badanym zakresie temperatury dochodzi do zmiany grubości blachy. Temperatura obróbki blachy jest czynnikiem decydującym o wartości granicznej odkształcalności blachy i determinuje końcowy kształt wyrobu.
EN
To determine the value of springback coefficient of sheet metal the cylindrical bending test was conducted. The experimental tests of bending process were carried out using special device which allows to measure the value of sheet springback. As a test material we used the AMS 5604 alloy sheet metal with a sheet thickness of 1 mm. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending test was conducted using LS-Dyna program. The simulations were conducted at the room temperature (20°C) and at elevated temperatures: 400°C, 500°C, 600°C, 650°C i 700°C. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of temperature. Furthermore, during the bending process at analysed temperature the linear variation in sheet thickness is observed. The forming temperature value influences the value of limit strains of the sheet and determines the final shape of product.
PL
Redukcja masy samochodu jest możliwa jedynie dzięki kompleksowemu podejściu obejmującemu zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych o strukturze wielofazowej oraz nowoczesnych technik łączenia i kształtowania. Coraz większe znaczenie zyskuje technologia tłoczenia wsadów spawanych laserowo typu tailored welded blanks, a także jej odmiany: tailored welded coils i tailored welded tubes. Metody te umożliwiają optymalizację tłoczenia blach na liczne elementy karoserii, co skutkuje obniżeniem masy pojazdu, zmniejszeniem liczby odpadów, części, wzmocnień, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów wytwarzania.
EN
The reduction of a car’s weight is only possible due to a complex approach including the application of high-strength sheet steels with multiphase microstructures and modern joining and forming techniques. More and more attention is paid on stamping of laser-welded sheets using the tailored-welded blank technology and its modifications: tailored-welded coils and tailored-welded tubes. These methods enable the optimization of sheet stamping used for numerous elements of a body-in-white. It results in the reduction of a vehicle’s weight, the reduction of a number of scrap, parts, reinforcements and finally it reduces the manufacturing costs.
19
Content available remote Hydroformowanie wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Ograniczenie emisji produkowanych przez samochody spalin do otoczenia wiąże się ściśle z ograniczeniem masy karoserii samochodów. Nowoczesne koncepcje nadwozi i podwozi wytwarzane ze stali wysokowytrzymałych z grupy AHSS wymagają zastosowania nowoczesnych technik kształtowania plastycznego, np. hydroformowania blach i elementów rurowych, które pozwalają na uzyskanie elementów karoserii o skomplikowanym kształcie. Zastosowanie hydroformowania eliminuje m.in. konieczność wykorzystywania dodatkowych wzmocnień, co zmniejsza masę elementu i ogranicza potrzebę stosowania technik spawalniczych.
EN
The reduction of the emission of exhaust gases produced by cars is strictly related to the decrease of the weight of their body-in-white structures. Modern concepts of the bodies and chassis manufactured of high-strength steels of the AHSS group require to use advanced forming techniques. These methods include sheet hydroforming and tube hydroforming, which enable to obtain body-in-white elements of a complicated shape. The use of hydroforming eliminates the need to apply additional reinforcement parts. It decreases the weight of elements and reduces the need to apply joining methods.
20
PL
Rozwój wysokowytrzymałych stali dla motoryzacji doprowadził do opracowania nowoczesnych technik kształtowania na zimno. Zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych umożliwia redukcję grubości elementów, a nowe technologie formowania umożliwiają uzyskanie elementów o skomplikowanym kształcie. Wiąże się to jednak z dużymi oporami kształtowania na zimno i licznymi problemami, do których należy m.in. sprężynowanie. Zastosowanie technologii hartowania w prasie dla elementów tłoczonych na gorąco pozwala uniknąć wielu problemów technologicznych i obniżyć koszty poprzez zastosowanie tanich stali niestopowych.
EN
The development of high-strength steels for automotive industry has led to the elaboration of advanced cold-forming technologies. The application of high-strength steel sheets enables to reduce elements’ thickness whereas modern forming technologies make it possible to obtain elements of a complicated shape. However, it requires high cold forming forces and results in many problems, including springback. The use of press hardening for hot-stamped elements enables to avoid numerous technological problems and to reduce costs due to using inexpensive unalloyed steels.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.