Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sprzęt techniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty przechowywania sprzętu echnicznego czasowo wyłączonego z użytkowania. Przedstawiona została charakterystyka podstawowych metod ochrony sprzętu technicznego przedoddziaływaniem korozji, naprzykładzie metod stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto wskazane zostały najważniejsze determinanty odnoszące się do ochrony sprzętu technicznego przed oddziaływaniem korozji.
EN
In the article presented were selected aspects of the hardware store echnicznego temporarily disabled. Shows the characteristics of the basic methods of protecting technical equipment przedoddziaływaniem, naprzykładzie methods used in the armed forces of the Republic of Poland. In addition, indicated are the most important determinants of relating to the protection of technical equipment from the effects of corrosion.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące przechowywania sprzętu technicznego o złożonej konstrukcji, jakimi są pojazdy kołowe i gąsienicowe. Omówiono wpływ zastosowanych metod ochrony sprzętu technicznego na skuteczność. Scharakteryzowano najważniejsze determinanty odnoszące się do sprzętu technicznego. Wykazano udział podstawowych czynności przygotowawczych w przygotowaniu sprzętu technicznego do przechowywania, w odniesieniu do zachowania jego sprawności technicznej, a tym samym skuteczności.
EN
The article describes selected aspects of technical hardware store complex structures, such as wheeled vehicles and tracked. Discusses the impact of methods to protect the effectiveness of the technical equipment. Are the most important determinants of relating to technical equipment. Has been shown to share essential preparatory steps in the preparation of technical equipment for storage, in relation to the preservation of its technical prowess, and thus effectiveness.
PL
Po zakończeniu jesiennych prac na terenach zieleni należy oczyścić, sprawdzić, wyregulować i ewentualnie przywrócić do stanu pełnej sprawności oraz zakonserwować sprzęt techniczny, wykorzystywany w trakcie całego sezonu.
PL
Celem analizy było przedstawienie warunków doskonalenia produkcji rolniczej w gospodarstwach z udziałem różnych form doradztwa. Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej w jednej z gmin wschodniej Polski stwierdzono, że aż ok. 80% producentów rolnych oczekuje doradczej pomocy w zakresie doboru sprzętu technicznego i rozwiązań technologicznych w gospodarstwie, a niemalże połowa jest zainteresowana uzyskaniem szczegółowych informacji o korzyściach towarzyszących akcesji Polski do Unii Europejskiej. W opinii 90% badanych skuteczność pomocy realizowanej poprzez doradztwo rolnicze jest uwarunkowana praktyczną wiedzą doradcy.
EN
The paper presents the current situation of advisory service in Poland with the special attention to private advisory service. The possibilities of further development of sector are shown. The basic element of the analysis was the market research conducted in Bełżyce region. The results permitted to define personal preferences of farmers in the form and the range of expected assistance of advisory service. They allowed, also, to determine attitude towards the private advisory service.
PL
W swoim artykule autor wskazuje potencjalnym nabywcom na co należy zwracać uwagę przy zakupie sprzętu technicznego i ochron osobistych strażaka.
EN
The article is a kind of guide how to buy fire protection equipment, what is important for potential buyer, what for should he put his attention.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.