Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wiele wypadków jest związanych z nieprawidłowym zapewnieniem dostępu do maszyn. Stosowanie stałych środków dostępu powinno umożliwiać pracownikom bezpieczne poruszanie się oraz łatwy dostęp do miejsc obsługi lub konserwacji. Na co powinien w tej kwestii zwrócić uwagę pracodawca?
PL
Według ekspertów klastra Clean Intralogistics Net w obszarze intralogistyki urządzenia transportu wewnętrznego z napędem wodorowym wykorzystuje 10% z 500 największych firm na świecie.
PL
Magazyn jest specyficznym środowiskiem pracy, w którym w ostatnich latach wprowadzono wyjątkowo wiele innowacji – nowych narzędzi pracy. W zamyśle ich twórców powinny odpowiadać na potrzeby klientów, zwiększać efektywność procesów i usprawniać pracę ludzi. To wariant idealny. Czy jednak zawsze tak jest? Czy da się pogodzić dążenie do uzyskania maksymalnej efektywności z koniecznością zapewnienia ergonomii, a – w konsekwencji - komfortu pracy?
4
Content available remote Regały wysokiego składowania – podział, wytyczne i projektowanie
PL
Magazyny to obiekty, których funkcję można określić jako organizacyjno-funkcjonalną, w których przestrzeń jest tak projektowana, aby zapewnić odpowiednie miejsce na przyjmowanie, składowanie i przechowywanie dóbr materialnych, a także możliwość stałego i niezakłóconego dostępu do składowanych zasobów.
5
Content available remote Oddymianie hal produkcyjnych i magazynowych
PL
Kwestia zabezpieczenia przeciwpożarowego hal produkcyjnych i magazynowych stanowi obecnie z punktu widzenia wielkości strat pożarowych jeden z najistotniejszych problemów ochrony przeciwpożarowej.
PL
Technologia ma za zadanie zredukować – między innymi – kosztochłonność, energochłonność oraz pracochłonność, jest jednak zazwyczaj nakładochłonna. W obliczu wzrastających kosztów pracy oraz coraz większego rozdrobnienia zamówień, akceptowalne są zwiększające się nakłady inwestycyjne. Wszelkie rozwiązania technologiczne, zwłaszcza innowacyjne, wspierające prace w magazynie, warte są przeanalizowania pod kątem efektywności, nie tylko ekonomicznej.
PL
ROHLIG SUUS Logistics rozpoczyna budowę największego na rynku operatorów logistycznych obiektu magazynowo-przeładunkowego do obsługi logistycznej Warszawy i regionu Mazowsza.
PL
Automatyczne systemy magazynowe odznaczają się całkowitym wyeliminowaniem udziału człowieka w procesach przemieszczania i składowania towarów. Automatyzacja sprzyja wzrostowi wydajności operacji magazynowych, zwiększeniu współczynnika wykorzystania kubatury magazynu, obniżeniu kosztów utrzymania obiektu, eliminacji błędów a także poprawie bezpieczeństwa pracy. Jednak wiele osób zarządzających magazynami obawia się całkowitej automatyzacji z uwagi na wysokie koszty początkowe inwestycji oraz brak możliwości ręcznego sterowania pracą magazynu w przypadku awarii systemu.
PL
Rok 2019 będzie obfitował w wydarzenia, które z pewnością staną się ważnym impulsem dla branży logistycznej. Na samym początku maja br. Hannover Messe zapraszają na imprezę targową pod hasłem Przemysł 4.0., w czerwcu swoje podwoje otwierają (odbywające się w cyklu dwuletnim) monachijskie targi transport logistic, we wrześniu Instytut Fraunhofera (IML) w Dortmundzie organizuje Kongres Przyszłości, a w październiku logistycy z całego świata spotykają się na kongresie BVL w Berlinie.
EN
The facility location problem is a popular issue in the literature. The current development of world economies and globalization of the market requires continuous improvement of methods and research in this field. The location of the object determines the time of transport, affects the operational costs of the supply chain, and determines the possible amount of inventory or minimum inventory levels. These are critical issues from the point of view of designing an effective logistics system. The degree of complexity of current decision-making problems requires the construction of mathematical models and support for the decision-maker by optimization and simulation methods. A comprehensive and systemic approach to the problem allows the effective planning of supply chains. The purpose of this article was to study the sensitivity of the warehouse location problem in the supply chain. The solution was obtained based on the methodology developed under the SIMMAG3D project. The article presents the characteristics of the issue of the location of warehouse objects, the mathematical formulation of the solved problem of location and the method of its solution based on the heuristic algorithm using the modification of the Busacker-Gowen method. Then, a supply chain simulation model was developed in the FLEXSIM environment and scenario studies were performed for various input data and model parameters. The analysis and assessment of the solution based on parameters such as utilization of the potential of warehouse objects object were presented. Random change in demand described by Erlang distribution and normal distribution was considered. The analysis showed how the selection of a statistical distribution to describe the input data can affect the shape of the logistics system. The article ends with a summary of considerations and a plan for further research in the use of the simulation environment to support the decision-making process of the location of storage facilities and the functioning of supply chains.
PL
Wywiad z prezesem Hörmann Polska Sp. z o.o. Krzysztofem Horałą.
EN
Background: The RFID (Radio Frequency IDentification) stands for a modern technique of wireless identification of objects, which at the present stage of development is frequently used in automated processes in various sectors of economic activity. Today, as technology more and more often surprises us with various solutions, one must constantly follow and invest in new technologies to stay afloat on the market and not fall behind. RFID technology is increasingly applied and implemented in businesses. Unfortunately, there are not many publications on the factors which influence the choice and implementation of new solutions in businesses. The purpose of this article is to identify factors which affect decisions in the process of implementing an RFID system. Methods: A literature review was performed concerning the implementation of RFID systems in businesses and factors which cause companies to introduce the new identification system. Questionnaire-based surveys were administered in 203 businesses operating on national and international market. Questions were asked about the motivation behind implementing new technologies. Statistical tests (chi square Pearson and analysis of variance (ANOVA)) as well as factor analysis were used in the study. It was also verified if business size, area of operations, introducing innovation, ownership of an identification system, participation of foreign capital and being part of a cluster had any effect on the assessment of factors which influence the purchase of an RFID system. Results: The findings suggest that for most entrepreneurs the key factor is streamlining the sales, storage and transport processes. In certain cases, such as micro-enterprises, the cost of system implementation is seen as the most significant factor. Socio-economic characteristics also affect the evaluation of the factors. Conclusion: The analysis provides manufacturers of RFID technologies with information on the expectations of the consumers and what motivates them in their decision to purchase an RFID system. The more capabilities offered by the system, the more it is desirable; the cost of purchase and implementation of the new technology is also quite salient.
PL
Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification). Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji systemów RFID w przedsiębiorstwach oraz czynników, jakie powodują, że firmy decydują się na wprowadzenie nowego systemu identyfikacji. Przy pomocy ankiety przeprowadzono badania w 203 przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym pytając, jakie powody skłaniają firmy do wprowadzania nowych technologii. Do badań wykorzystano testy statystyczne (chi kwadrat Pearsona oraz analizę wariancji ANOVA) i analizę czynnikową. Sprawdzono także czy wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, wprowadzanie innowacji, posiadanie jakiegokolwiek systemu identyfikacji, rodzaj działalności, udział kapitału zagranicznego oraz udział w klastrze mają wpływ na ocenę czynników decydujących o zakupie systemu RFID. Wyniki: Badania wskazują, że dla większości przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem jest usprawnianie procesów sprzedaży, magazynowania i transportu. W niektórych przypadkach jak w mikroprzedsiębiorstwach najwyżej ocenianym czynnikiem jest koszt wdrożenia systemu. Cechy socjoekonomiczne mają także wpływ na ocenę wskazanych czynników. Wnioski: Analiza wskazuje producentom technologii RFID jakie oczekiwania posiadają odbiorcy i co nimi kieruje w przypadku decyzji o zakupie systemu RFID. Im więcej możliwości posiada system tym jest bardziej pożądany, niemałe znaczenie mają także koszty zakupu i wdrożenia nowej technologii. W artykule zaprezentowano także wpływ wybranych cech (wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności itp.) na ocenę wybranych czynników. Wyniki stanowią wkład w identyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, które powoduje o decyzjach wprowadzania nowych technologii RFID.
PL
Pierwsze magazyny powstały na Bliskim Wschodzie około 12 000 lat temu. Stały się one niezbędne od czasu rewolucji neolitycznej i wynalezienia rolnictwa. Ich główna funkcja – jak dotąd – nie zmieniła się. Zawsze służyły do przechowywania i zapewnienia niezakłóconego dostępu do zapasów. Przez wieki zmieniały się tylko ich parametry użytkowe, jednak pozostały daleko w tyle za pędem technologicznym i robotyką XXI wieku.
EN
Purpose. To develop the fuzzy model of distribution of excess regenerative energy in traction and external power supply systems allowing to exercise effective operation of the power equipment. Relevance. For effective distribution of excess regenerative energy in systems of electric transport, as well as for systems equipped with stationary stores of energy and inverting traction substations with regulators of output voltage it is necessary to solve a number of the problems with high degree of uncertainty demanding taking into account a set of random factors such as the modes of power lines and traction loadings. These factors have to be considered in operation for choosing the rational modes of energy stores, inverters and regulators of voltage on buses of substations to provide the rational conditions for energy regeneration on electric transport. Scientific novelty. The control system of energy storage devices, inverters and traction substation output voltage regulators, designed on the basis of fuzzy logic, can provide the necessary conditions for the regeneration on electric transport on sections with a shortage of traction power consumption and allows to optimize the distribution of excess braking energy of transport vehicles. It is achieved by determining the rational relationship between the components of the excess current of regeneration in real time, which can ensure a minimum of power losses of regenerative energy in traction and external power supply systems. Practical importance. The use of the developed approach is effective under the conditions of incomplete information received by measurement systems and on the basis of additional studies it can allow to minimize rated capacity of stores, inverters and traction substation output voltage regulators that could reduce the costs of modernization of existing sections and electrification of new electric transport systems.
15
Content available remote Wózki widłowe w nowoczesnej logistyce
PL
Obecnie coraz częściej wózki widłowe przestają być głównymi narzędziami w obsłudze procesów logistycznych. Procesy kompletacji, stanowiące najważniejszą część usług 3PL, przejmują autonomiczne rozwiązania automatyczne, a wózki coraz częściej są specjalizowane. Czy to koniec wózków widłowych w logistyce?
EN
This article presents the chosen aspects of army maintenance-repair infrastructure for land technology, as well as some of the equipment and devices used to maintain and repair army vehicles. The article takes into consideration the newly introduced army specific regulations regulating this issue. The article is supported by photographs connected with this subject.
PL
W artykule przedstawiono wybrane elementy wojskowej infrastruktury obsługowo-naprawczej techniki lądowej, oraz niektóre wyposażenie i narzędzia do napraw i obsług pojazdów wojskowych. Artykuł uwzględnia nowo wprowadzone wojskowe przepisy branżowe normujące tę problematykę w wojsku. Uzupełnieniem artykułu są zdjęcia związane z tematem.
PL
Wiele branż przemysłu musi liczyć sie z wysokim ryzykiem wystąpienia pożaru substancji organicznych zmagazynowanych w silosach. Wystąpienie pożaru wynika głównie z właściwości fizykochemicznych przechowywanych materiałów. Istotną rolę odgrywają też parametry konstrukcyjne zbiorników oraz środki organizacyjne i techniczne stosowane podczas transportu surowca, napełniania silosu, czas i warunki przechowywania materiału.
PL
Obecny stan wiedzy na temat pożarów silosów z biomasą i sposobów ich gaszenia jest duży. Stosowanie się do zasad eksploatacji silosów, monitoringu i wreszcie sposobów gaszenia znacznie minimalizuje straty i zagrożenia związane z tego rodzaju pożarami. Polski poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych silosów nadal jeszcze odbiega od światowych standardów.
PL
W poprzednich dwóch artykułach omówiliśmy zagadnienia dotyczące zarządzania fi zyczną strukturą magazynu (stopień wykorzystania miejsc składowania i pojemność magazynu) oraz zasady optymalizacji zapasów, które w tej strukturze przechowujemy. Teraz przyszedł czas, by zastanowić się nad tym, jakie artykuły i jaką ich ilość powinniśmy przechowywać w naszym magazynie, tak by zapewnić najlepszą obsługę klientów.
PL
W warunkach gospodarki rynkowej ważne miejsce zajmuje logistyka. Z obszernej problematyki logistyki ciągle aktualnym jest funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Funkcjonowanie łańcuchów dostaw może być zakłócone przez różne rodzaje zagrożeń. Jednym z zagrożeń są pożary. Podstawowym ogniwem łańcucha dostaw są magazyny. W artykule wskazujemy na skalę pożarów magazynów w Polsce. Każdy pożar powoduje zatrzymanie pracy magazynów, straty bezpośrednie a także straty w kooperacji z przedsiębiorstwami, produkcją, instytucjami finansowymi. W artykule przedstawiamy skalę pożarów i częstość występowania.
EN
One of the bases of logistics is supply chains. Threat to supply chains can occur in each cell, one of the links in supply chains are warehouses (warehouse management). Warehouses are vulnerable to fires. Accumulated assets in warehouses can be fire losses. In article we describe the scale of the phenomenon, and the incidence of fires. Additionally, we point to the hypothetical effects of fires in warehouses. We show that each warehouse fire causes multi-dimensional effects in other cells supply chains.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.