Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  discounted cash flow
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the problem of scheduling a multi-stage project with limited availability of resources with the discounted cash flow maximization criterion from the perspective of a contractor. The contractor’s cash outflows are associated with the execution of activities. The client’s payments (cash inflows for the contractor) are performed after completing the agreed project’s stages. The proposed solution for this problem is the use of insertion algorithms. Schedules are generated using forward and backward schedule generation schemes and modified justification techniques. The effectiveness of the proposed procedures is the subject of the examination with the use of standard test instances with additionally defined financial settlements of a project.
PL
W coraz większej mierze wartości niematerialne, w tym marka, decydują o możliwościach rozwojowych firmy. Inwestycje w budowę marki są nierzadko bardzo znaczące, natomiast efekty przynoszone przez markę, bywają trudne do uchwycenia. Nie jest zatem łatwo zauważyć i zmierzyć explicite materialne rezultaty marki, a korzyści przynoszone przez nią bywają często odległe w czasie. Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiego algorytmu wyceny marki za pomocą metody dochodowej na przykładzie marki Xantra dla spółki Armis, działającej w branży usługowej, zajmującej się sprzedażą sprzętu RTV, elektroniki i sprzętu komputerowego.
EN
In the increasingly intangible assets, including brand, determine the capabilities of the company's development. Investments in brand building are often very significant nevertheless the effects brought by the brand may be difficult to capture. Accordingly, it is not easy to notice and measure explicit material results of brand, and the brand benefits often tend to be deferred as long-term. This article presents the author's algorithm brand valuation for Xantra a company operating in the service industry, engaged in selling consumer electronics, electronics and hardware by using the income method.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu porównanie metod wyceny inwestycji na przykładzie farmy wiatrowej. Przed-miotem porównania jest powszechnie stosowana metoda zdyskontowanych przepływów gotówkowych i metoda wyceny opcji realnych. Wprowadzeniem do artykułu było przedstawienie zagadnienia jakim jest idea opcji finansowych. Jej rozwi-nięcie stanowią opcje realne, które zostały omówione w dalszej części. Zaprezentowano dwie metody wyceny opcji real-nych, tj. algorytm drzewa dwumianowego i wycenę metodą Black’a – Sholes’a. Następnie bazując na przykładzie inwestycji farmy wiatrowej zaprezentowano wyniki analizy finansowej przedsięwzięcia otrzymane za pomocą metody wyceny opcji realnych i metodą dyskontowych przepływów pieniężnych. W ostatniej części artykułu porównano uzyskane wyniki, wykazując również szereg wad z jakimi wiążą się poszczególne metody.
EN
This article aims to compare the valuation of investments on the example of a wind farm. The object of comparison is commonly used method of discounted cash flow method of valuation and real options method. Introduction to this article was devoted to the idea of financial options. Real options were discussed in a later section, as a development of financial options. Within the article two real options valuation method were presented, namely the binomial tree algorithm and the Black - Sholes'a evaluation method. Later on, based on the example of a wind farm investment, results of evaluation based on discounted cash flow method, and real option method has been presented. The final section compares obtained results, showing a number of disadvantages faced by described methods.
EN
The paper points out the possibility of using the Discounted Cash Flow (DCF) approach o: enterprise valuation as a tool of Value Based Management. It contains the classification of data and information that are collected, forecasted and obtained in a DCF valuation process. The possibility of using those data and information in three stages of VBM (creating, managing for and measuring value) is shown.
5
Content available remote Procedura oceny strategii przedsiębiorstwa pod kątem tworzonej wartości
PL
W niniejszym artykule została przedstawiona problematyka oceny strategii przedsiębiorstwa na podstawie wartości przedsiębiorstwa. Sednem problemu jest jakościowy charakter strategii przedsiębiorstwa z jednej strony i ilościowy charakter wartości przedsiębiorstwa z drugiej. W celu umożliwienia dokonania oceny strategii przedsiębiorstwa, na podstawie wartości przedsiębiorstwa została opracowana procedura, której ogólne zarysy przedstawia poniższy artykuł.
EN
This paper raises the issue of evaluation of entrepreneurial strategies based on entrepreneurial value. The problem revolves around the qualitative nature of entrepreneurial strategy on one hand and the quantitative character of the entrepreneurial value on the other. In order to facilitate the value-based evaluation of entrepreneurial strategy a procedure is proposed and discussed below.
6
Content available remote Stopy dyskontowe w górniczych projektach inwestycyjnych
PL
Stopa dyskontowa stosowana do oceny ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych za pomocą zdyskontowanych przepływów gotówkowych jest zasadniczym parametrem, odzwierciedlającym poziom ryzyka związany z daną inwestycją. Artykuł podaje rodzaje stóp dyskontowych powszechnie stosowanych w górnictwie oraz próbuje określić wysokość stopy dyskontowej dla KGHM Polska Miedź SA.
EN
The worth of a mineral project is the value of the project's future cash flows. Cash flow is an sccounting term that represents the balance of all cash revenues minus cash operating and capital costs at the end of a year for the project. The worldwide project evaluation methods are those, which recognize time value of money, such as the net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). Discount rate is examined as a fundamental means of reflecting risk in discounted cash flow analysis. The article gives various kinds of discount rates of mineral projects, including risk-adjusted discount rate and weighted average cost of capital. It describes the way of calculating the rate for a mining company by capital asset pricing model (CAPM). As an example author demonstrates calculation process of the risk-adjusted discount rate for the only Polish mining company, which is presently quotating at the Warsaw Stock Exchange - a copper plant KGHM "Polska Miedź" S.A. The text depicts also risk-adjusted discount rates that are commonly used in mineral industry, in various stages of project development and country risk premiums. Then it tries to give a risk-adjusted discount rate for Polish non-ferrous metals industry and at the end presents a problem of using different rates for the same project - one for the valuation and one for development-timing decision.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.