Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostyka konstrukcji budowlanych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przypadku konstrukcji budowlanych niezbędna jest wiedza o stanie ich poszczególnych elementów, w szczególności w miejscach narażonych duże obciążenia. Znajomość tego stanu ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tychże. Powyższy powód jest przyczynkiem do opracowywania nowych i udoskonalania istniejących metod diagnostycznych. Szczególnie wartościowe są te metody, które pozwalają na wykonanie diagnostyki w sposób bezinwazyjny (nie wymagający wyłączenia obiektu z użytku na czas pomiaru). W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwościami wykorzystania metody akustycznej w analizie stanu metalowych konstrukcji budowlanych. Przedstawiono koncepcję pomiarową, zbudowane stanowisko pomiarowe oraz sposób prowadzenia pomiarów. Ponadto zaprezentowano wyniki badań wstępnych, mających na celu wskazanie w widmie zarejestrowanych sygnałów częstotliwości dominujących. Zbadano wpływ podłoża, na którym umieszczano płytę oraz liczbę i rodzaj uszkodzeń na widmo zarejestrowanych sygnałów akustycznych.
EN
In the case of building structures, it is necessary to know the status of their individual elements, in particular in places subject to high loads. Knowledge of this state has a direct impact on the safety of using these. The above reason is a contribution to developing new and improving existing diagnostic methods. The methods that allow noninvasive diagnostics (which does not require excluding the object from use during the measurement period) are particularly valuable. The article presents the results of preliminary research on the possibilities of using the acoustic method in the analysis of the condition of metal building constructions. The measurement concept, the built-in measuring stand and the way of carrying out the measurements are presented. In addition, the results of preliminary tests to show the recorded signals of dominant frequencies in the spectrum have been presented. The influence of the substrate on which the plate was placed and the number and type of damage to the spectrum of recorded acoustic signals were investigated.
2
Content available remote Selected issues concerning reconstruction of the palace complex in Gorzanow
EN
The paper discusses an assessment of the technical condition of the historic Palace Complex in Gorzanow, and the reasons behind the damage incurred to its structure. The research has been carried out by the authors. The article presents the scope of implemented repair work intended to secure the building against further degradation, as well as a work plan that would make it possible to fully reconstruct the most valuable qualities of the palace in Gorzanow. The primary focus of the article has been applied to technical and organisational issues, regarding an ambitious endeavour to restore the building in question to full functionality and serviceability.
PL
W artykule przedstawiono wykonaną przez autorów ocenę stanu technicznego omawianego obiektu o charakterze zabytkowym oraz przyczyny powstałych w nim uszkodzeń. Przedstawiono także zakres przeprowadzonych prac naprawczych zabezpieczających obiekt przed jego dalszą degradacją i program prac umożliwiających pełną rekonstrukcję najcenniejszych walorów pałacu w Gorzanowie. W pracy skupiono się na problemach technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest doprowadzenie omawianego obiektu do pełnej funkcjonalności i użytkowalności.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.