Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Direct Link Worldwide Sp. z o.o. jest częścią największego operatora logistycznego w całej Skandynawii - grupy Post Nord AB. Profil firmy to m.in. dystrybucja nie tylko w Skandynawii, magazynowanie, fulfilment, zapewnienie całościowej obsługi logistycznej klientów z sektora e-commerce. Spółka oferuje obsługę dostaw B2B oraz B2C poza Skandynawią, również na całym świecie – począwszy od atrakcyjnych cenowo serwisów pocztowych, skończywszy na usługach kurierskich.
PL
W artykule przedstawiono wybrane modele systemów zarządzania opisane w normach międzynarodowych możliwe do wykorzystania w instytucjach szkolnictwa wyższego. Systemy te mogą stanowić bowiem korzystną alternatywę dla obarczonych wieloma mankamentami mechanizmów przyjmowanych przez kadrę kierowniczą uczelni w odniesieniu do kluczowych procesów tych instytucji.
EN
The article presents selected models of management systems described in international standards that can be used in higher education institutions. These systems can be a beneficial alternative to the mechanisms that are burdened with many shortcomings, adopted by the management of universities in relation to the key processes of these institutions.
EN
In 2014, a scandal involving fraud and power shook the Volkswagen Group with far-reaching consequences that are yet to be fully revealed. This article examines the Volkswagen emissions scandal in terms of corporate governance failure. After a chronological review of the events that led to this extraordinarily damaging revelation, the main differences between the American and the German board system are described. Although Germany’s two-tier board is often considered superior to the American board system, weaknesses in the area of corporate ethics and culture that led to the crisis in the Volkswagen case are identified. The particular constellation within the Volkswagen group and its ownership structure reveals failures in management ethics that led to a certain kind of behaviour among employees that was not explicitly mandated by the management but was, nevertheless, in its interest in regard to achieving company goals.
PL
W 2014 r. skandal wstrząsnął Grupą Volkswagen, przynosząc daleko idące konsekwencje, z którymi firma boryka się do dzisiaj. W tym artykule przeanalizowano skandal związany z fałszowaniem danych o emisji zanieczyszczeń w Grupie Volkswagen, pod kątem niepowodzenia ładu korporacyjnego. Omówiono w porządku chronologicznym wydarzenia, które doprowadziły do ujawnienia fałszerstw i jego poważne konsekwencje, wskazując na główne różnice między funkcjonowaniem zarówno amerykańskiego, jak i niemieckiego systemu zarządzania. Chociaż niemiecka dwupoziomowa rada zarządu jest często uważana za lepszą od amerykańskiej, zidentyfikowano słabości w obszarze etyki i kultury korporacyjnej, które doprowadziły do kryzysu. Szczególny układ w grupie Volkswagena i jej struktura własności ujawnia błędy w etyce zarządzania, które doprowadziły do pewnego rodzaju zachowań wśród pracowników, które choć nie były wyraźnie nakazane przez kierownictwo, to leżały jednak w jego interesie i służyły osiąganiu celów firmy.
4
Content available Rosja poza granicami...
PL
Opracowanie przedstawia zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w zagraniczne projekty jądrowe. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem technologii jądrowych na świecie. Kluczowym rosyjskim graczem w tej dziedzinie jest korporacja ROSATOM. Artykuł przybliża zagadnienie rosyjskiej dominacji w dziedzinie eksportu technologii jądrowych z punktu widzenia dozoru jądrowego i zarządzania korporacją
EN
The study presents the involvement of the Russian Federation in foreign nuclear projects. Russia is currently the largest exporter of nuclear technologies in the world. The key Russian player in this field is the ROSATOM corporation. The article introduces the issue of Russian domination in the field of nuclear technology exports from the point of view of nuclear regulatory body and ... corporate management.
EN
The aim of the paper is analysis of dissemination of management systems in Poland, and to discover if there any difference between management systems dissemination and size of enterprise. On the basis of conducted research, the most widespread management system in the surveyed organizations, besides ISO 9001, was ISO 14001. Moreover, many organizations use IATF 16949, PN 18001, AQUAP, ISO 22000, EMAS, ISO 27001 management systems.
PL
W kolejnej części cyklu o normie PN-ISO 45001:2018-06 wyjaśniamy zagadnienia związane z: przywództwem i zaangażowaniem kierownictwa, polityką BHP, odpowiedzialnością i uprawnieniami w organizacji oraz konsultacjami, a także współudziałem pracowników.
PL
W cyklu comiesięcznych artykułów omówione zostaną wymagania i wytyczne do stosowania normy PN-ISO 45001:2018. Wkrótce (tj. 11 marca 2021 r.) zastąpi ona funkcjonujące w tym zakresie normy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007.
PL
W czwartej części cyklu dotyczącego doskonalenia zarządzania BHP w oparciu o normę PN-ISO 45001:2018-06 przedstawiono między innymi, jak ważna jest świadomość pracowników w zakresie polityki oraz celów bezpieczeństwa i higieny pracy.
PL
Organizacja powinna ciągle doskonalić przydatność, adekwatność i skuteczność systemu zarządzania BHP między innymi poprzez promowanie kultury wspierającej wyżej wymieniony system. Przedstawiamy ostatnią już część z cyklu dotyczącego normy PN-ISO 45001:2018-06.
EN
The construction industry in India is the second most important contributor to its gross domestic product. However, high rate of accidents and fatalities have tarnished the image of industry in India. Although the industry contributes significantly to the Indian economy, safety management is the primary concern alongside with frequent workplace accidents. The role of safety management is vital to improve safety performance of an organization. The functions of safety management include planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating safety activities with an aim to minimize accidents/injuries. Safety trainings, employee participation, compliance of safety procedures and motivational schemes are part of safety management which influences the overall safety performance. Several metrics were developed to measure the safety performance of an organization but not a single measure will reflect the overall performance. The present study considered parameters pertaining to the safety management which have influence on the safety performance of a construction organization in India. The parameters are analyzed by formulating a goal programming model. The results of the study suggests that much improvement is needed in the area of safety trainings and the revised targets were established.
EN
This paper discusses the subject of occupational safety using the example of a leading hard coal mining company in Poland. It presents some examples of occupational safety management systems implemented and functioning in enterprises. It also characterises the role of awareness in developing the appropriate attitudes and conduct among employees in the workplace. The paper presents the selected results of surveys conducted among the executive employees of JSW S.A. The obtained results served as the basis for preparing preliminary conclusions and identifying potential areas for further studies in this field.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy na przykładzie wiodącej spółki wydobywającej węgiel kamienny w Polsce. Przedstawiono przykłady wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto scharakteryzowano rolę świadomości w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań pracowników w miejscu pracy. W formie graficznej zaprezentowano wybrane wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych JSW S.A. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wstępne wnioski oraz kierunki dalszych badań w prezentowanym obszarze.
PL
Słowo „przywództwo” zrobiło zastanawiającą karierę wśród osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem. Zastanówmy się, czy przywódca stanowi kolejną wersję „kierownika”, „dyrektora”, „menadżera”,czy też pojawiła się „nowa jakość” związana z zarządzaniem organizacjami. Jeśli jest to „nowa jakość”, potrzebny był nowy termin.
13
Content available remote Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej
PL
W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.
EN
In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.
PL
W artykule przedstawiono w zarysie budowę górniczych systemów eksploatacji pomp głębinowych z uwzględnieniem ich budowy oraz zastosowania [1, 2, 4]. Podkreślono znaczenie właściwego doboru głębinowych agregatów pompowych do często trudnych warunków eksploatacyjnych, jak również zwrócono uwagę na właściwą technicznie i energetycznie ich eksploatację [2]. Nakreślono rolę diagnostyki pracy głębinowych agregatów pompowych w zarządzaniu ich eksploatacją z uwzględnieniem najnowszych, patentowanych rozwiązań w tym zakresie [5, 6]. Pokazano w zarysie funkcjonowanie specjalistycznego systemu zarządzania i sterowania eksploatacją pomp [6, 7].
EN
The article presents an overview of the construction of the mining systems of the maintenance of submersible pumps, including their structure and application [2, 4]. The significance of the proper selection of submersible pump aggregates for often difficult mining conditions has been highlighted while attention has been paid to their adequate technical and energy maintenance [2]. The role of the diagnostics of the operation of submersible pump aggregates in the management of their maintenance has been outlined, including the latest patented solutions in this field [5, 6]. The functioning of a specialized system of the pumps management and maintenance has been presented in general terms [6, 7].
PL
Wszystko na to wskazuje, że rok 2017 będzie w branży bezpieczeństwa i higieny pracy debiutem nowej normy ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne. Norma, której pierwsze próby opracowania przez British Standards Institution (BSI) sięgają lat 90, w końcu stanie się faktem. W jej opracowaniu uczestniczą 64 – kraje (w tym Polska reprezentowana przez CIOP – PIB ) oraz 16 krajów jako obserwatorzy.
PL
Podano definicje cyberterroryzmu i wyjaśniono specyfikę cyberataków pasywnych oraz aktywnych. Zamieszczono opis trzech cyberataków, ukierunkowanych na infrastrukturę wodociągową. Zestawiono metody nielegalnego zdobywania danych oraz zakłócania pracy systemów informatycznych. Wymieniono najczęstsze błędy, zagrażające bezpieczeństwu przechowywanych danych. Omówiono włoskie doświadczenie, mające na celu wskazanie konieczności zabezpieczenia infrastruktury wodociągowej przed cyberatakami.
EN
The paper presents the definitions of cyberterrorism. In addition, the character of passive and active use of IT information or networks to support or play an attack has been clarified. 3 examples of cyber-attacks on water infrastructure have been described. The illegal methods of data obtaining and disruption of the IT systems work were presented. That was pointed to the most common security threats related to the access of an utility network data. The Italian research, which has aimed at protection for water infrastructure against cyber-attacks, was characterised.
18
Content available remote The practical application of the machinery management
EN
Purpose: In the paper the problems of equipments and machines management in the automotive company are analyzed based on Total Productive Maintenance and World Class Manufacturing Methodology (in particular Early Equipment Management, Autonomous Maintenance and Professional Maintenance) and PN-EN ISO 9001:2009 norm and also ISO/TS 16949. Benefits of infrastructure management are submitted. The creation of a new procedure for the management of machines was the purpose of this article. Design/methodology/approach: A new procedure of equipment/machines management was elaborated based on analysis of norms requirements and the practical application of the TPM and WCM methodology. Selected infrastructure management methodologies are presented for specific work, losses and failures resulting from the use of machines and equipment in automotive company. Findings: The analysis of obtained results in the project management methodology (Total Productive Management, World Class Manufacturing: Early Equipment Management/ Professional Maintenance/Autonomous Maintenance) and selected points of norms (ISO 9001 and TS 16949) in relation to machines and equipment allowed to elaborate the procedure of equipment and machines management in order to prevent losses, deficiencies and failures in the automotive company. Practical implications: The practical application of TPM methodology, selected pillars of World Class Manufacturing, requirements of ISO 9001 norm allowed to improve the quality of machine and allowed to provide the reliability machines and equipment for uninterrupted production, resulting in reduced manufacturing costs. Originality/value: In the paper was created a new procedure, which was used in automotive company.
EN
Paper presents selected management information systems in the railway industry companies arising from the transformation of the Polish State Railways into PKP Group. Hardware and software solutions used by this systems and benefits of implement them are also pointed out. Takes into account the areas of financial management as well as the areas of operational management, specific for their activities. These issues are presented in the context of technology and economy. It has been proved that the organizational solutions imply the impossibility of efficient use of resources allocated to information systems due to consummate the benefits of consolidation, virtualization and cloud computing is impossible.
EN
The paper presents the origin of the term of ‘relational capital’ by reference to such previous management systems as human relations, organizational culture, or human resources management. At the same time, the author indicates the significance of relational capital in the recent conceptions associated with the treatment of management as a process. On that background, the roles of formal and informal structures in shaping relational capital are discussed, marking both positive and negative influence of such capital in the corporate management system.
PL
W artykule przedstawiono genezę kapitału relacyjnego odwołując się do wcześniejszych systemów zarządzania jak human relations, kultura organizacyjna, czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Jednocześnie wskazano na znaczenie kapitału relacyjnego w nowszych koncepcjach związanych z procesowym traktowaniem zarządzania. Na tym tle omówiono role struktur formalnych i nieformalnych w kształtowaniu się kapitału relacyjnego zaznaczając jego pozytywny ale i negatywny wpływ na system zarządzania przedsiębiorstwem.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.