Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teletransmisja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycję włączenia systemu komputerowego do wykonywania zadań w rozproszonych sieciach transmisji danych. Ważnym elementem projektu było opracowanie aplikacji dedykowanych do komunikacji w sieciach LAN i WAN. Wprowadzono pojęcia określające podstawowe funkcje systemu i jego wdrożenia. Proponowany system może obsługiwać wirtualne laboratoria dydaktyczne z elementami kształcenia na odległość (e-learning).
EN
This paper presents a proposal for integrating a computer system to operate in the distributed data communication networks. An important element of the project was the implementation of dedicated applications for communication in LAN and WAN. The concept of defining the basic functions of the system and its implementation is introduced. The proposed system can support virtual teaching laboratories with elements of distance learning (e-learning).
PL
W artykule przedstawiono propozycję mającą wspomagać zarządzanie wybranymi elementami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności kontroli jakości energii dostarczanej do odbiorców końcowych. Prezentowane wyniki obejmują wybrane elementy projektu w ramach prac podstawowych w kontekście archiwizacji i szybkiej identyfikacji sygnałów elektrycznych. Przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność identyfikacji stanu i jakości energii na podstawie aglomeracji bardzo dużej liczby pakietów informacyjnych.
EN
In this paper the proposal of a telemetry system is presented. The main goal of the work is multiposition systems of computer science, integration dispersed database servers and other functionalities. The proposed system can support the distribution of electricity. Investigations indicate the high efficiency of the identification of the state and the quality of the energy on the basis the agglomeration of the very large number of information records.
PL
Opisano powiązania teletransmisyjne Elektrowni Turów i stacji Mikułowa. Elektrownia kładzie duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracy bloków energetycznych, co znajduje swe odzwierciedlenie w zastosowanych układach powiązań bloków ze stacją. Istotną i konstruktywną rolę w tym zakresie odgrywa ścisła współpraca PSE SA i Elektrowni Turów.
EN
There are described tele-transsmision connections between the Turów Power Station and Mikułowa Substation. In the power station theer has been placed a great emphasis on assuring the operation security of the power units and it is reflected by the connection system of the power units with the substation. Substantial and constructive role in this field plays close co-operation the PSE SA and Turów Power Station.
PL
Przedstawiono kierunki kształcenia specjalistów w dziedzinie telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych PW. Scharakteryzowano różne typy studiów: magisterskie, inżynierskie, wieczorowe, zaoczne, podyplomowe i uzupełniające. Podano liczby absolwentów tych rodzajów studiów.
EN
New trends in education of specialists in telecommunications at Electronic and Information Science Department of Warsaw Technical University are presented. Different types of studies are characterised. Numbers of graduates illustrating the topic are given
PL
Przedstawiono kompleksowe rozwiązania firmy Siemens budowy sieci telekomunikacyjnej określone jako Rozwiązanie O-N-E. Obejmuje ono wszystkie elementy sieci t.j. centrale telefoniczne, urządzenia teletransmisyjne, urządzenia sieci dostępowej, sieci szerokopasmowe oraz propozycje dla dostawców usług sieci Internet. Zaprezentowano także sposoby zwiększające efektywność działania sieci poprzez wprowadzenie usług inteligentnych i zarządzania siecią z płaszczyzny TMN. Firma Siemens prezentuje kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego operatora, które stają przed nim w wieku XXI.
EN
In the article is presented the whole Siemens strategy called Solution O-N-E which allows to build telecommunication network. This solution covers all network elements like: exchanges, transmission equipment, access network equipment and complete proposals for Internet providers. There are also presented intelligent services and TMN platform which help to improve network performance. Solution O-N-E offered by Siemens can satisfy all network operators expectation specially at the beginning of XXI century.
PL
Przedstawiono strukturę i zakres badań przeprowadzonych w Laboratorium Badań Teletransmisyjnych w Instytucie Łączności. Omówiono zasady pracy w Laboratorium, zasady współpracy ze zleceniodawcą oraz sposób postępowania z aparaturą pomiarową.
EN
The structure and the range of the research carried aut in Teletransmision Research Laboratory in Institute of Telecommunications is presented. The rules of the work in Laboratory, the rules of the co-operation with the customers, well as the ways of dealing with laboratory tools.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.