Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Połączenia w elektryce i automatyce nie obejdą się bez odpowiednich złączy i złączek. Odpowiedni sposób połączenia dobiera się w zależności od rodzaju przesyłanego sygnału, napięcia, natężenia prądu oraz warunków zewnętrznych.
PL
Pożary często wybuchają w miejscach, w których ogień ma bezpośredni dostęp do kabli lub instalacji kablowych. W takich przypadkach przez określony czas musi być zachowana ciągłość przesyłu systemów alarmowych, gaśniczych i urządzeń przeciwpożarowych. Stosowanie kabli zachowujących ciągłość przesyłu w trakcie pożaru, nieuwalniających przy tym szkodliwych substancji, gazów oraz dymów jest kluczową sprawą dla producentów, odbiorców i użytkowników kabli oraz systemów ppoż.
PL
Obecnie kable i przewody produkowane są na nowoczesnych liniach produkcyjnych, wyposażonych w automatyczne systemy kontroli jakości procesów technologicznych. Produkcja odbywa się w oparciu o normy zharmonizowane, europejskie, krajowe oraz własne normy zakładowe producentów.
PL
W referacie opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przestawiono również podstawowe wymagania normy N SEP-E 007, której zapisy budzą szereg kontrowersji.
PL
Wielu z nas może się zdarzyć, że na zlecenie zagranicznego klienta lub na zlecenie rodaków, którzy wyemigrowali z ojczyzny i zamieszkują na stałe w innym kraju, podejmą się realizacji inwestycji za granicą. Wiedza o specyficznych dla tego kraju rozwiązaniach, czasem wzbudzających nawet nasze zdziwienie, może być pomocna, by uniknąć nieporozumień i zrobić na kliencie dobre wrażenie.
PL
Wydaje się, że dziś każdy, kto zawodowo ma do czynienia z instalacjami ciepłej wody użytkowej, wie, że izolacje termiczne tych instalacji są potrzebne nie tylko dlatego, że tak stanowi prawo budowlane, ale i z czysto finansowych powodów. Nie każdy jednak orientuje się, jak duże mogą być straty w przypadku braku izolacji albo niechlujnego czy pozorowanego ich wykonania.
PL
Techniki bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych stosowane są zarówno do ich miejscowych napraw lub uszczelnień, jak i do liniowych rehabilitacji i liniowych wymian. Te ostatnie techniki umożliwiają dodatkowo zwiększenie, nieraz w sposób bardzo znaczący, istniejących przekrojów poprzecznych przewodów.
EN
The paper discusses Polish achievements last decade associated with the application of trenchless renewal techniques of water and sewage pipeline systems, it means: trenchless repair, rehabilitation and replacement. The paper also discusses the very important issue of selection of optimal techniques for the trenchless renewal and lists the criteria for their selection. The paper shows the development trends in trenchless techniques as well as the problem of consecutive trenchless renewal of underground pipeline infrastructure that have earlier been trenchless renewed.
PL
Odpowiednio oznaczone kable i przewody zapewniają szybki montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz łatwą lokalizację odpowiedniego przewodu. Poprawne oznaczenia gwarantują bezpieczeństwo użytkowania, jak i serwisowania instalacji elektrycznej. Nie mniej ważną korzyścią wynikającą z poprawnego oznaczania kabli i przewodów jest szybkość i poprawność ich identyfikacji.
PL
Obróbka kabli i przewodów jest ważnym etapem prac montażowo-serwisowych, przy urządzeniach, maszynach oraz instalacjach elektrycznych. Warto przybliżyć kilka rodzajów narzędzi tego typu.
PL
Sieci średniego napięcia (SN) to sieci elektroenergetyczne, w których napięcie wynosi powyżej 1 kV i poniżej 110 kV (często mówi się o granicy górnej 60 kV). Napięcie o tych wartościach znajduje zastosowanie w sieciach przesyłających energię elektryczną na duże odległości oraz przy jej rozdziale. Aplikacje tego typu wymagają odpowiednich kabli i przewodów oraz osprzętu SN.
PL
Sposób wykonania instalacji elektrycznych powinien być dostosowany przede wszystkim do charakteru wnętrza. O tym jednak, czy instalacja będzie poprowadzona pod tynkiem, w tynku, na zewnątrz w listwach lub kanałach instalacyjnych czy też nad sufitami podwieszanymi, zależy także od konstrukcji ścian i sufitów.
PL
Oferowane na rynku drukarki etykiet pozwalają na oznaczanie kabli instalacji sygnałowych, teletechnicznych i elektrycznych. Oznaczać można nie tylko przewody, ale również przełączniki, gniazda elektryczne, elementy, urządzenia itp.
PL
Gęstość dymu wydzielanego przez palący się wyrób ma znaczący wpływ na możliwości ewakuacji osób i dostęp do miejsc gaszenia pożaru. Jest to związane z obniżeniem widzialności w zadymionym pomieszczeniu lub strefie, a co za tym idzie możliwością odnalezienia i odczytania znaków ewakuacyjnych i zlokalizowania dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz stałych urządzeń gaśniczych.
PL
W środowisku przemysłowym, gdzie występują liczne układy napędowe, sterowniki i automaty spawalnicze, mogą powstawać zakłócenia elektromagnetyczne (EMC) wpływające na działanie innych urządzeń. Problemy pojawiają się szczególnie przy zastosowaniu długich przewodów zasilających lub do transmisji danych pomiędzy urządzeniami. Aby temu zapobiec, stosuje się odpowiednie środki ochrony w postaci filtrów i ekranów oraz przez zastosowanie kabli ekranowanych.
PL
Kable elektryczne należą do wyrobów budowlanych. Szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych ich ilość mierzona w km może być bardzo duża. Jakość materiałów zastosowanych na izolacje i powłoki ma bardzo duży wpływ na szybkość tworzenia się potencjalnych zagrożeń pożarowych w czasie wystąpienia pożaru. W artykule omówiono cel i zakres badań kabli elektrycznych pod względem ich reakcji na ogień. W Polsce kwestię tę reguluje norma PN-EN 13501-6:2014-04. Artykuł zawiera omówienie metod badawczych, które są wykorzystywane przy ocenie kabli elektrycznych. W zależności od otrzymanych wyników badań można je zaklasyfikować do jednej z tzw. Euroklas, które charakteryzują kable elektryczne w szerokim aspekcie palności i umożliwiają inwestorowi optymalny ich dobór, uwzględniając aspekt bezpieczeństwa pożarowego.
EN
Electrical cables belong to a group of construction products. The overall length of the wires might reach even a few kilometers, especially in the public and apartment buildings. The quality of the material used for the insulation and layers has got a great impact on the rate of the potential hazard during a fire situation. The research methods, which are used in the analysis of the electrical cables, are discussed in the article. The specific requirements for the reaction to fire of electric cables are laid down in the PN-EN 13501-6:2014-04 standard. In the article there are research method used in the electrical cables analysis. According to the results, the electrical cables can be classified into the one of the Euroclass group, which characterize the combustibility of wires. Considering the fire safety, the type of Euroclass of the wire might be also significant during the investment process.
PL
W artykule ogólna wiedza dotycząca korzystania z dostępnych na rynku sposobów oznaczania kabli i przewodów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz sił działających na przewody sztywne równoległe przy przepływie prądów zakłóceniowych oraz rezultaty rzeczywistych pomiarów ugięć szyn na skutek przepływu przez nie prądów zakłóceniowych. Pomiary zostały przeprowadzone dla przykładowego układu szyn sztywnych miedzianych łączonych przez docisk dla różnych konfiguracji ich ułożenia.
EN
The article features the results of analyses of forces acting on parallel stiff cables at the flow of fault currents, as well as the results of real measurements of bus bends due to fault currents flowing through. The measurements were carried out for a sample set of stiff copper buses with butt contacts, for different configurations.
PL
Przewody elektroenergetyczne podczas eksploatacji podlegają różnorodnym oddziaływaniom atmosferycznym. Struga wiatru opływająca wiszący w przęśle przewód, generuje w nim drgania. W konsekwencji w poszczególnych drutach przewodu powstają cyklicznie zmienne naprężenia gnące, które podlegają superpozycji z naprężeniami statycznymi pochodzącymi od siły naciągu. Równocześnie podczas drgań dochodzi do wzajemnych mikroprzemieszczeń drutów oddziałujących na siebie. Powoduje to zacieranie się drutów w obszarach ich wzajemnego kontaktu pod obciążeniem.
EN
Overhead conductors during operation are exposed to different climatic factors. Wind flows react with sagged in span conductors and causes vibrations. As a consequence of conductor vibrations in each wire cyclic stresses appear and modify static stresses caused by conductor tension. During vibrations microdeformations of wires are observed. Those microdeformations causes in fretting of wires at areas of its contacts under load.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.