Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  apple-tree orchard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem badań była analiza wpływu powierzchni plantacji sadu jabłoniowego na energochłonność skumulowaną w produkcji jabłek. Badania obejmowały 30 plantacji. Określono energię w strumieniach bezpośrednich nośników (olej napędowy, energia elektryczna), surowców i materiałów, pracy żywej i nakładów inwestycyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na nakłady energii skumulowanej w jabłkach jest nie tylko powierzchnia plantacji, ale także obsada drzew na 1 ha. Również nie bez znaczenia na badane zależności ma plon, który jest zależny od odmiany i wieku plantacji. Zaobserwowano, że na strumień: mechanicznej pielęgnacji ugoru i drzew, nawożenia i opryskiwania, nakłady energii skumulowanej w produkcji jabłek są mniejsze na plantacjach powyżej 2 ha, w porównaniu z plantacjami mniejszymi - od 1ha.
EN
The purpose of the research was to analyse the impact of apple tree orchard plantation area on cumulated energy consumption in apple production sector. The research covered 30 plantations. Energy was determined in streams of direct carriers (diesel oil, electric energy), raw materials and materials, live labour and capital investment. Completed research allows to state that not only plantation area is an important factor affecting expenditure of energy cumulated in apples, but stock of trees per 1 ha as well. Crop has also significant impact on the examined relations, which is dependent on plantation variety and age. It has been observed that cumulated energy expenditure for apple production for the stream of: mechanical maintenance of idle land and trees, fertilisation and spraying, is smaller in case of large plantations, compared to small plantations with area under 1ha.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dla kierowanego systemu emisji w okresie kwitnienia przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1. Istotne większe pokrycie w okresie kwitnienia niż w pełni ulistnienia wykazano jedynie w pokryciu dolnych powierzchni liści dla kierowanego i radialnego systemu emisji przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1.
EN
The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which the liquid drifted. The greatest coverage was found for the directed emission system at the flowering stage, at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1. The significantly greater coverage at the flowering stage compared with the full-leaf stage was shown only for lower surfaces of the leaves in the case of directed and radial emission systems at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.