Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono koncepcję zastosowania paliw modelowych do oceny wpływu biokomponentów na proces spalania mieszanek paliwowych w turbinowych silnikach lotniczych. Zbadano wpływ dodatku (10-50% obj.) mieszaniny n-oktanu z n-undekanem i n-pentadekanu z n-heptadekanem (1:1 obj.) na właściwości paliwa lotniczego Jet A1. Zawartość CO i węglowodorów w spalinach zmniejszała się wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej silnika (39 000-112 000 rpm). Wyniki badań fizykochemicznych i silnikowych (MiniJetRig) przygotowanych mieszanek potwierdziły przydatność proponowanej metody do badania nowych biopaliw.
EN
Two artificial fuels were prepd. by mixing n-octane with n-undecane and n-pentadecane with n-heptadecane (1:1 by vol.) and added to a com. motor fuel for aviation (10-50% by vol.). The resulted fuels were studied for phys. and chem. properties for feeding a test engine at varying rotational speed (39000 to 112000 rpm) and for compn. of combustion gases. The content of CO and hydrocarbons in combustion gases decreased with increasing rotational speed both for com. fuel and for its blends with artificial ones. The hydrocarbon contents in combustion gases of the blends were higher than that of the com. fuel at the highest rotational speed. The test was verified as useful for studying new fuel blends.
PL
Uruchamianie nowych inwestycji, jakimi są przedsięwzięcia górnictwa skalnego, zazwyczaj powoduje obawy i sprzeciwy społeczności lokalnej. Do tego dochodzi negatywny głos organizacji proekologicznych. Jest to związane z tym, że działalność górnicza wpływa na środowisko. Jednak przemysł górniczy zdaje sobie z tego sprawę i wdraża metody minimalizacji powstałych szkód. Jak mierzyć zatem zyski i straty? Zaproponowana w pracy metodologia oceny efektywności waloryzacji trenów górnictwa skalnego ma być podstawą argumentacji w praktyce administracyjnej i planistycznej, dotyczącej zarządzania zasobami środowiska, a także przy łagodzeniu konfliktów społecznych oraz do wzrostu efektywności zarządzania projektami górniczymi.
EN
This article presents a concept method which aids the forecasting of the reclamation cost in post-rock mining areas. The method may also prove useful in estimating the investment profitability of a mining operation at its planning stage as well as managing a potential Reserve Fund to cover future activities, such as land reclamation. The development of the method consisted in defining a set of basic/typical land reclamation directions and the typical structure of reclamation operations/works, which are based on “statistically stable” values. The estimations included the distribution of the probable cost of these works with respect to the reclamation direction and were calculated on the basis of the analyzed current price lists and historical land reclamation projects. The article proposes a method for estimating the cost structure of multi-directional projects by combining the basic directions. The changeability and predictability of various land reclamation solutions was analyzed in terms of fuzzy logic. A price list was developed, which included unit costs for separate types of reclamation works, independent of their type and scale. The assumed optimal measure involved comparing the cost of individual types of operations to the surface of the reclamation area. As an example, the method was also applied to hypothetical data from a clastic rock mine with a surface of 20 ha, and for the forest, agricultural and forest-agricultural reclamation directions. The forest-agricultural reclamation directions was presented in the proportions of 0.3:0.7.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję metody szacowania kosztów rekultywacji terenów po eksploatacji surowców skalnych, która może być użyteczna do określania opłacalności inwestycji górniczej na etapie planowania, a także szacowania ewentualnych funduszy rezerwowych na realizację zdarzeń przyszłych, którym jest rekultywacja. W tym celu zdefiniowano zbiór podstawowych i typowych kierunków rekultywacji i ustalono typową dla nich strukturę operacji/robót rekultywacyjnych, które opierają się na „statystycznie stabilnych” wartościach. Na tej podstawie oszacowano rozkłady prawdopodobnego kosztu realizacji tych robót zależnie od kierunku rekultywacji na podstawie analiz aktualnych cenników i archiwalnych projektów rekultywacyjnych. Zaproponowano sposób szacowania struktury kosztów projektów wielokierunkowych przez mieszanie kierunków podstawowych. Zmienność i przewidywalność różnych rozwiązań rekultywacyjnych analizowana była w terminach logiki rozmytej. W dalszej części opracowano cennik jednostkowych kosztów realizacji poszczególnych robót niezależny od rodzaju i ich wielkości. Przyjęto, że najlepszą miarą będzie koszt poszczególnych rodzajów prac odniesionych do powierzchni rekultywowanego terenu. Podano sposób użycia metody na przykładzie hipotetycznych danych dla kopalni skał okruchowych o powierzchni 20 ha oraz dla leśnego, rolnego i rolno-leśnego kierunku rekultywacji. Z tym, że kierunek rekultywacji rolno-leśny został przedstawiony w proporcjach odpowiednio 0,3:0,7.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.