Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  składowisko odpadów chemicznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ składowiska odpadów chemicznych na zanieczyszczenie wód podziemnych
PL
Przedstawiono ocenę zmian jakości wód podziemnych odpływających z rejonu składowiska odpadów chemicznych. Ocenę tę wykonano na podstawie analizy zmian w wodach podziemnych wybranych wskaźników chemicznych, a także warunków geologicznych i hydrogeologicznych występujących w rejonie badanego składowiska odpadów. W latach 1998-2017 stwierdzono znaczne zmniejszenie zawartości głównych zanieczyszczeń w wodach podziemnych, takich jak aniony chlorkowy i siarczanowy, kation amonowy (jako N-NH4 +) oraz fenole.
EN
Changes in concns. of Cl, S and NH4 ions as well as PhOH in groundwater flowing out from a region of chem. waste landfill located near Tarnów city, PL, were analyzed in 1998-2017 in accordance with the relevant stds. Purfn. of waters from the landfill in a sewage treatment plant as well as cessation of the storage of new waste resulted in improved purity of the analyzed waters.
PL
Nieczynne od 1995 roku składowisko zajmowało powierzchnię 39,2 ha, gromadząc ok 1,5 min m niebezpiecznych odpadów zawierających m. in.: Zn, Pb, Cu, Cd, B, Ba i Sr. Od roku 2000 rozpoczęto rewitalizację zdegradowanych obszarów, przenosząc odpady na Centralne Składowisko Odpadów (CSO), z którego odcieki kierowane są do oczyszczalni ścieków. Do końca roku 2005 wykonano około 60% prac rekultywacyjnych. W artykule przedstawiono zmienność chemizmu wód powierzchniowych na przykładzie rzeki Stoły, która przepływa przez zdegradowany obszar i jest m. in. odbiornikiem oczyszczonych ścieków. Na podstawie analiz chemicznych z lat 1999 - 2005 określono stężenia: Zn, B, Ba i Sr w wodach rzeki przed i za skażonym terenem. Pozwoliło to na ocenę wpływu dotychczasowej rekultywacji na jakość wód powierzchniowych. Obecnie rzeka nadal nie spełnia wymogów II klasy czystości wód powierzchniowych, a do głównych zanieczyszczeń należą związki baru i boru.
EN
Waste dump, closed in 1995, occupied the surface of 39,2 ha and accumulated approx. 1,5 min m3 of dangerous wastes, containing Zn, Pb, Cu, Cd, B, Ba, Sr and other elements. Revitalization of the degraded area was commenced in 2000 and the wastes were moved to the Central Waste Dump (CSO) where leachates were directed to a sewage-treatment plant. By the end of 2005 approx. 60 % of revitalization work was executed. The paper presents variability of surface water chemism of the Stoła River, which flows through the degraded area and receives water from the sewage-treatment plant. On the grounds of chemical analyses made in 1999 - 2005 a concentration of Zm, B, Ba and Sr in the river water before and behind the contaminated ground was determined. This allowed for estimation of influence of reclamation efforts upon surface water quality. At present the Stoła River does not meet requirements for the second class of water cleanness and chemical compounds of barium and boron are still the main water pollutants.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.