Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rybnik Coal District
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy akcelerogramów będących obrazem drgań gruntu generowanych przez wstrząsy górnicze z rejonu Rydułtów w Rybnickim Okręgu Węglowym (ROW). Charakteryzują one obciążenia dynamiczne zabudowy i decydują o poziomie odpowiedzi dynamicznej konstrukcji nośnych budynków. W analizie wykorzystano transformację Gabora. Na jej podstawie obliczono wartości dwunastu zmiennych losowych, za pomocą których scharakteryzowane zostały własności czasowo-widmowe akcelerogramów. Analizowano 27 intensywnych wstrząsów górniczych. Uzyskane wyniki porównano z analogicznymi charakterystykami wstrząsów z rejonu Polkowic w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (LGOM). Ostatecznie sformułowano ocenę poziomu odpowiedzi dynamicznej budynków poddanych działaniu wstrząsów w rejonie Rydułtów.
EN
The article contains the results of the accelerations of the ground vibrations analysis, which were generated by mining quakes in the Rydułtowy region in Rybnik Coal District (ROW). They are characterized by the dynamic load building and determine of the level of dynamic response of the supporting structures of buildings. In the carried out analysis the Gabor transform was used. Then the twelve values of the random variables were calculated, whereby the property temporarily - spectral accelerations have been described. We analyzed 27 intensive mining quakes. The results were compared with the corresponding characteristics of the shocks from the region of Polkowice in Legnica - Głogów Copper District (LGOM). Finally, the assessment of the level of dynamic response of buildings subjected to quake in the Rydułtowy region were formulated.
PL
Artykuł przedstawia przykłady przypuszczalnego, negatywnego wpływu uskoków zlokalizowanych na obszarach górniczych Rybnickiego Okręgu Węglowego. Przedstawione materiały są próbą nakreślenia problemu prawdopodobieństwa negatywnego wpływu uaktywnionych i nieaktywnych uskoków na budynki znajdujące się na powierzchni. W artykule przedstawiono wybrane przykłady z lat 2008-2011 uszkodzeń budynków, zlokalizowanych w rejonach uskoków, na podstawie istniejących materiałów archiwalnych wybranych kopalń.
EN
Paper presents the examples of negative impact of faults located in mining areas Rybnik Coal District. The material is an attempt to draw the problem of the likelihood of negative impact of activated and inactive fault on buildings located on ground surface. The paper presents examples of damaged buildings located in area of geological fault on the basis of the archival materials from chosen mines from the years 2008 - 2011.
PL
W wyniku występujących tąpnięć i wstrząsów pochodzenia górniczego pojawia się wiele rozszczelnień w elementach sieci gazowej. Najczęściej awariom ulegają domowe przyłącza gazu. Podwyższona awaryjność przyłączy domowych gazu na terenach ROW (Rybnickiego Okręgu Węglowego) objętych działalnością górniczą spowodowała serię badań poligonowych. Zakresem badań objęto także prostoliniowe odcinki gazociągów sieci średnioprężnej, których wyniki przedstawiono w pracy [9]. Badania te są kosztowne i czasochłonne. Próby stworzenia sieci neuronowych modelujących zachowanie sieci gazowej (obserwowanych w badaniach poligonowych) są sposobem na zastąpienie badań poligonowych, na rzecz badań symulacyjnych. Badania skuteczności sieci neuronowych do modelowania reakcji sieci gazowej w obszarze drgań parasejsmicznych są tematem rozważań niniejszego opracowania.
EN
The mining activity with concurrent terrestrial tremor effects in gas line breakdown sometime. The most frequently, the damage manifests itself as lack of leakproofness of gas line house terminal. It was observed that increased frequency of gas line terminal leak took place in Rybnik Coal District (ROW). That was the reason to arrange proof ground research there. That research is time and cost consuming and remedy to omit them, is a simulation. The results of the measurements were used to feed artificial neural network design and training process. The constituted neural network models were used to predict gas line stress in paraseismic tremor conditions. The prediction results and parameters of neural models have been analysed in our paper. The consideration of artificial neural network effectiveness to modelling gas line manners in area of paraseismic vibrations are the paper contests and base to evaluate the models usefulness.
PL
Poligonowe badania w ROW (Rybnickim Okręgu Węglowym) obejmowały pomiary odkształceń stalowego przyłącza domowego gazu. Dynamiczne wartości naprężeń generowały wymuszone drgania, symulujące charakterystycznym dla tego rejonu wstrząsy parasejsmiczne (górnicze, komunikacyjne, eksploatacyjne). W planie badań przewidziano określenie wpływu zmian parametrów drgań i sposobu utwierdzenia przyłącza gazowego na wartości powstających naprężeń. Wyniki pomiarowe użyto do budowy sztucznych sieci neuronowych modelujących zachowanie się rurociągu gazowego w warunkach drgań parasejsmicznych. Podsumowanie i wstępna analizy przydatności neuronowych modeli wnioskuje ich przydatność i potrzebę dalszych badań. Wyniki analiz mogą być przyczynkiem do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności instalacji gazowych.
EN
Proof ground research on Rybnik Coal District (ROW) consists of the steel terminal service gas line acceleration and strain/stress measurements. Dynamic stress values were generated by forced vibrations that simulated paraseismic tremor (mining cxploitatation/terrcstial municipal transport vibrations) typical of the region. The experiment plan assumed the vibration parameter modifiction, with two gas line fastening methods, and with target research of gas line stress function v. variation parameters. The results of the measurements were feeding artificial neural network design process. The constituted neural network models were used to predict gas line stress in paraseismic trermor conditions. Preliminary analysis and statistic calculus hold optimistic prospects. It is suggested that research with NN modelling be continued. The results presented in the paper can contribute to security and reliability of steel gas line construction.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.