Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  NETCONF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Since over a decade we observe intensive effort of research institutions and industrial consortia on extending flexibility and automation of the transport network control also known under the term network programmability. Key aspect of each programming interface is ability to evolve but also sensitivity to future modifications. As indicated in the past work [4] in the specific context of optical transport networks an important criterion becomes also complexity and granularity of maintained objects. The objective of this paper is to share the results of a proof of concept of optical transport network control conducted on highly flexible and easy to modify YANG-based RESTCONF protocol. Deriving configuration objects and protocol messages fields from standardized YANG models makes the programming interface easy to understand and modify. In addition, the models were selected to reflect network level control typical for carrier class deployments in the opposite to more common for data centre device level control.
EN
Od ponad dekady obserwuje się wzmożone wysiłki instytutów badawczych i konsorcjów przemysłowych zmierzające w kierunku uelastycznienia i zautomatyzowania sterowania sieciami transportowymi, szeroko znanego również pod pojęciem programowalności sieci. Podstawową cechą każdego interfejsu programowego jest jego zdolność ewoluowania oraz podatność na przyszłe modyfikacje. Jak wykazano w poprzednich pracach [4], dla szczególnego przypadku optycznych sieci transportowych ważnym kryterium staje się również złożoność i szczegółowość zarządzanych obiektów. Celem artykułu jest przedstawienie praktycznych rezultatów studium wykonalności sterowania optyczną siecią transportową za pomocą protokołu RESTCONF opatego na języku specyfikacji YANG. Otrzymywanie obiektów konfiguracyjnych i pól wiadomości protokołu z ustandaryzowanych modeli YANG czyni interfejs programowy łatwym do przyswojenia i ewentualnej modyfikacji. Co ważne, modele zostały dobrane tak, aby odzwierciedlić typową dla klasycznych instalacji operatorskich kontrolę na poziomie sieci w odróżnieniu od bardziej popularnej dla segmentu data center kontroli na poziomie urządzeń.
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu wykorzystania środowiska emulacyjnego Mininet do testowania mechanizmów działania protokołu NETCONF. Omówiono w nim projekt inżynierski, którego wynikiem było zaimplementowanie wirtualnego środowiska, umożliwiającego prowadzenie takich badań. Opisano także wyniki testów emulacji dwóch pierścieniowych domen sieciowych, składających się z 30 węzłów.
EN
This paper focuses on using Mininet emulation environment in purpose of testing NETCONF protocol mechanisms. There is a project discussed which resulted in implementing virtual environment that enables carrying out such researches. There are also described some emulation tests of two ring network domains which consists of 30 nodes.
3
Content available remote Advanced Concept of Voice Communication Server on Embedded Platform
EN
The paper deals with a design of an embedded Voice communication server which was developed within the scope of the BESIP project (Bright Embedded Solution for IP Telephony). The project brings a modular architecture with additional functionality such as a speech quality monitoring and a protection against security threats.The speech quality assessment is carried out in a simplified computational E-model and we implemented our proposal into the BESIP as an optional component. In the security module. We applied a standard approach to the intrusion detection and protection and in addition to the mentioned modules we come up with an idea of unified configuration based on the NETCONF protocol. We implemented ntegrated the complex support of NETCONF configuration protoco into OpenWRT and our modifications were accepted by OpenWRT community. The paper describes the inidvidual modules, their features and entire BESIP concept.
PL
W artykule przedstawiono budowę serwera komunikacji głosowej, jako część projektu BESIP. Opracowano architekturę modułową, posiadającą dodatkowe funkcjonalności, takie jak: kontrola jakości dźwięku mowy i ochrona przed zagrożeniami zewnętrznymi. Zastosowano ideę konfiguracji jednolitej, opartej na protokole NETCONF. Opisany został każdy z modułów, ich funkcjonalność i cały projekt BESIP.
EN
In the paper, we describe a "plug-and-play" configuration of nodes of a tactical network on the basis of XML configuration templates and a network plan, developed during the network planning process. We present the concept of a configuration repository, an XML-based database that stores network structure and configuration data, and describe how the Simple Network Management Protocol is used to apply the settings to network devices. We also comment on a possible use of the next-generation NETCONF protocol for such a task.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.