Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bridge support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
PL
W artykule przedstawiono różne metody obliczeń nośności bocznej pali fundamentowych z uwzględnieniem modelowania fizycznego i numerycznego, w układzie płaskim i przestrzennym. Analizy numeryczne i badania polowe fundamentów palowych wskazują, że poprawne uwzględnienie współpracy pala z podłożem gruntowym ma znaczący wpływ na ocenę jego sztywności bocznej i umożliwia przeniesienie przez pal większych obciążeń bocznych.
EN
Bridge supports, earth retaining structures and many other structures are typically subjected to significant horizontal forces coming from the soil pressure. In this case foundation on piles should comply with relevant requirements of the bearing capacity and the serviceability conditions for a designed bridge structure. The article presents different methods of the calculation of the bearing capacity of a pile foundation including the physical and numerical modeling in the one-dimensional and spatial systems. They indicate that a proper consideration of the soil-pile interaction has a significant impact on the assessment of the lateral rigidity of the latter and allows to transfer larger loads on it.
PL
W ostatnich latach zaczęto zauważać konieczność prowadzenia inspekcji podpor mostowych w strefie podwodnej, a technologia tych pomiarów znacznie się rozwinęła. W zależności od potrzeb i rodzaju obiektów przeprowadza się pomiary sonarowe, batymetryczne, a także inspekcje ścianek przy pomocy kamery akustycznej. Dzięki tym przeglądom zarządcy mostów mogą lepiej nadzorować eksploatowane obiekty, zmniejszyć koszty ich utrzymania, a także mieć stały pogląd na sytuację, jaka kształtuje się w obrębie filarów.
EN
The necessity of underwater bridge support inspections has been noticed in recent years, while the technology of such monitoring has been developed significantly. Sonar and bathymetric measurements are carried out, as well as inspections of walls using an acoustic camera, depending on the needs and the structure type. Due to these inspections bridge supervisors can better monitor structures maintained by them, lower the maintenance costs and be aware of the state of the supports.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
PL
Przedstawiono refleksje na temat fundamentowania obiektów mostowych, propozycje dotyczące wykorzystywania nowych możliwości projektowania i budowy fundamentów mostów oraz wizję przyszłości tej dziedziny budownictwa. Główną inspiracją refleksji są przykłady fundamentowania trzech mostów: wiszącego Akashi Kaikyo w Japonii, podwieszonego Sutong w Chinach i belkowego przez Jamunę w Bangladeszu.
EN
The article presents reflections on the bridge foundation, proposals for applying new design and construction capabilities, and a vision for the future in this field of building industry. The main inspiration for these reflections were examples of foundations of the following three bridges: the suspension one – Akashi in Japan, the cable-stayed Sutong in China, and the girder bridge over Jamuna river in Bangladesh.
PL
Aktualnie budowane nowoczesne budowle wodne, jak: mosty, zapory wodne, jazy, nabrzeża portowe i inne struktury związane z budownictwem wodnym, powstają w oparciu o nowoczesną technikę oraz wysokiej jakości materiały budowlane, zapewniające wieloletnią trwałość konstrukcji. Oprócz nowoczesnych konstrukcji istnieje bardzo dużo tego typu obiektów powstałych kilkadziesiąt lat temu w oparciu o przestarzałą technologię i materiały, które jednak w dalszym ciągu muszą być eksploatowane.
PL
W artykule w historycznym ujęciu zostały przedstawione sposoby posadowień podpór mostowych na kilku dużych rzekach, przy projektowaniu których brał udział Transprojekt Gdański, oraz problemy, które przy tym zaistniały.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady zarysowanych podpór mostowych oraz sposoby oceny ich stanu technicznego.
EN
Some cases of cracked bridge supports and evaluations their condition are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.