Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ATC system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono jedną z funkcji nowoczesnych systemów ATC - bezobsługowe (tzn. bez obecności maszynisty w kabinie) zawracanie pociągu metra na stacji końcowej. Wybrane elementy rozwiązania przedstawione zostały na przykładzie implementacji tej funkcji w systemie SOP-2P. Bezobsługowe zawracanie pociągów metra pozwala na zmniejszenie liczby maszynistów obsługujących daną linię oraz skrócenie czasu zawracania pociągów na stacji końcowej.
EN
This article presents one of the functions of modern ATC systems - driverless (i.e. without the presence of the driver in the cab) subway train turnover at the end station. Some elements of the solution are shown in the example implementation of this feature in SOP-2P system. Turnover of driverless subway trains allows reduction of number of drivers that supports particular line and shortens the time for turning trains back at the end station.
2
Content available remote Podstawy opisu formalnego zależności stacyjnych
PL
W publikacji przedstawiono wybrane zagadnienia opisu formalnego zależności stacyjnych. Opis formalny zależności stacyjnych stanowi pewien fragment modelu stacyjnego systemu sterowania ruchem kolejowym na stacji (srk) i obejmuje m.in. zbiory reklacji i zbiory funkcji zależnościowych. relacje i funkcje zależnościowe określają sprzeczność dróg przebiegów, wartości zmiennych stanu przebiegów i stan urządzeń zewnętrznych umożliwiając odwzorowanie zadania sterowania w systemie srk. Dziedziną relacji i funkcji zależnościowych są wyóżnione zbiory informacji statycznych i dynamicznych. Na podstawie relacji i funkcji zależnościowych tworzone są równania zależnościowe. Relacje, funkcje i równania zależnościowe mogą zostac przekształcone w instrukcje programów komputerowych tworzących oprogramowanie komputerowych systemów srk.
EN
This paper presents chosen problems of the formal description of interlocking relationships an station. The formal description of station interlosking relationships is making a certain fragment of the model of ATC (Automatic Train Control) system and embracing among others sets of the relation and sets of the function called interlocking. Interlocking relations and functions are determinning a contradiction of the routes, value of variables of the state of the routing process and the state of outside devices enabling the reflection the task control in ATC system. The domain of the interlocking relations and the functions there are specified sets of the static and dynamic information`s structures. On the base of the interlocking relations and the functions are created interlocking equations. the interlocking relations, functions and equations can be converted into instructions of computer programs of software of ATC system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.