Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cu-Pb-Fe alloys
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study influence of selected parameters on the process of reduction of converter slag from refining of Cu-Pb-Fe alloy was numerically examined. The process of the slag reduction is carried out in Q 80 converters of Hoboken type for copper removal. Converter slags show high concentration of lead therefore they can be seen as an important component for further processing in rotary-rocking furnaces together with other lead-bearing materials. Three-dimensional simulation was performed using the IPSA (Inter Phase Slip Algorithm) module of two-phase flow from PHOENICS package. Numerical simulations have forecasted influence of changes in the slag chemical composition and the process time on the process course.
2
Content available Density of the Copper-Rich Cu-Pb-Fe Alloys
EN
Density of the copper-rich corner of the ternary Cu-Pb-Fe alloys was determined with the dilatometric method. Investigated alloys had constant copper content equal to 0.9, 0.8 and 0.7 mole fraction, and varied iron concentration up to 0.1 mole fraction. A model predicting the density of ternary solution from knowledge of density of pure component and the excess of molar volume for limiting binaries is proposed.
PL
Gęstość stopów Cu-Pb-Fe o dużym stężeniu miedzi określono za pomocą metody dylatometrycznej. Zbadane stopy charakteryzowały się stałym stężeniem miedzi, które było równe 0,9; 0,8 lub 0,7 ułamka molowego oraz zmiennym stężeniem żelaza do 0,1 ułamka molowego. Zaproponowano model pozwalający przewidywać gęstość trójskładnikowych roztworów na podstawie znajomości gęstości czystych składników (tych roztworów) i nadmiarowej objętości molowej dla granicznych roztworów dwuskładnikowych.
3
Content available remote Modeling and Experimental Measurements of the Surface Tensions of Cu-Pb-Fe Alloys
EN
In the paper, a model enabling calculation of surface tensions of liquid ternary Cu-Pb-Fe alloys, on the basis of the densities (molar volumes) of the solution components as well as the surface tensions and the thermodynamic properties of the adequate binary alloys, has been proposed. Basing on the experimental results, obtained with the use of the sessile drop method for seven Cu-Pb-Fe alloy compositions, the proposed surface tension model has been verified.
PL
W pracy zaproponowano model pozwalający na obliczanie napięcia powierzchniowego ciekłych trójskładnikowych stopów Cu-Pb-Fe na podstawie znajomości gęstości (objętości molowej) składników roztworu i napięcia powierzchniowego oraz właściwości termodynamicznych odpowiednich stopów podwójnych. Następnie dokonano weryfikacji zaproponowanego modelu napięcia powierzchniowego w oparciu o uzyskane metodą kropli leżącej wyniki eksperymentalne dla siedmiu różnych składów stopu Cu-Pb-Fe.
4
Content available remote The surface tension and density of Cu-Pb-Fe alloys
EN
The surface tension and density for twelve Cu-Pb-Fe alloys were determined by sessile drop method. The X-ray radiographic technique was used to obtain images of Cu-Pb-Fe drops, and computer programs were employed to calculate densities and surface tensions of investigated alloys. Investigated alloys were selected to cover the composition of reduced alloys from slag obtained during direct-to-blister flash smelting process. The surface tension was found to increase with temperature. It suggests that lead atoms were replaced by iron and copper atoms in the surface phase of the Cu-Pb-Fe alloys.
PL
Praca zawiera wyniki pomiarów napięcia powierzchniowego i gęstości dla dwunastu stopów Cu-Pb-Fe wykonanych za pomocą metody leżącej kropli. Obrazy kropel badanych stopów otrzymywanoa z apomocą techniki rentgenowskiej, przy czym ich napięcie powierzchniowe i gęstość obliczano za pomocą odpowiednich programów komputerowych. Skład badanych stopów pokrywał się ze składami stopów Cu-Pb-Fe otrzymywanymi w procesie odmiedziowywania żuzli z procesu jednostadialnego otzrymywania miedzi. Dla wszystkich badanych stopów napięcie powierzchniowe rośnie ze wzrostem temperatury. Sugeruje to, że atomy ołowiu są zamieniane przez atomy miedzi i żelaza w warstwie powierzchniowej badanych stopów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.